c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2016, številka 36 / letnik VIII.
 

Ste poleti sodelovali v javni razpravi predloga novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N), ki je del napovedanega paketa davčnega preoblikovanja? Se nam morda z novim letom obeta zvišanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb s 17 % na 19 %? Predlagane spremembe ZDDPO-2 predstavljamo v današnji osrednji temi. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Vinjete 2017 bodo kovinsko oranžne barve
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Z novim letom tudi spremembe na področju ZDDPO-2?    
mag. Mojca Kunšek
   
V poletnih mesecih smo lahko sodelovali v javni razpravi predloga novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N), kot del paketa predlogov za prestrukturiranje davčnih bremen s temeljnim ciljem izboljšanja konkurenčnosti poslovnega okolja pri pogoju stabilnih in predvidljivih javnofinančnih prihodkov.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Blagajniški in inventurni manki
Ali delodajalec v trgovinski dejavnosti ob ugotovljenih blagajniških in inventurnih mankih delavcu ugotovljeno škodo lahko odtegne od plače?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Stroški s. p.-ja
Podjetje A (s. p.) ima sklenjeno pogodbo s podjetjem B (s. p) za opravljanje IT storitev. Podjetje B opravlja te storitve za avstrijsko podjetje, zato podjetje B, pošlje podjetje A v Avstrijo k svojemu avstrijskemu naročniku. Ali lahko vse stroške prevzame podjetje A in jih potem zaračuna z DDV podjetju B?

FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (Podrobnejši opis)
Finančna uprava je izdala novo verzijo dokumenta - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (4. izdaja), v katerem so spremenjene višine prispevkov za vrednotnico, ki so se v skladu z Odredbo o višini prispevkov za osebno in dopolnilno delo nekoliko zvišale s 1. septembrom 2016.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2015
Država se je skladno s programom financiranja za leto 2015 zadolžila z izdajo dolgoročnih obveznic v evrih, z izdajo tri-, šest-, dvanajst- in osemnajstmesečnih zakladnih menic ter posojil v skupni višini 3.575.629.034,96 evra. Dolg državnega proračuna je 31. decembra 2015 znašal 27,279 milijarde evrov oz. 70,8 odstotka BDP in se je od 1. januarja 2015 do konca leta povečal za 1,3 milijarde evrov.

Vlada je sprejela tudi vmesno poročilo o izvajanju programa ukrepov za preprečevanje korupcije
Vlada je prejšnji teden sprejela tretje vmesno poročilo o izvajanju programa ukrepov za preprečevanje korupcije. Iz poročila izhaja, da je policija letos prioritetno nadaljevala z delom na področju gospodarske kriminalitete. Sprejetih oz. v pripravi je več zakonov, povezanih s tem področjem, prav tako je bilo sprejetih več kodeksov.

Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), s katerim se zagotavlja načelo zakonitosti pri določanju vrednosti nepremičnin za potrebe bodoče obdavčitve le-teh. Predlog določa ureditev postopka ugotavljanja posplošene tržne vrednosti kot vrednosti nepremičnine, ki je ugotovljena na podlagi modelov vrednotenja (v času pripisa vrednosti). Rok za pripombe se izteče 30.9.2016.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Izvajanje subvencioniranega prevoza
Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki je začel veljati 27. avgusta, določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje ter način vračila subvencije. Upravičenec mora pred prvim nakupom subvencionirane vozovnice v šolskem ali študijskem letu izvajalcu subvencioniranih prevozov predložiti popolno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice na obrazcu iz Priloge 1. Upravičenec lahko v šolskem oziroma študijskem letu predloži več vlog, in sicer: kadar je v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 114.b člena ZPCP-2 upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice in subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja in predložitve potrjenega obrazca iz Priloge 2 ter v primeru, ko upravičenec na podlagi sklepa sodišča prebiva na različnih naslovih.

Določanje cen subvencioniranega prevoza
27. avgusta je začel veljati tudi Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec, ter razrede oddaljenosti.

