c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2016, številka 13 / letnik VIII.
 

Ne pozabite - jutri je 31. marec, rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2015. Finančna uprava pa se že pripravlja na začetek pošiljanja informativnih izračunov dohodnine za leto 2015. Prvim zavezancem jih bodo po pošti poslali v četrtek in jih lahko v svojih poštnih nabiralnikih pričakujejo takoj v začetku aprila. Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo spremembam pri odlogu in obročnem plačilu davka in izvajanju izvršbe na denarna sredstva dolžnika, ki jih je prinesla novela ZDavP-2. Preverite tudi vse zakonodajne novosti, med drugim ne prezrite Novosti na področju zavarovanja carinskega dolga po 1. maju 2016. Vabljeni k ogledu in branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Še ta teden na pošto prvi izračuni dohodnine
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZDavP-2I tudi spremembe pri odlogu in obročnem plačilu davka, davčnem nadzoru ter izvajanju izvršbe na denarna sredstva dolžnika    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav je bil namen sprejema novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), prenos Direktive Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja ter prevzema vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčenja, pa je novela prinesla tudi vrsto sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov ter izvajanja davčnih postopkov.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Novi zneski pavšalnih prispevkov za leto 2016
Finančna uprava je objavila zneske pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2016 in prispevke za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2, ki se plačujejo v pavšalnem znesku. > Več...

FURS: Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis)
FURS je prav tako izdala spremembo dokumenta - Brošuro o plačevanju prispevkov za socialno varnost (4. izdaja), z dopolnjenimi vsebinami, spremembe so označene z rdečo. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdobje poročanja izvozne dobave
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje podjetju glede obdobja poročanja za opravljen izvoz. Podjetje je opravilo izvoz blaga z vloženo carinsko deklaracijo in prejelo potrdilo o prejemu blaga v tujini. > Več...

FURS: Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (Podrobnejši opis)
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (Podrobnejši opis) s pojasnili glede plačila davka od obresti, dividend in dobička iz kapitala. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Novosti na področju zavarovanja carinskega dolga po 1. 5. 2016
S 1. majem 2016 se začne v celoti uporabljati nova carinska zakonodaja, ki je usklajena z določbami carinskega zakonika Unije. Nova zakonodaja prinaša novosti tudi na področju zavarovanja carinskega dolga; katere so bistvene spremembe za predlagatelje carinskih instrumentov zavarovanj pa si preberite v nadaljevanju. > Več…

DZ vrača institutu osebnega stečaja njegov prvotni namen
DZ je opravil drugo obravnavo predloga novele insolvenčnega zakona, s katero se precej obsežno posega v institut osebnega stečaja. Ta se namreč v zadnjem času vse bolj odmika od svojega cilja - dati poštenim in resnim dolžnikom drugo možnost, je pojasnil pravosodni minister Goran Klemenčič. Poslanci predlog večinoma podpirajo. > Več...

Ustavno sodišče za dva posega ZUJF-a presodilo, da nista bila v neskladju z ustavo
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je s posegom v nekatere pravice povzročil kar nekaj nasprotovanj. Več členov je bilo poslanih v presojo ustavnemu sodišču. Za določbe, ki so se nanašale na napredovanje sodnikov in na prenehanje pravice do brezplačnega vrtca za drugega otroka, je sodišče zdaj presodilo, da niso v neskladju z ustavo. > Več...

Pokojninska reforma daje pozitivne učinke
Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 2016 in 2017 navaja, da pokojninska reforma iz leta 2013 še naprej kaže zelo pozitivne učinke. Trend zmanjševanja razmerja med številom zavarovancev in upokojencev se je zaustavil, delež za pokojnine v bruto družbenem proizvodu pa se znižuje. Vlada mora program poslati v Bruselj do 15. aprila. > Več...

