c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2016, številka 27-28 / letnik VIII.
 

V tokratni dvojni številki tednika izpostavljamo novi zakon o trošarinah, ki zmanjšuje administrativne obremenitve, usklajuje slovensko ureditev z evropsko ter odgovarja na spremenjene razmere na trgu. Zakon med drugim uvaja tudi status malega pivovarja in trošarine za elektronske cigarete. V osrednji temi pa pojasnjujemo dilemo, ali sme davčni organ začeti davčno izvršbo za izterjavo davčne obveznosti, ki je nastala po začetku postopka prisilne poravnave. Spoštovani bralci, vabljeni k branju današnjega tednika!

Ker je poletje tu in se večina odpravlja na zaslužen letni dopust, vam želimo brezskrbne dopustniške dni z veliko sonca!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Drugo splošno mnenje MGRT o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Vpliv začetka postopka prisilne poravnave na (davčno) izvršbo    
Nika Hudej
   
Vrhovno sodišče je v zadevi X Ips 411/2014 z dne 7. 3. 2016, ki je predstavljena v tem prispevku, razjasnilo dilemo, ali sme davčni organ zoper davčnega dolžnika, ki je v postopku prisilne poravnave, začeti davčno izvršbo za izterjavo davčne obveznosti, ki je nastala po začetku postopka prisilne poravnave.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu
V podjetju nameravajo delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Letos (2016) septembra bo dopolnil 57 let. V letu 2015 (od septembra dalje, ko je dopolnil 56 let) je že užival zaščito pred odpovedjo kot starejši delavec. Ali ta zaščita velja še naprej za leto 2016, ali za to leto veljajo nova pravila glede na postopno zviševanje starostne meje? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. 7. 2016
Davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV bo opravil uvoz blaga 28. 7. 2016. Carinsko deklaracijo za ta uvoz bo prejel po pošti 1. 8. 2016. Davčna obveznost pri uvozu blaga bo nastala 28. 7. 2016, zato bo davčni zavezanec izkazal obračunani DDV v polju 26 obrazca DDV-O za mesec julij. Davčnega zavezanca zanima, ali lahko uveljavlja odbitek DDV od uvoza blaga v mesecu juliju 2016. > Več…

Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine
Finančna uprava je izdala pojasnilo davčnim zavezancem, ki so prejeli informativni izračun dohodnine z obveznostjo plačila dohodnine, kako bi sami poskrbeli, da bi med letom plačevali več akontacije dohodnine od izplačanih plač in se s tem izognili doplačilu na letni ravni. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog zakona o vajeništvu v javni razpravi do 19. avgusta
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dalo v javno razpravo predlog zakona o vajeništvu. Oddaja pripomb je mogoča do 19. avgusta, je ministrstvo sporočilo na novinarski konferenci. Ministrstvo bo z evropskimi sredstvi sofinanciralo razvoj vajeništva. Zagotavljalo pa bo tudi sredstva za usposabljanje mentorjev in podporo delodajalcem. > Več...

Slovenija kmalu še korak naprej v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma
Vlada je konec junija sprejela predlog novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki prinaša več pomembnih novosti. Uveden bo register dejanskih lastnikov podjetij, Urad RS za preprečevanje pranja denarja bo dobil inšpekcijska pooblastila, predlog pa prinaša tudi administrativne razbremenitve za zavezance. > Več…

Nova ureditev obdavčitve nepremičnin na vlado v prvi polovici julija
Nova sistemska ureditev obdavčitve nepremičnin bo predložena vladi predvidoma v prvi polovici julija, je razvidno iz sporočila ministrstva za finance o seji projektnega sveta za to področje. Predvideno je, da bo nov zakon o množičnem vrednotenju uveljavljen še letos, zakon o davku na nepremičnine pa v začetku leta 2017, s prvo odmero v letu 2019. > Več...

