c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2016, številka 09 / letnik VIII.
 

Skupna davčna obremenitev v Sloveniji ni nad povprečjem EU, vendar na finančnem ministrstvu priznavajo, da so nekateri davki nekonkurenčni, zato bodo po široki razpravi z gospodarstvom in sindikati do poletja pripravili predlog davčnih sprememb. V današnjem tedniku predstavljamo tudi način izračuna zavarovalne osnove prispevkov za socialno varnost samozaposlenih oseb. Kaj se spremeni v izračunu za leto 2016, katera je določena najnižja in najvišja zavarovalna osnova ter kako je s povečanjem oziroma znižanjem zavarovalne osnove med letom, odgovore na to najdete v rubriki V središču. Izpostavljamo novost SRS 2016 s ponazoritvami knjiženj, ki je naročnikom v mesecu marcu na voljo brezplačno. Vabljeni k ogledu in branju sredinega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
ZPIZ: Odprt klicni center - REK obrazec za polja M01 - M10
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Izračun zavarovalne osnove prispevkov za socialno varnost samozaposlenih oseb    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Način izračuna zavarovalne osnove se je z letom 2014 spremenil. Posledično se tudi letos samozaposlene osebe sprašujejo, kako pravilno izračunati zavarovalno osnovo za leto 2016? Več o izračunu zavarovalne osnove za prispevke za socialno varnost za leto 2016 pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Vabilo na zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi
V podjetju so po izdanem vabilu na zagovor v odpovednem postopku ugotovili nove delavčeve kršitve. Ali jih lahko delavcu predočijo neposredno na že napovedanem zagovoru ali mu morajo dati nov termin za zagovor? > Več...

Z novelo ZŠtip-1A do transparentnega štipendiranja in pospeševanja zaposlovanja štipendistov
Novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A), ki velja od 6. februarja 2016, prinaša bolj učinkovito in transparentno dodelitev štipendij, predvsem z vidika pogojev za štipendiranje deficitarnih poklicev. Tako novela ukinja odprti rok pri dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice in prehaja na javni razpis z zaprtim rokom. Na ta način bodo imeli vlagatelji dovolj časa za oddajo vloge ter bodo ocenjeni na podlagi izpolnjevanja enotnih pogojev in meril, kar bo zagotovilo enako obravnavanje vseh vlagateljev. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV pri storitvah izobraževanja v tujini
V mnenju Inštitut za računovodstvo pojasnjuje, kako slovenski davčni zavezanec A, ki organizira izobraževanje (seminar) pri podjetju C, za naročnika, davčnega zavezanca B, identificiranega za DDV v Italiji, zaračuna storitve izobraževanja podjetju B. > Več…

FURS: Dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (Vprašanja & Odgovori)
Finančna uprava v novi izdaji dokumenta - Dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (1. izdaja) pojasnjuje, kdaj se lahko pridelava različnih vrst zelenjave opravlja v okviru OKGD? (dopolnjeno vprašanje 15) > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog davčnih sprememb do poletja, pred tem široka razprava
Finančni minister Dušan Mramor priznava, da smo z nekaterimi davki vendarle nekonkurenčni. Zato bo finančno ministrstvo do poletja pripravilo predlog davčnih sprememb, a šele po široki razpravi z gospodarstvom in sindikati. Finančni minister Dušan Mramor ta teden nadaljuje z usklajevanji glede sprememb na davčnem področju, ki jih načrtuje vlada in zahtevajo v gospodarstvu. > Več...

Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila spremembe plačne in uslužbenske zakonodaje
Nadaljevala so se pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja. Vladna stran je sindikalni predstavila predloge sprememb zakonodaje o javnih uslužbencih in sistemu plač v javnem sektorju. V sindikatih so že opozorili, da gre za vnovičen poskus varčevanja ter da vlada večine njihovih predlogov ni upoštevala. > Več...

Potrebne bodo nove spremembe zakona za še večjo varnost zavarovancev
Potem ko se je s 1. januarjem začel uporabljati prenovljeni zakon o zavarovalništvu, se že obetajo nove spremembe. Tokrat bo morala Slovenija vanj zapisati rešitve iz evropske direktive o distribuciji zavarovalnih produktov, ki je bila uveljavljena v teh dneh. Tudi tokratni cilj sprememb je izboljšanje varstva potrošnikov. > Več...