Napotki za kmetijstva, ki so prešla na pavšalno obdavčitev
Finančno ministrstvo je objavilo napotke za kmetijstva, ki so davčno osnovo od dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti v letu 2015 ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, z letom 2016 pa so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka. Zanje so pripravili posebno prilogo k davčnemu obračunu. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zavarovalništvo
Na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki se je začel uporabljati 1. januarja, so bili sprejeti novi predpisi:
    • Sklep o lastnih virih sredstev zavarovalnic; veljavnost od: 2.4.2016
    • Sklep o obravnavi udeležb zavarovalnic; veljavnost od: 2.4.2016
    • Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb; veljavnost od: 2.4.2016
    • Sklep o uporabi parametrov, specifičnih za posamezno zavarovalnico; veljavnost od: 2.4.2016

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb; veljavnost od: 6.4.2016
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2016
    • Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2016; veljavnost od: 14.3.2016, uporaba od: 1.4.2016
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 1.4.2016 - sprememba
    • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja; veljavnost od: 1.4.2016 - podaljšanje veljavnosti
    • Uredba o zelenem javnem naročanju; veljavnost od: 1.4.2016 - podaljšanje veljavnosti
    • Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije; veljavnost od: 1.4.2016 - podaljšanje veljavnosti
    • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju; veljavnost od: 1.4.2016 - podaljšanje veljavnosti
    • Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register; veljavnost od: 20.7.2015, uporaba od: 1.4.2016 - sprememba
    • Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank; veljavnost od: 26.3.2016 - sprememba
    • Operativno-tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji; veljavnost od: 26.3.2016
    • Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov; veljavnost od: 26.3.2016

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Doslej izdanih 9059 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo
Od 1. septembra, ko so se začela uporabljati, do 20. marca je bilo po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdanih 9059 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, od tega 3597 prvih in 5462 na podlagi podaljšanja dovoljenja. V celotnem lanskem letu je bilo izdanih 14.811 delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev. > Več...

Banka Slovenije: Stanje pri financiranju se počasi stabilizira
Stanje na področju financiranja se počasi stabilizira, kažejo rezultati najnovejše raziskave Banke Slovenije o dostopnosti finančnih virov. Večina vprašanih podjetij je sicer menila, da je stanje lani ostalo nespremenjeno, a jih je več kot v preteklih letih ocenilo, da se je stanje izboljšalo. > Več...

Za projektno učenje mlajših odraslih 12 milijonov evrov
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala sklep o finančni podpori za program Projektno učenje mlajših odraslih. Predvidena vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Slovenije glede na potrebe obeh kohezijskih regij, je 12 milijonov evrov. Od tega Evropski socialni sklad prispeva 9,6 milijona evrov. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Izgubljeni dobiček odvetnika zaradi nezmožnosti dela po prometni nesreči
Tožnik je zaradi poškodbe v prometni nesreči zahteval povračilo premoženjske in nepremoženjske škode. Tožnik svoj zahtevek opira na določbe odškodninskega prava. Oškodovanec, ki zaradi prizadetega zdravja ni mogel pridobivati dohodka, ima pravico do njegovega nadomestila. To je dohodek, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno pričakovati, a ga zaradi nastopa škodnega dogodka ni bilo mogoče doseči. Njegov izračun je vedno hipotetična ocena dejstva, ki ni nastopilo. Materialno trditveno (in dokazno) breme za dejstva, ki vodijo do zaključka o nastali škodi, leži na strani tožnika. Zaradi vezanosti na materialno pravo ves čas postopka ostaja enako. Procesno dokazno breme pa je zgolj procesni odraz materialnega dokaznega bremena in stranki nalaga, da v postopku navede dejstva in predlaga dokaze, ki so zanjo glede na materialno pravo odločilni za uspeh. Glede na uspeh dokazovanja pa lahko prehaja od ene stranke k drugi. Tožnik opravlja delo odvetnika, ki je po svoji naravi podobno delu samostojnega podjetnika. Njegov izgubljeni dohodek tako predstavlja razliko med tistimi prihodki, ki bi jih ustvaril, če škodnega dogodka ne bi bilo, in tistimi odhodki, ki bi v zvezi s temi prihodki nastali (variabilni stroški). Izhodišče za njegov izračun je obseg poslovanja. O njem praviloma sklepamo na podlagi podatkov o poslovanju v preteklosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30.3.2016 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31.3.2016 > FURS: Predložitev obračuna DDPO in DohDej za leto 2015
    • 31.3.2016 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu: društva
    • 31.3.2016 > AJPES: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke
    • 31. 3.2016 > Rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2016:   1.559,79€
 
- in neto plača:   1.015,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.611,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.044,71€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo oktober 2015 45 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako prenoviti davčni sistem?
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije vabi na Dneve računovodij 2016, ki bodo 14. in 15. aprila 2016 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Program si lahko ogledate na povezavi. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.