Koalicija v okviru mini davčne reforme nadaljuje z usklajevanjem dohodninske lestvice
Koalicijski vrh je prejšnji teden razpravljal tudi o pripravi ukrepov za davčno prestrukturiranje oz. o t. i. mini davčni reformi. Kot je povedal predsednik SD Dejan Židan, so načelno uskladili razbremenitev nagrad za poslovno uspešnost, neusklajena pa ostaja sprememba dohodninske lestvice. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nov Zakon o trošarinah prinaša pomembne posodobitve
Objavljen je nov Zakon o trošarinah, ki se začne uporabljati 1. avgusta 2016 in prinaša pomembne posodobitve ter vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon odpravlja administrativne ovire tam, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja nizka ter uvaja nove postopke, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja visoka. Prinaša poenostavitve za davčne zavezance in prijaznejšo ureditev za male proizvajalce piva, vina in žganja. > Več…

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o trošarinah (ZTro-1); veljavnost od: 16.7.2016, uporaba od: 1.8.2016
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617); veljavnost od: 1.7.2016 - sprememba
    • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2); veljavnost od: 1.7.2016 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS); veljavnost od: 16.7.2016 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 1.7.2016
    • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.7.2016
    • Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije; veljavnost od: 30.6.2016, uporaba od: 1.7.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46 - 48
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Obseg prostovoljskega dela se veča, podatki o organizacijah ostajajo pomanjkljivi
Obseg prostovoljskega dela je bil lani največji do zdaj, kaže poročilo o prostovoljstvu, s katerim se je vlada seznanila na redni seji v prejšnjem tednu. Poročilo pa ne kaže dejanskega števila opravljenih prostovoljskih ur, saj so v njem zajete le organizacije iz vpisnika prostovoljskih organizacij, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. > Več...

Bruselj predlaga zaostritev pravil za preprečevanje pranja denarja
Evropska komisija je predlagala poostritev pravil EU o preprečevanju pranja denarja za boj proti financiranju terorizma in povečanje preglednosti podatkov o dejanskih lastnikih podjetij in trustov. Evropski parlament in države članice EU bodo o predlagani posodobitvi pravil odločali v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. > Več...

Število registriranih brezposelnih prvič po septembru 2010 upadlo pod 100.000
Število registriranih brezposelnih je junija prvič po septembru 2010, ko je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 97.908 brezposelnih, upadlo pod 100.000. Junija letos je bilo na zavodu prijavljenih 99.795 brezposelnih oseb, kar je 2,4 odstotka manj kot maja in 9,5 odstotka manj kot junija lani, so sporočili iz zavoda. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Obličnost poroštvene izjave
Toženec se je pritožil zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče vzdržalo v veljavi sklep o izvršbi. V pritožbi je navedel, da je nevede podpisal dve izjavi, za kateri ni bil opozorjen, da predstavljata izjavi o poroštvu. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo (VSL sodba II Cp 157/2016). V obrazložitvi je pojasnilo, da trditvi toženca, da z vsebino poroštvenih izjav ni bil seznanjen, ni sledilo že prvostopenjsko sodišče. Toženec je poroštveni izjavi podpisal, kot zastopnik družbe, če pogodb pred tem ni prebral, se to ne more upoštevati. Če je res ravnal tako malomarno, kot zatrjuje, mora zato sam nositi posledice.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1
Na podlagi spremenjene določbe 78. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost se šteje za pravočasno predloženo izjavo po 45. členu ZDDV-1, če je ta predložena do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. > Več…

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2015
Davčni zavezanci, ki do 15. junija 2016 na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imel v letu 2015 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2016, ne glede na velikost prejetega dohodka. >Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti znižana  
 
- od 1. julija do 31. decembra 2016 (prej 8,05%)   8%
 
 
 
Junija na letni ravni 0,3-odstotna inflacija  
 
- na mesečni ravni:   0,6%
 
- na letni ravni:   0,3%
 
 
 
TOM v juliju 2016 višji  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   0,00%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2016:   1.571,12€
 
- in neto plača:   1.021,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.579,53€
 
in neto plača za tromesečje:   1.026,00€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.