c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2016, številka 16-17 / letnik VIII.
 

Pred nami so prvomajski prazniki zato smo pripravili dvojno številko tednika, v katerem osrednjo temo namenjamo pojasnilu pravilnega obračuna prispevkov in akontacije dohodnine od izplačil potnih stroškov. Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo predloge davčnega prestrukturiranja, pojasnilo ministrstva za finance glede predloga novega ZUKD-2, v carinskih postopkih pa nas čaka plačilo zamudnih obresti od uvoznih dajatev. Želimo vam lepe praznike in prijeten oddih ter vabljeni k ogledu in branju današnjega tednika!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Poreklo blaga - novosti (objava gradiva s predstavitve)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obračun prispevkov in akontacije dohodnine od izplačila potnih stroškov poslovodni osebi in prokuristu    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Še vedno se pojavljajo vprašanja, kako pravilno obračunati prispevke in akontacijo dohodnine od izplačil potnih stroškov poslovodnim osebam in prokuristom, in sicer glede vštevanja potnih stroškov v davčno osnovo za obračun prispevkov in akontacije dohodnine. Odgovore podajamo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kratkotrajna bolniška odsotnost brez zdravniškega potrdila
Skladno s 33. členom ZDR-1 mora delavec vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delodajalca mora obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in tudi pravic iz delovnega razmerja (36. člen ZDR-1). > Več...

Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti
Od strokovne delavke smo dobili informacijo, da lahko ZPIZ delavca, ki ima priznano III. kategorijo invalidnosti in dela s krajšim delovnim časom, ponovno pozove na pregled. Kako je s kontrolnimi pregledi, ali so res mogoči in kaj se zgodi ob morebitnem spremenjenem zdravstvenem stanju? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV pri financiranju stroja za proizvodnjo blaga za kupca
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede zaračunavanja DDV v primeru, ko želi slovensko podjetje kupiti stroj za izdelovanje vijakov v Sloveniji. Podjetje iz Švice bo sofinanciralo njihov nakup v višini 50 odstotkov nabavne vrednosti, saj ima ekskluzivno zastopstvo za prodajo vijakov v Švici. Dobavitelj bo izdal račun slovenskemu podjetju, ta pa mora 50 odstotkov vrednosti stroja prefakturirati v Švico (zunaj EU). > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil zvišanje taks v upravnih postopkih
Državni zbor je sprejel novelo zakona o upravnih taksah. Ta med drugim zvišuje takse v upravnih postopkih, predvidene so tudi nekatere nove oprostitve plačila takse. > Več...

Ministrstvo za finance s predlagani ukrepi davčnega prestrukturiranja
Ministrstvo za finance je v procesu oblikovanja ukrepov za davčno prestrukturiranje posredovalo variante možnih rešitev, s katerimi bi želeli zagotoviti predvsem zmanjšanje obremenitev dela. Nabor možnih rešitev je rezultat posvetovanj prvega kroga, kjer so si sogovorniki izmenjali poglede in pričakovanja glede sprememb na davčnem področju, ki ga želi ministrstvo za finance izpeljati v letošnjem letu. > Več...

Nacionalni reformni program z vrsto napovedanih zakonodajnih sprememb
Ključne usmeritve slovenske ekonomske politike v nacionalnem programu 2016-2017 ostajajo nespremenjene, za uresničitev zastavljenih ciljev pa je vlada v danes sprejetem programu napovedala tudi številne zakonodajne spremembe, med drugim zakonsko ureditev dolgotrajne oskrbe. Spremembe napovedujejo tudi pri davčnih obremenitvah in v pravosodju. > Več...

Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) - pojasnilo
MF je posredovalo pojasnilo pri oblikovanju vsebine predloga novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki bolje pojasnjuje dejansko stanje okrog nastajanja tega zakona. > Več...

Zaračunavanje zamudnih obresti od uvoznih dajatev
Finančna uprava je posredovala dopolnitev obvestil o nastalem dolgu v carinskih postopkih zaradi obračuna zamudnih obresti v skladu v skladu s 114. členom Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije, ki se bodo začele zaračunavati po 1. 5. 2016. > Več…

Ustavno sodišče: Stavka zadnje sredstvo za uveljavljanje pravic delavcev
Energetski zakon le omejuje pravico do stavke, ne jemlje. Delavci imajo na voljo tudi druga sredstva za dosego ciljev, stavka pomeni šele zadnje sredstvo za uveljavljanje pravic delavcev. Tako je ocenilo ustavno sodišče, ki je zavrglo zahtevo sindikata energetike za oceno ustavnosti dela energetskega zakona, ki se nanaša na omejitev stavke. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe delovnega časa v organih državne uprave
S 30. aprilom bodo v veljavi spremembe in dopolnitve > Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki urejajo delovni čas javnih uslužbencev v organih državne uprave. Spremeni se 20. člen uredbe, ki črta možnost izjem pri evidentiranju prihoda in odhoda, ter 21. člen, ki določa, kaj šteje v ure prisotnosti na delu. Na novo je opredeljena še odsotnost za čas priprave na strokovni izpit in čas opravljanja strokovnega izpita (22. člen). Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati 4. točka 2. člena ter določbe od 32. do 51. člena Uredbe o upravnem poslovanju.

