c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2016, številka 34 / letnik VIII.
 

Predlog davčnega prestrukturiranja, katerega cilj je predvsem razbremenitev stroškov dela, je nared za potrditev na vladi. Podrobnosti napovedanih sprememb iz predloga novele zakona o dohodnini in novele zakona o davku od prihodkov pravnih oseb, ki naj bi začela veljati 1. januarja 2017, predstavljamo v današnjem tedniku. Med strokovnimi temami izpostavljamo za ta letni čas aktualne strokovne članke: obdavčitev vodnih plovil in vlaganje v R&R, odbitek vstopnega DDV od plovila, namenjenega raziskavam in razvoju. V branje ponujamo tudi ta teden najbolj bran prispevek, ki pojasnjuje dilemo glede sprejema ali zavrnitev ponudbe nove, neustrezne pogodbe o zaposlitvi. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS poleti poostril nadzor na slovenskih cestah
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev vodnih plovil    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Glede na letni čas je zelo aktualna tema tudi obdavčitev vodnih plovil. Kdo je zavezanec, kako se izračuna davek in komu davka na vodna plovila ni potrebno plačati, pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Sprejem ali zavrnitev ponudbe nove, neustrezne pogodbe o zaposlitvi
Delodajalec je delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za nedoločen čas, zaradi prenehanja potreb po opravljanju dela (poslovni razlog) na podlagi 91. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) odpovedal pogodbo o zaposlitvi s ponudbo nove, neustrezne zaposlitve.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vlaganje v raziskave in razvoj, odbitek vstopnega DDV od plovila, namenjenega raziskavam in razvoju
Inštitut za računovodstvo je podal pojasnilo podjetju, ki namerava kupiti rabljeno jadrnico z namenom razvoja ›črne skrinjice‹ za plovila. Za razvoj potrebujejo vzorčno plovilo, ki bo služilo tudi kot prototip. Podjetje zanima, ali se jadrnica obravnava kot osnovno sredstvo, kako je z vidika DDV pri nakupu, kakšna je amortizacijska stopnja, kako je z olajšavami za investicije in ali so pri tem možne tudi olajšave za R&R?

Polletni učinki uvedbe davčnih blagajn
Na finančni upravi ocenjujejo, da polletni učinki uvedbe davčnih blagajn znašajo 37,6 mio EUR. Iz pripravljenih podatkov je namreč razvidno, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje.

Postopek skupnega dogovora (Vprašanja in odgovori)
FURS je objavila spremembo dokumenta - Postopek skupnega dogovora (1. izdaja), v katerem odgovarjajo na dodatna vprašanja, med drugim kdo lahko vloži zahtevo za začetek arbitražnega postopka po Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Arbitražni konvenciji)?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog davčnega prestrukturiranja nared za potrditev
Predlog davčnega prestrukturiranja, ki naj bi predvsem razbremenil stroške dela je nared za potrditev na vladi. Zaradi sprememb pri dohodnini je v proračunu pričakovati za 106 milijonov evrov manj prihodkov letno, kar se bo deloma nadomestilo z višjo obdavčitvijo podjetij. Vlada je predlog novele zakona o dohodnini in novele zakona o davku od prihodkov pravnih oseb objavila na svojih spletnih straneh, v obravnavo v DZ pa ju bo predvidoma poslala na eni prvih sej po počitnicah. Veljati naj bi začela 1. januarja 2017.

Zaključila se je javna razprava o zakonu o vajeništvu
Prejšnji teden se je zaključila javna razprava o predlogu zakona o vajeništvu, ki naj bi spodbudil čim prejšnjo usposobljenost mladih za poklic ter bolj povezal izobraževalni sistem z gospodarstvom. V času javne razprave je bilo o predlogu slišati predvsem kritike; v Študentski (ŠOS) in Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) nasprotujejo predlogu zakona o vajeništvu, ker da je bil pripravljen brez mladih in njim v škodo.

