c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2016, številka 22 / letnik VIII.
 

Danes finančna uprava vrača preplačane zneske davčnim zavezancem iz prvega svežnja informativnih izračunov dohodnine, ki so lani plačali previsoko akontacijo dohodnine. Skupni znesek vračil znaša 61,1 milijona evrov. V osrednjo temo tednika smo postavili aktualno vprašanje o razporejanju delovnega časa in plačilu za opravljeno delo nad polnim delovnim časom. Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo predlog sprememb novele Zakona o davčnem postopku in predlog novega Zakona o revidiranju, pri slednjem so predstavljene podane pripombe Slovenskega inštituta za revizijo. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS danes vrača dohodnino iz prvega svežnja
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Razporejanje delovnega časa in plačilo za opravljeno delo nad polnim delovnim časom    
Helena Polič Kosi
   
Razporeditev delovnega časa in njegova prerazporeditev je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi (po 7 alineji 29. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine
V mesecu marcu 2015 je bil ustanovljen Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, katerega namen je spodbujanje strokovne usposobljenosti poklicne skupine, krepitev poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanje javne podobe poklicne skupine. > Več...

Zapiranje terjatev do kupca
Inštitut za računovodstvo je svetoval podjetju, katerega kupec iz Nemčije je naročil in po predračunu plačal blago. Po njegovih navodilih se blago pošlje njegovemu podjetju v tretjo državo, prav tako tudi račun. Podjetje zanima, ali je treba pripraviti še katere dokumente in kako račun zapirati s plačilom? > Več...

FURS: Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (1. izdaja), v katerem med drugim v pojasnjujejo plačilo prispevkov za tuje študente. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava provizije pri prodaji »bitcoinov«
Virtualna valuta "bitcoin" se uporablja predvsem za plačila po internetu med fizičnimi osebami in nekaterimi internetnimi trgovinami, ki to valuto sprejemajo. Ta virtualna valuta nima le enega izdajatelja, ustvarja se neposredno po spletu, s posebnim algoritmom. > Več…

FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin – publikacija z dopolnitvami
Finančna uprava je izdala dopolnjeno publikacijo - Brošura o obdavčitvi nepremičnin (3. izdaja), spremembe so označene z rdečo. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V javni obravnavi predlog za poenostavitev davčnega postopka
Ministrstvo za finance je posredovalo v javno obravnavo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti predvsem na področju odprave administrativnih ovir za davčne zavezance, dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga ter poenostavitev na področju davčne izvršbe. Spremembe so večinoma plod sodelovanja ministrstva za finance, FURS in gospodarstva. Ministrstvo za finance tovrstno sodelovanje razume kot nujno in dobrodošlo pri oblikovanju davčnega sistema, ki bo prijazen do uporabnika ter bo spodbujal prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Javna obravnava bo trajala do 26. junija 2016. > Več…

Spremembe Zakona o revidiranju
Zaradi sprejetja Direktive 2014/56/EU in Uredbe 537/2014 se je v Sloveniji v letu 2015 začel postopek priprave predloga ZRev-3, ki naj bi v slovenski pravni red prenesel zahteve prej omenjenih aktov. Predlog zakona je bil s strani Ministrstva za finance dan v javno razpravo, ki se je iztekla 26. 5. 2016. Slovenski inštitut za revizijo se je aktivno lotil priprave pripomb na zakon, ki predstavlja ključno podlago njegovega delovanja in posredoval svoje pripombe. > Več…

Subvencije za zaposlitev več kot 6000 brezposelnih
Zavod za zaposlovanje je v petek, 27. maja objavil novo javno povabilo Zaposli.me, ki delodajalcem omogoča subvencijo v višini od 5000 do 7000 evrov za zaposlitev 6138 brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3. junija do porabe sredstev, najdlje pa do 31. julija 2017. Delodajalci lahko ponudbo oddajo tudi elektronsko, so zapisali na zavodu. > Več...

Pozivi k bolj skrbni porabi pobranih dajatev
Skupina opozicijskih poslancev je prejšnji teden na seji odbora DZ za finance in monetarno politiko opozarjala, da slovenski delavec v zameno za davke in prispevke, ki mu jih od plače odtegne država, prejme premalo. DZ bi moral zato vlado pozvati, naj začne bolj skrbno načrtovati državni proračun, a odbor ni sprejel nobenega od predlaganih sklepov. > Več...

