c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2016, številka 30 / letnik VIII.
 

V današnjem tedniku izpostavljamo zakonske določbe ZGD-1I, iz katerih izhaja, da minimalni osnovni kapital ne sme biti terjatev do družbenikov, kot je bilo izkazano povsod tam, kjer so si družbeniki pri svoji družbi izposodili kapital iz tega naslova. Rok za vračilo omenjenih posojil je do 8. avgusta. Osrednjo temo namenjamo izjemi od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev, če te ne presežejo zneska 5.000 evrov v koledarskem letu in gre za nepridobitne oz. nevladne organizacije in društva. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Še nekaj dni za plačilo dohodnine iz drugega svežnja in vložitev napovedi
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Društva in meja 5.000 evrov za izdajanje gotovinskih računov    
Vesna Bartolj Maver
   
Že več kot mesec dni je minilo od uveljavitve sprememb > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki se nanašajo na administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Oddajanje nepremičnine v najem
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede oddajanja stanovanja turistom v Ljubljani. Stanovanje za ta namen oglašuje prek ustreznih portalov (booking, rbnb). Na kakšen način lahko fizična oseba opravlja to vrsto dejavnosti?

Odslej pregled zastavljenih premičnin tudi po pravnih subjektih
Na področju pravne varnosti v prometu s premičninami je od 30. junija 2016 dalje omogočen vpogled oz. obremenitev na premičnini tudi po dolžnikih in zastaviteljih, ki so poslovni subjekti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčitev vizualnega oglaševanja
Od storitve oglaševanja, ki jo v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti opravi izvajalec za svojega naročnika, je izvajalec storitve (davčni zavezanec) po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) dolžan obračunati in plačevati DDV po splošni, 22 % stopnji, ki je predpisana za vse obdavčene dobave blaga in storitve, razen tiste iz Priloge I k ZDDV-1, za katere se uporablja nižja, 9,5 % stopnja DDV.

Dovoljenje za pooblaščenega uvoznika
Nov Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki je bil objavljen dne 1. 7. 2016 v Uradnem listu RS, št. 47/2016, na novo določa obveznost pridobitve dovoljenja za pooblaščenega uvoznika. Kljub temu, da novi podzakonski akt, ki bo natančneje urejal postopek izdaje dovoljenja še ni sprejet, to ne pomeni, da ni mogoče sprožiti postopka pridobitve dovoljenja, o katerem se bo odločalo v skladu s pravili ZTro-1. Izdano dovoljenje bo sicer začelo učinkovati šele s 1. 8. 2016, torej z dnem začetka uporabe novega zakona.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zadnji rok za uskladitev kapitala po ZGD-1I je 8. avgust
Čeprav je v razpravi že predlog nove novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), pa imajo lastniki družb, ki so si pri svoji družbi sposodili kapital, do 8. avgusta 2016 čas, da vrnejo posojilo svojemu podjetju in s tem zagotovijo osnovni kapital družbe v skladu z zakonom.

Ustavno sodišče pritrdilo Brglezu, delavci migranti že vložili novi referendumski pobudi
Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo delavcev migrantov zoper odločitev predsednika DZ Milana Brgleza, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov. Brgleza odločitev veseli, v sindikatu pa so zaskrbljeni. Medtem so delavci migranti vložili novi pobudi za razpis referenduma, Brglez pa bo tokrat določil rok za zbiranje podpisov.