Vlada določila besedilo Zakona o izvajanju carinske zakonodaje EU
Vlada je na zadnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se spremeni Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki določa plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede. Spremembe se nanašajo na določbe v 3. člen uredbe, in sicer se datum "1. marca 2016" nadomesti z datumom "1. januarja 2017", datum "1. aprila 2016" pa z datumom "1. februarja 2017". Uredba je pričela veljati 27.2.2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o poročilih in obvestilih zavarovalnic; veljavnost od: 27.2.2016
    • Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb; veljavnost od: 27.2.2016
    • Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU; veljavnost od 27.2.2016
    • Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje; veljavnost od: 1.3.2016, uporaba od: 1.1.2017
    • Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o naložbah investicijskega sklada; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov; veljavnost od: 1.3.2016
    • Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje; veljavnost od: 1.3.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje; veljavnost od: 1.3.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016; veljavnost od: 27.2.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 15 - 17 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V Zvezi ŠKIS pozivajo k temeljiti reformi Zoisovega štipendiranja
V preteklem tednu so na Zvezo Škis prispela pisma nezadovoljnih študentov in staršev dijakov, ki so po petih mesecih od oddaje vlog od Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije dobili negativen odgovor glede Zoisovih štipendij. Zveza pristojne poziva k prestrukturiranju sistema oddajanja vlog in temeljiti reformi Zoisovega štipendiranja. > Več...

Slovenija lani z 2,9-odstotno gospodarsko rastjo
BDP Slovenije se je po prvih ocenah statističnega urada lani realno okrepil za 2,9 odstotka, v zadnjem četrtletju pa celo za 3,3 odstotka. Glavni dejavnik rasti ostaja izvoz, se pa povečuje vloga zasebne potrošnje. Finančnemu ministru se zdi to dobra popotnica za naprej, gospodarstvo je zaradi krhkega mednarodnega okolja previdno. > Več...

Objavljen razpis iz programa čezmejnega sodelovanja s Hrvaško
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo dobrih 33 milijonov evrov evropskih sredstev. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Obnovljeni postopek odmere dohodnine
V zadevi UPRS sodba III U 370/2014 je šlo za odločanje v obnovljenem postopku odmere dohodnine za leto 2004. Skladno s 4. točko 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) se namreč postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva obnovi, če se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil. V obravnavani zadevi je predhodno vprašanje, ki ga je pristojni organ pozneje v bistvenih točkah drugače rešil, vprašanje, koliko je znašal dohodek od dejavnosti v letu 2004, kajti od tega dohodka je tudi odvisno, kakšna dohodnina bi morala biti odmerjena v letu 2004. Prvostopenjski organ je tako ravnal pravilno, ko je v postopku obnove odpravil prvotno odločbo o odmeri dohodnine za leto 2004 in izdal izpodbijano odločbo. Ker sodišče nepravilnosti pri preizkusu izpodbijane odločbe ni našlo, je tožbo na podlagi 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Možno vlaganje vseh davčnih obračunov DohDej (DDD-DDD) za leto 2016
Na portalu eDavki obveščajo, da je od 26.2.2016 možno vlaganje vseh davčnih obračunov DohDej (DDD-DDD), tudi tistih, ki so za leto 2016 pripravljeni v novi različici programa Silvester Fineus (verzija 7.0.0.4.) in se v obdobju obračuna davčna osnova ugotavlja 2016 z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov z določenimi omejitvami glede Priloge 3 in 4 za koledarsko leto 2016. Prilogi morate dodati kot prilogi k oddanemu obračunu (lahko .pdf). > Več…

Nova verzija obrazca KDIS (ver. 2.3)
FURS obvešča vse zavezance, ki oddajajo obračun koncesijske dajatve od iger na srečo (obrazec KDIS), da bo možno obračun koncesijske dajatve od iger na srečo za obračunsko obdobje marec 2016 (pričetek oddaje april 2016) in naprej oddajati le z novim, posodobljenim obrazcem, verzija 2.3. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Februarja na letni ravni 0,7-odstotna deflacija
 
 
- na mesečni ravni
  0,0%
 
- na letni ravni:   -0,7%
 
 
 
TOM je v mesecu marcu 2016 negativen  
 
- na mesečni ravni:   -0,1%
 
- na letni ravni:   -1,17%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2015:   1.594,93€
 
- in neto plača:   1.035,58€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.606,55€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,76€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne november 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola o DDV - osnove
Inštitut za računovodstvo vabi v Šolo o DDV - osnove, v kateri boste našli odgovore na vprašanja kako je urejen sistem DDV, kdo je davčni zavezanec in kdo ni, kaj je obdavčeno in kaj ni, kje se plača DDV, kako določimo davčno osnovo in kdaj obračunamo DDV in drugo. Izvedba šole bo v dneh 8., 11., in 14. marec 2016. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.