Direktiva o varovanju poslovnih skrivnosti
Ministri EU, pristojni za konkurenčnost, so v Bruslju danes podprli direktivo o določitvi pravil za varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih informacij podjetij. Nova pravila naj bi zaščitila podjetja v EU pred krajo informacij, ki jim zagotavljajo konkurenčno prednost. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Obvestila za postopek naročil male vrednosti
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je bila izdana Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti, ki je že začela veljati 24. maja. Med prilogami uredbe sta seznama informacij, ki jih mora vsebovati obvestilo za postopek naročila male vrednosti, in informativni seznam naročnikov. > Več...

Plače in drugi prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
28. maja so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Med drugim se spreminjajo nominalne osnove za delo v tujini do 31. avgusta 2016 (primerjalnik 43.a člena). Od 1. septembra 2016 dalje se za izračun plače za delo v tujini uporabljajo vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini, določene v prilogi 1 te uredbe.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine; veljavnost od: 28.5.2016 - sprememba
    • Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe; veljavnost od: 28.5.2016 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 28.5.2016 - sprememba
    • Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov; veljavnost od: 27.5.2016, uporaba od: 1.6.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 38
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
BDP v prvem četrtletju navzgor za 2,5 odstotka
Bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem letošnjem četrtletju po prvi oceni statističnega urada na letni ravni realno zvišal za 2,5 odstotka. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v prvem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej zvišal za 0,5 odstotka, v primerjavi z enakim lanskim pa za 2,3 odstotka. > Več...

Slovenija maja na letni ravni z 0,4-odstotno deflacijo
Deflacija v Sloveniji se nadaljuje. Maja je bila na letni ravni 0,4-odstotna. Blago se je v enem letu pocenilo za 1,4 odstotka, storitve pa so se podražile za 1,9 odstotka. Na mesečni ravni so se cene zvišale za 0,9 odstotka, kar je predvsem posledica višjih cen sadja, oblačil in naftnih derivatov, je objavil državni statistični urad. > Več...

Davčna obremenitev stroškov dela lani 38,6-odstotna
V Sloveniji je bila lani davčna obremenitev stroškov dela 38,6-odstotna, kar je enako kot predlani. Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je zaslužila 67 odstotkov plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 38,6 odstotka namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,4 odstotka pa za neto plačo, je izračunal statistični urad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ocena davčne osnove
Po določbah ZDavP-2 je davčni organ dolžan ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za pravilno in zakonito odločbo, kar po eni strani pomeni, da je dolžan ugotavljati tako dejstva, ki so zavezancu v breme, kot tudi tista, ki so mu v korist. Za ugotovitev resničnega stanje stvari lahko ugotavlja dejstva z vsemi dokaznimi sredstvi, za katera oceni, da so primerna, in zato mu ni mogoče uspešno očitati, da je zbiral podatke tudi z navzkrižno kontrolo pri drugih pravnih osebah oziroma preko tujih administrativnih organov. Pri tem je davčni organ dolžan dokazati tista dejstva, na podlagi katerih davčna obveznost nastane ali ne nastane oziroma se poveča ali zmanjša, medtem ko je zavezanec za davek tisti, ki mora za svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze. V konkretnem primeru (UPRS sodba I U 718/2015) za cenitev davčne osnove ni zadostne podlage, saj namen cenitve ni v tem, da odpravlja vsakršno pomanjkanje verodostojnih listin, temveč je davčni organ k temu zavezan samo, če ne more odmeriti davka na drugačen način.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Brisanje priponk eVročenih opominov in pobotov
V letu 2014 je FURS pričel z elektronskimi storitvami vročanja izhodne korespondence iz naslova knjigovodstva. Prve elektronske storitve so se nanašale na Opomine pred izvršbo in storitve Pobotov preplačil med davki. V mesecu maju 2016 smo pričeli z brisanjem priponk opominov in pobotov, pri čemer so vam v sistemu eDavki na razpolago še vedno opisni podatki elektronskega dokumenta. > Več…

Nov šifrant kod namenov plačila
Združenje bank Slovenije je objavilo nov šifrant kod namenov plačila. Uporaba ustrezne kode namena glede na vsebino transakcije je pomembna pri obravnavi in razporeditvi transakcij z vidika zakonodajnih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in izvrševanja sklepov o izvršbah. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2016:   1.593,27€
 
- in neto plača:   1.033,95€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,81€
 
in neto plača za tromesečje:   1.024,07€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.