SDS za obravnavo preživnine kot temeljne otrokove pravice
Poslanska skupina SDS je na predsednico parlamentarne komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Evo Irgl naslovila predlog, da bi preživnine obravnavali kot temeljne otrokove pravice. Predlagajo, da tudi neplačevanje preživnine postane ekonomsko nasilje in da pravica do terjatve iz naslova preživnine ne bi zastarala.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi je novela Zakona o državni upravi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki so začele veljati 23. julija 2016, med drugim prinašajo pravne podlage za vzpostavitev elektronskega centralnega imenika, ter zagotavljanje gospodarnosti in preglednosti na področju nepremičnin v lasti države. Z novelo se prenašajo pristojnosti s področja sistemskega urejanja omejevanja korupcije ter organizacije in statusa varuha človekovih pravic na ministrstvo za pravosodje. Določene pa so tudi pristojnosti za delovanje portala e-uprava.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o državni upravi (ZDU-1); veljavnost od: 23.7.2016 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 23.7.2016 - sprememba
    • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016; veljavnost od: 23.7.2016
    • Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del; veljavnost od: 23.7.2016 - sprememba
    • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti; veljavnost od: 30.7.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 51
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Policija v bankah zaznala že za več kot milijardo evrov škode
Preiskava bančne kriminalitete ostaja med prioritetami policije, ki je do konca junija skupno zaznala in evidentirala 236 kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete. Zaključili so obravnavo 161 kaznivih dejanj s tega področja, skupna škoda vseh evidentiranih kaznivih dejanj pa je po njihovih podatkih presegla eno milijardo evrov.

Davčni dolg v pol leta nižji za 41 milijonov evrov
Davčni dolg je konec junija znašal 1,345 milijarde evrov, kar je 41,22 milijona oz. tri odstotke manj kot konec lanskega leta. Od tega je 723,06 milijona evrov obveznosti, za katere Furs aktivno izvaja postopke izterjave, preostali dolg pa je izterljiv pogojno.

V prvem polletju četrtino manj ponarejenih evrskih bankovcev
V prvi polovici leta je bilo iz obtoka umaknjenih 331.000 ponarejenih evrskih bankovcev, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z drugo polovico leta 2015 pa je bilo ponarejenih bankovcev 25 odstotkov manj, je objavila Evropska centralna banka (ECB). Najpogosteje ponarejen bankovec je tisti za 50 evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Rok za uveljavitev stroškov
V obravnavani zadevi ni sporno, da je tožnik 13. 11. 2013 vložil napoved za odmero dohodnine za leto 2012, na podlagi samoprijave. Prav tako v zadevi ni sporno, da izplačevalec dohodka, ki ga je v samoprijavi napovedal tožnik, ni plačnik davka v smislu 58. člena ZDavP-2, zato mora davčni zavezanec že v napovedi za odmero dohodnine uveljavljati dejanske stroške prevoza na delo in stroške prehrane. Pogoj za obravnavo teh stroškov oziroma zmanjšanje davčne osnove za njihovo višino pa njihovo uveljavljanje v pravočasni napovedi. V obravnavani zadevi bi bila napoved pravočasno vložena skladno z 288. členom ZDavP-2, oziroma v skladu s šestim odstavkom 267. člena ZDavP-2, torej do 31. 7. za preteklo leto. Ker je bil torej po presoji sodišča postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo (UPRS sodba IV U 204/2015).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Plačilo trošarine in prijava drobnoprodajnih cen novih tobačnih izdelkov
Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki je bil objavljen dne 1. 7. 2016 v Uradnem listu RS, št. 47/2016, med drugim uvaja tudi dve novi vrsti trošarinskih tobačnih izdelkov in sicer elektronske cigarete oziroma tekočino ali polnilo, ki vsebuje nikotin in predelan tobak, namenjen segrevanju oziroma tobak za segrevanje. FURS je izdala podrobnejše pojasnilo z opisi postopkov ter nekaterih posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati oziroma izpeljati na področju novih tobačnih izdelkov.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2016:   1.561,26€
 
in neto plača:   1.016,36€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.023,99€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Brezplačen seminar za naročnike Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
DDV od uvoza po 1. 7. 2016
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar - DDV od uvoza po 1. 7. 2016, na katerem boste dobili praktične napotke kdaj se odbija DDV glede na datum dokumenta in kaj glede na datum prejema. Seminar bo izveden 10. avgusta 2016 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani), s predavateljico mag. Tanja Urbanija.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.