Vlada glede ustavnosti zakona o bančništvu vztraja pri utemeljenosti posega
Vlada se je na dopisni seji 18. avgusta odzvala na zahtevo vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 347. člena Zakona o bančništvu in ponovila mnenje, ki ga je navedla že pri prejšnjih zahtevah za presojo ustavnosti omenjenega člena. Poseg v pravice razlaščencev je bil po mnenju vlade utemeljen, saj je šlo za stabilnost finančnega sistema.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nova višina prispevkov za vrednotnico
S 1. septembrom je določena nova višina prispevkov za osebno dopolnilno delo. Po Odredbi o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša višina prispevkov za posamezno vrednotnico, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,05 eurov, ter za zdravstveno zavarovanje 2,01 eura.

Uskladitev najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
S 1. septembrom začne veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki določa, da bruto urna postavka za opravljeno delo osebe iz drugega odstavka 6.b člena ZZZPB ne sme biti nižja od 4,53 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.9.2016 - sprememba
    • Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016; veljavnost od: 20.8.2016
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.9.2016 - novo
    • Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020; veljavnost od: 20.8.2016 - sprememba
    • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil; veljavnost od: 20.8.2016 - sprememba
    • Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil; veljavnost od: 20.8.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 - 55
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta
Zavod za zaposlovanje je prejšnji teden objavil javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Za pomoč pri zaposlovanju je iz proračuna na voljo 2,5 milijona evrov, subvencija za zaposlitev za polni delovni čas pa znaša 5000 evrov.

Cerar s predlogom finančnega ministra do konca meseca
Odločitev premierja Mira Cerarja glede kandidata za novega ministra za finance še ni sprejeta, bo pa znana predvidoma do konca tega meseca, so za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade. Po poročanju medijev naj bi bila kandidatka državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar Erman.

Cene proizvodov pri proizvajalcih julija na letni ravni nižje
Cene proizvodov pri proizvajalcih se julija na mesečni ravni v povprečju niso spremenile, na letni ravni pa so se znižale za 1,8 odstotka. Prav tako se na mesečni ravni v povprečju niso spremenile cene proizvodov za prodajo na domačem trgu in tudi cene izvoznih proizvodov, kažejo objavljeni podatki statističnega urada.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Neizpolnjevanje kvote z zaposlenimi invalidi
Za tožečo stranko je bilo glede na število vseh zaposlenih ter število zaposlenih invalidov ugotovljeno, da ji za doseganje kvote v določenem mesecu manjkajo štirje zaposleni invalidi. Tožeča stranka bi jih namreč glede na 6 % kvoto morala zaposlitvi šest, dva pa je imela zaposlena. Prvostopni organ je zato tožeči stranki naložil plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, saj mora delodajalec, ki ne izpolni kvote, obračunati in plačati v sklad prispevek v višini 70 % vsakokrat veljavne minimalne plače, objavljene v Uradnem listu RS za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote (65. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)). Tožeča stranka se je zoper prvostopno odločitev pritožila, ministrstvo pa je kot drugostopni organ njeno pritožbo zavrnilo. Tožeča stranka se je v tožbi pred upravnim sodiščem v zadevi št. II U 303/2015 sklicevala na neustavnost 3. člena Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki da je v nasprotju s tretjim odstavkom 62. člena ZZRZI. Upravno sodišče je odločilo, da tožba ni utemeljena ter obrazložilo tudi, da je o obravnavanem vprašanju zavzelo stališče že Vrhovno sodišče RS.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvestilo o spremenjenih računih komitentov nekdanje Banke Celje
UJP obvešča, da je bilo v mesecu juliju pri nakazilih plač in drugih prejemkov na račune fizičnih oseb komitentov Banke Celje (SI56 06…) zavrnjeno večje število plačilnih navodil. Abanka je dne 1. 7. 2016 zaprla 10.000 TRR fizičnih oseb, strankam nekdanje Banke Celje. Stranke so bile o zaprtju starega računa obveščene in pozvane, da podatek o novi številki TRR posredujejo njihovim izplačevalcem plač in drugih prejemkov.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 25.8.2916 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.8.2016 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) - za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2016:   1.564,49€
 
in neto plača:   1.018,70€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.565,61€
 
in neto plača za tromesečje:   1.018,93€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.?
Združenje delodajalcev Slovenije vabi na seminar Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o., saj je poleg izplačila dobička, ki je obdavčen po 25% stopnji, možno izplačati razpoložljiva sredstva oblikovanega dobička tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja od navedene stopnje davka. Seminar bo izveden 6. septembra 2016, predavateljica pa je Milica Gostiša.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.