c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2016, številka 12 / letnik VIII.
 

Na spletni strani ZRS so zapisali - skrb vzbujajoče dejstvo, da lahko v Sloveniji kdorkoli opravlja dejavnost na področju računovodenja in davčnega svetovanja. V ta namen so izdali brošuro - Kdo pa vam vodi poslovne knjige?, ki naročnikom računovodskih storitev svetuje, da preverijo, komu so prepustili vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih izkazov, saj so za pravilne ter resnične podatke v bilanci vsebinsko in formalno odgovorni sami. Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo ukrepanju delodajalca v zvezi z delom pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc ter za namen ureditve tega področja prilagamo Pravilnik o ugotavljanju alkohola na delovnem mestu. Preverite tudi vse zakonodajne novosti in zakonodajo, ki je že stopila veljavo. In ne pozabite oddati davčnega obračuna do 31. marca 2016. Vabljeni k ogledu in branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FinD-INFO: Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Ukrepanje delodajalca v zvezi z delom pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc    
Helena Polič Kosi
   
Delo pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc je neposredna kršitev zakonskih določb, ki so zavezujoče tako za delodajalce kot delavce.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015
V četrtek, 31. marca 2016, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015. Obračun morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev - domačih pravnih oseb, morajo davčni obračun do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2015 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. > Več…

Spremenjeno evidentiranje REK obrazcev v primerih, ko je dohodek za posamezno obdobje izplačan v več delih
FURS obvešča, da je spremenjeno evidentiranje REK obrazcev v primerih, ko je dohodek za posamezno obdobje izplačan v več delih. Do sedaj je bila potrebna stornacija vseh dokumentov, če so bili za isto obdobje že oddani REK obrazci in postopek oddaje je bilo treba ponoviti v pravilnem zaporedju glede na datum izplačila. Sprememba pa bo omogočila vložiti le manjkajoči REK obrazec, ne glede na datum izplačila. Spremembe veljajo od vključno 1.1.2016 dalje. > Več…

Strukturni primanjkljaj - kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi odpravi prispeva novi ZJF?
Strukturni primanjkljaj je tumor slovenskih javnih financ, ki raste skrit v zavetju zdrave gospodarske rasti. Zaradi njega postaja Slovenija strukturni bolnik in če ga ne bomo odstranili, nas bo hudo prizadel. Za tako "operacijo" pa potrebujemo ustrezna pravna orodja. Priložnost za njihovo vzpostavitev se ponuja ob prenovi Zakona o javnih financah (ZJF). > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Opravljanje gradbenih storitev v tujini
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje slovenskemu podjetju, ki je sklenilo pogodbo z drugim podjetjem iz držav članic EU za opravljanje gradbenih storitev na objektih v tujini. Glede na to, da je nepremičnina v tujini in se na njej izvajajo gradbene storitve, so te obdavčene po 27. členu ZDDV-1, zato se mora slovensko podjetje registrirati v drugi državi za DDV in tam plačati njihov DDV. Kako je v teh primerih z obračunom DDV in izstavitvijo računa? > Več...

Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD
Finančna uprava je za kmečka gospodinjstva, ki so davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - OKGD v letu 2015 ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, z letom 2016 pa so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD, pripravila napotke v posebni prilogi k davčnemu obračunu DohDej. > Več...

FURS: Mednarodna obdavčitev posameznikov (Podrobnejši opis)
FURS je prav tako izdala spremembo dokumenta - Mednarodna obdavčitev posameznikov (Podrobnejši opis), s spremembami v poglavjih 1.12 in 1.13, ki so označene z rdečo. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Rok za ureditev statusa oseb v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z ZPIZ-2B
S sprejetjem novele > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se med drugim ureja tudi status oseb, ki na dan uveljavitve zakona, to je na dan 1. 1. 2016, opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine. > Več…

Ministrstvo postavilo podlago za reševanje problematike prekarnega dela
Ministrstvo za delo je ta ponedeljek predstavilo dokument Za dostojno delo, s katerim želi po besedah ministrice Anje Kopač Mrak postaviti podlago za "širšo razpravo" med vsemi deležniki. Kot je poudarila na današnjem posvetu, dokument ne vsebuje rešitev za težave na trgu dela, a pričakuje, da bodo s socialnimi partnerji uspeli oblikovati primerne ukrepe. > Več...

Vlada pripravila nov zakon o priznavanju poklicih kvalifikacij reguliranih poklicev
Vlada je prejšnji teden določila besedilo predloga zakona o postopku priznavanja poklicih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in ga po rednem postopku posredovala v obravnavo DZ, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Splošni cilji novega zakona so predvsem odpraviti ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu EU. > Več...

Finančno ministrstvo končalo prvi krog pogovorov o davčnem prestrukturiranju
Finančno ministrstvo je končalo prvi krog pogovorov o spremembah na davčnem področju, ki naj bi šle v smeri znižanja obremenitev dela. To bi glede na doslej zbrane predloge lahko dosegli z bolj učinkovitim pobiranjem davkov, izenačitvijo prispevnih osnov ali višjo obdavčitvijo podjetij. Drugi krog pogovorov bo sledil aprila. > Več...

