c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2016, številka 23 / letnik VIII.
 

V skladu z uveljavljenimi spremembami Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost računov ne bo treba več izdajati tistim nepridobitnim organizacijam z manj kot 5000 evrov letnih obdavčljivih prihodkov, katerih cilj tudi ni doseganje dobička oziroma si morebitnega dobička ne delijo. V osrednjo rubriko smo postavili Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), ki zagotavlja jamstvo za vloge vlagatelja v primeru nerazpoložljivosti vlog pri banki z izplačilom kritja zajamčenih vlog vlagateljem. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Odprava davčnih blagajn za manjše zavezance
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Kmalu do zajamčenih vlog preko sistema jamstva za vloge    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 12. aprila velja Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Iz sodne prakse: Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu
Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu praviloma vroča osebno, v prostorih delodajalca. Vročanje po pošti je izjema za primere, ko osebna vročitev ni mogoča. V primeru, ko delodajalec napoti delavca na začasno čakanje na delo doma, se odpoved vroča na naslovu, na katerem se delavec v tem času nahaja. > Več...

Dodatek k plači na neugoden delovni čas
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot splošen predpis na področju delovnih razmerij določa vrsto plačil, osnovno plačo, delovno uspešnost, dodatke in višino dodatkov v členih od 126. do vključno 129. V skladu z drugim odstavkom 126. člena je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije
Nevladnim organizacijam, skladno s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS št. 39/16), računov za opravljanje pridobitne dejavnosti ni več potrebno izdati. > Več...

Stopnja DDV v primeru projektiranja in tehničnega svetovanja
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede uporabe stopnje DDV pri gradbenem nadzoru za stanovanjski objekt, in sicer ali se uporablja 9,5- ali 22-odstotna? > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Občine še ne vedo, od kod denar za subvencije tržnih najemnin
Slovenske občine za zdaj še ne vedo, kako bodo izpolnile odločitev ustavnega sodišča, ki je ukinitev dodatne subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj ocenilo za neustavno, kar bo zanje pomenilo dodaten strošek. V Ljubljani bodo denar zagotovili z rebalansom proračuna, drugod se večinoma zanašajo na pomoč države. > Več...

Odbor DZ potrdil predlog novele zakona o plačilnih storitvah in sistemih
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je prejšnji teden podprl predlog novele zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ki bo na podlagi evropske direktive med drugim uvedel osnovni plačilni račun, ki ga bodo morale vse banke ponuditi pod nediskriminatornimi pogoji. > Več...

Za poslovne klube v tujini letos na voljo 400.000 evrov
V uradnem listu je bil v petek, 3. junija objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. Letos je za ta namen na voljo 400.000 evrov, cilj razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo poslovnih klubov in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. > Več...

Zahteve po znižanju davkov so lahko le želje
Zahteve malega gospodarstva, ki se nanašajo na administrativno razbremenitev, so po pojasnilih finančnega ministra Dušana Mramorja uresničljive - jih preučujejo in jim skušajo iti s spremembami zakonov nasproti. Zahteve po znižanju ali odpravi določenih davkov pa so v trenutnem stanju vsaj do leta 2020 lahko samo želja. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Objavljene spremembe PZDDV
Od 4. junija veljajo spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Z vidika administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev, se spreminja 143. člen pravilnika in določa izjeme od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1. V nadaljevanju objavljamo pojasnjene spremembe z dodanimi šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena pravilnika. > Več…

Zbiranje podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih
Prav tako je od 4. junija v veljavi Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih, ki določa vrste in način zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. 2. člen pravilnika določa vrste podatkov, ki se zajamejo pri pripravi statističnega poročila iz tretjega odstavka 107. člena ZJN-3 oziroma 5. točke prvega odstavka 52. člena ZJN-3. Za javna naročila, za katera je naročnik objavil obvestilo o naročilu pred 31. 3. 2016, se zajamejo podatki v skladu z doslej veljavnimi pravilniki, če je bilo do tega dne zanje objavljeno tudi obvestilo o njihovi oddaji, sicer se statistični podatki zajamejo v skladu s tem pravilnikom.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 4.6.2016 - sprememba
    • Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih; veljavnost od: 4.6.2016
    • Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti; veljavnost od: 4.6.2016
    • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS); veljavnost od: 3.6.2016 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 3.6.2016 - sprememba
    • Kazenski zakonik (KZ-1); veljavnost od: 11.6.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39 - 40
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Za inovativna podjetja 1,68 milijona evrov
Slovenski podjetniški sklad je prejšnji teden objavil javni razpis za spodbude inovativnih podjetij v letu 2016. Na voljo je 1,68 milijona evrov nepovratnih sredstev, sofinanciranih iz evropskega sklada za regionalni razvoj, rok za oddajo vlog pa je 24. junij. > Več...

Stroški dela v prvem četrtletju višji
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v Sloveniji so bili v prvem četrtletju letos za 0,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Plače za dejansko opravljeno delovno uro so se zvišale za 0,3 odstotka, drugi stroški dela pa za 2,9 odstotka, je objavil državni statistični urad. > Več...

Zaposleni javnega sektorja in zasebnih podjetij za teden dni menjajo delovna mesta
V okviru projekta izmenjave uslužbencev ministrstev in zasebnih podjetij, s katerim so zaposleni v javnem sektorju in gospodarstvu razbijali stereotipe drug o drugem, bo delovna mesta v tem tednu zamenjalo 30 zaposlenih v javni upravi in 37 zaposlenih v zasebnih podjetjih. Konkretne rešitve izmenjav in delavnic bodo predstavili prihodnji torek. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Vzajemno neizpolnjene terjatve
Višje sodišče (VSK sodba Cpg 130/2015) je zavrnilo pritožbo tožene stranke, v kateri je ta zatrjevala, da v konkretnem primeru ne gre za vzajemno neizpolnjeno pogodbo. Višje sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da je za vzajemno neizpolnjeno terjatev bistveno, da do začetka postopka zaradi insolventnosti nobena od strank svoje obveznosti po pogodbi, ki je bila sklenjena pred začetkom tega postopka, ni izpolnila v celoti, da imata torej obe stranki še terjatev do nasprotne stranke. Prav v tem, da imata obe stranki druga nasproti drugi še vedno terjatev, je vzajemnost. Zato ni pomembno, ali je bila obveznost izpolnjena delno ali se še ni začela izpolnjevati. Namen posebne ureditve za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe v postopku prisilne poravnave je namreč v tem, da se omogoči dolžniku najprimernejše finančno prestrukturiranje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Poročanje o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji do 30. junija
Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji morajo najkasneje do 30. junija upravni enoti sporočiti podatek o letnem dohodku. Nosilec sporoči podatek o skupnem dohodku, doseženem v vseh vrstah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. > Več...

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2016:   1.593,27€
 
- in neto plača:   1.033,95€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,81€
 
in neto plača za tromesečje:   1.024,07€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.