Dodeljevanje štipendij za deficitarne poklice
Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice, ki je stopil v veljavo 27. avgusta, podrobneje ureja dokazila, ki jih vlagatelj priloži vlogi za dodelitev štipendije za deficitarne poklice, način izračuna povprečne ocene, razvrstitev vlog in postopek v zvezi s spremembo izobraževalnega programa. Če je posebni pogoj javnega razpisa uspeh oziroma povprečna ocena, vlagatelj k vlogi za dodelitev štipendije priloži dokazilo o šolskem uspehu. Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, presegajo skupno višino razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev razvrstijo po razmejitvenih merilih, določenih v javnem razpisu, pri čemer se štipendija dodeli bolje uvrščenim vlagateljem do porabe sredstev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov; veljavnost od: 9. 9. 2016
    • Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; veljavnost od: 17. 9. 2016 - sprememba
    • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta; veljavnost od: 3. 9. 2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zaslišanje Vraničar Ermanove v DZ
Kandidatka za ministrico za finance Mateja Vraničar Erman se bo danes predstavila članom odbora DZ za finance in monetarno politiko. Glede na napovedi je v DZ pričakovati podporo koalicije, nato pa nadaljevanje dela, ki ga je zastavil nekdanji minister Dušan Mramor.

Nov produkt za imetnike težko unovčljivih delnic
Ilirika imetnikom delnic netržnih pa tudi slabo likvidnih tržnih podjetij ponuja nov produkt - Ilirika Modra zvezda. Imetniki sicer težko unovčljivih delnic, ki bodo brez odprtja trgovalnega računa pristale na sodnem depozitu, lahko te delnice vložijo v Modro zvezdo kot stvarni vložek in v zameno pridobijo delnice Modre zvezde.

Število registriranih brezposelnih avgusta padlo pod 98.000
V Sloveniji je bilo konec avgusta registriranih 97.895 brezposelnih, kar je 1,2 odstotka manj kot julija in 9,3 odstotka manj kot avgusta lani. V prvih osmih mesecih je bilo prijavljenih 7,7 odstotka manj brezposelnih, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Zavarovalničarji o izkušnjah po uvedbi Solventnosti 2
Slovenske zavarovalnice so po novih evropskih pravilih Solventnost 2 kapitalsko ustrezne, danes pa predstavniki industrije s kolegi iz tujine delijo izkušnje, ki jih je z novim letom prinesla nova ureditev. V zaostrenih razmerah na trgu nova regulacija prinaša nove izzive, s katerimi se zavarovalnice bolj ali manj uspešno spopadajo.

Banka Slovenije s priporočili bankam za nepremičninski trg
Banka Slovenije je uvedla nova makrobonitetna instrumenta v obliki priporočil bankam za nepremičninski trg. Priporočila je uvedla kot previdnostni ukrep, da se prepreči čezmerno rast kreditiranja in čezmerni finančni vzvod, so zapisali na Banki Slovenije, kjer ocenjujejo, da trenutno ni neposrednega tveganja za finančno stabilnost.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Nagrada za stečajnega upravitelja
Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor upraviteljice zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen njen predlog za odmero nagrade za unovčenje in razdelitev splošne stečajne mase. Upraviteljica je zoper sklep pravočasno vložila pritožbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in pritožbenemu sodišču predlagala, da pritožbi ugodi ter izpodbijani sklep spremeni tako, da ji prizna predlagano nagrado. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 316/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da upraviteljica ni upravičena do nagrade (po 7. členu Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja), ker plačilo terjatev iz drugega odstavka 289. člena ZFPPIPP ne predstavlja razdelitve splošne stečajne mase v smislu določb 363. do 368. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2016:   1.564,49€
 
in neto plača:   1.018,70€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.565,61€
 
in neto plača za tromesečje:   1.018,93€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Teden računovodij 2016
Inštitut za računovodstvo vas tudi letos vabi na že 9. teden računovodij, na katerem boste lahko prisluhnili številnim zanimivim računovodskim in davčnim vsebinam, ki so jih pripravili za vas. Če si še niste rezervirali mesta na najljubših predavanjih, storite to čim prej, saj se prosta mesta vztrajno polnijo. Celoten program si lahko ogledate tukaj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.