Društva iščejo podporo za izvzetje davčnih blagajn
Da so davčne blagajne zanje preveliko breme, so v nevladnih organizacijah opozarjali že v času sprejemanja zakona o davčnem potrjevanju računov. Zdaj se to potrjuje v praksi. Nekatera društva so zato začela postopek za ukinitev, druga bodo poskusila doseči spremembe zakona. Podporo so že začela iskati pri poslancih. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Določitev prispevkov za posebne primere zavarovanja
S Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki bo začel veljati s 1. aprilom, so določeni prispevki za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Prispevki PIZ se obračunavajo in plačujejo v pavšalnih zneskih za zavezance iz 3. do 8. člena tega sklepa, in sicer za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Določitev poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, ki je začela veljati 15. marca, določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe za poklice: varilec, voznik težkih tovornjakov in vlačilcev, orodjar ter strugar. V navedenih poklicih lahko delodajalec brez preverjanja v posameznem koledarskem letu zaposli največ 50 tujcev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij; veljavnost od: 19.3.2016
    • Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o lastnih virih sredstev zavarovalnic; veljavnost od: 2.4.2016
    • Sklep o obravnavi udeležb zavarovalnic; veljavnost od: 2.4.2016
    • Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb; veljavnost od: 2.4.2016
    • Sklep o uporabi parametrov, specifičnih za posamezno zavarovalnico; veljavnost od: 2.4.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 21 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ZRS: Preverjanje kakovosti računovodskih storitev
Več kot 200.000 poslovnih subjektov v Sloveniji mora konca marca na AJPES oddati bilance ter izkaze poslovnega izida. Med njimi je več kot 180.000 mikro in malih podjetij, ki so lahko zaradi neustrezno usposobljenih izvajalcev izpostavljena velikim poslovnim tveganjem. Na Zbornici računovodskih servisov so zanje zato pripravili posebno brošuro ZRS: Kdo pa vam vodi poslovne knjige? > Več...

Z mikro krediti za večji zagon socialnega podjetništva
Vlada želi z mikro krediti spodbuditi razvoj socialnega podjetništva in tako dobre prakse, kot je zadružništvo, ki ga v Sloveniji poznamo predvsem na področju kmetijstva, razširiti tudi na druge ravni podjetništva. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek verjame, da bodo s finančno spodbudo na tem področju "zasejali možnost razvoja." > Več...

Gospodarska klima marca na mesečni ravni višja, na letni nižja
Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji je bilo marca boljše kot februarja in slabše kot marca lani. Kazalnik je bil s 3,6 odstotne točke v primerjavi s februarjem višji za 0,1 odstotne točke, v primerjavi z marcem 2015 pa za 1,9 odstotne točke nižji. Na mesečni ravni se je izboljšalo zaupanje v storitvenih dejavnosti in zaupanje potrošnikov. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Prijava terjatev ob začetku stečajnega postopka
V zadevi VSL sklep I Cpg 1039/2015 je višje sodišče ugodilo pritožbi tožene stranke in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je zmotno stališče o nedovoljenosti pobotanja terjatev, ki nastanejo po začetku stečajnega postopka. Res je, da so v 263. in 264. členu ZFPPIPP določeni primeri, ko pobot ni dopusten, vendar konkretno ne gre za tak primer. Terjatev stečajnega dolžnika (tožeče stranke) za plačilo opravljenih del je namreč nastala pred začetkom stečajnega postopka, del terjatve upnika (tožene stranke) iz naslova stroškov za odpravo napak pa je nastal po začetku stečajnega postopka (ko so se pojavile napake), tega pa ZFPPIPP pri prepovedi pobota terjatev ne ureja. Zato se še vedno uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava (311. člen OZ), oziroma pravila o procesnem pobotu iz ZPP (tretji odstavek 319. člena), kot v konkretnem primeru, ko je tožena stranka terjatve uveljavljala v procesni pobot.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje plačilnih storitev na dan 25. 3. 2016
Evropski plačilni sistem TARGET2 z dne, 25. 3. 2016 ne bo posloval. Skladno s tem tudi UJP v petek, 25. 3. 2016 ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 29. 3. 2016 dalje. > Več…

Obrazec DMV-O – Oddaja praznega obrazca za obračun DMV
Na portalu eDavki obveščajo vse davčne zavezance, ki vlagajo obračun davka na motorna vozila (obrazec DMV-O), da so dolžni davčnemu organu predložiti obračun davka na motorna vozila ne glede na to, ali so za obdobje, za katero predložijo obračun, dolžni plačati davek ali ne. > Več…


Iz rokovnika FinD-INFO:
    • 24.3.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.3.2016 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31.3.2016 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu: društva
    • 31.3.2016 > AJPES: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke
    • 31. 3.2016 > Rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta

     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.