Jamstva za bančne vloge
Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), ki je začel veljati 12. aprila, na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah. Zakon, ki ohranja višino zajamčene vloge pri 100.000 evrih, jasno določa postopek izplačil, ki bo pod okriljem Banke Slovenije, in opredeljuje izjeme za višja izplačila. Poleg tega postopno skrajšuje roke za izplačila do leta 2024. Sedaj je ta rok do 20 delovnih dni od dneva začetka stečajnega postopka nad banko, na koncu bo to do sedem delovnih dni. Banka Slovenije bo v skladu z zakonom vzpostavila sklad za jamstvo vlog kot ločeno premoženje. Minimalna ciljna raven je po evropski direktivi postavljena v višini najmanj 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog pri bankah v Sloveniji.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Uredba o delovnem času v organih državne uprave; veljavnost od: 30.4.2016 - sprememba
    • Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije - veljavnost od: 1.10.2016
    • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 ; veljavnost od: 16.4.2016 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Gospodarstveniki za razbremenitev dohodninske lestvice in nagrad
Pri predsedniku vlade Miru Cerarju se je včeraj zbral ožji krog gospodarstvenikov in ekonomistov, da bi se posvetovali o načrtovanih spremembah na davčnem področju, za katere je že znano, da bodo razbremenile stroške dela. Navzoči so podprli poseg v dohodninsko lestvico, želijo si tudi razbremenitev nagrad. > Več...

Februarja višja povprečna plača
Povprečna mesečna bruto plača je februarja znašala 1574,22 evra, kar je nominalno in realno 0,9 odstotka več kot januarja in nominalno 3,5 odstotka oz. realno 4,2 odstotka več kot februarja lani. Neto plača pa je znašala 1022,32 evra in je bila v primerjavi z januarsko nominalno in realno višja za 0,6 odstotka. > Več...

Eko sklad z 22 milijoni evrov za zelene naložbe
Eko sklad je objavil javne pozive za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev občanom, pravnim osebam in občinam za različne naložbe na področju varstva zraka, vode in ravnanja z odpadki. Občine se lahko potegujejo tudi za nepovratna sredstva. Skupno je na voljo 22 milijonov evrov, pogoji posojil pa so ugodnejši kot lani. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odpoved premoženjskim koristim iz delovnega razmerja
Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ustavilo postopek odpusta obveznosti in zavrnilo predlog za odpust obveznosti. Ugotovilo je, da je dolžnik kršil obveznosti iz 3. alineje 2. točke prvega odstavka 386. člena ZFPPIPP, ko se je kot direktor odpovedal pravici do izplačila plače. Sodišče prve stopnje je v tem delu sledilo ugovoru upraviteljice, da se je dolžnik odpovedal premoženjskim koristim, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Dolžnik se je zoper sklep pritožil iz pritožbenega razloga zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, vendar je višje sodišče zavrnilo pritožbo (VSL sklep Cst 74/2016). V obrazložitvi je pojasnilo, da je odpust obveznosti institut, ki omogoča dolžniku, da se razbremeni obveznosti iz preteklosti, vendar le v primeru, če tega instituta ne zlorabi. Pritožnik je tudi po presoji višjega sodišča ravnal na način, zaradi katerega ni upravičen do odpusta obveznosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.4.2016 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
    • 30.4.2016 > ZPIZ: Poročanje na obrazcih M4 za leto 2015
    • 30.4.2016 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
    • 30.4.2016 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - I. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2016:   1.574,22€
 
- in neto plača:   1.022,32€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.576,34€
 
in neto plača za tromesečje:   1.024,60€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola dvostavnega knjigovodstva po novih SRS 2016 - osnove
Inštitut za računovodstvo vabi na izobraževanje dvostavnega knjigovodstva po novih SRS 2016, ki je zasnovano kot tečaj vodenja poslovnih knjig za gospodarske subjekte, ki temelji na zadnjih veljavnih računovodskih predpisih, predvsem novih SRS 2016. Šola se začne 4. maja ter se nadaljuje 5., 6. in 10. maja 2016, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.