c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2016, številka 03 / letnik VII.
 

Z uveljavitvijo sprememb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko davčni zavezanci rezidenti, ki dosegajo dohodek iz drugega pogodbenega razmerja pri plačilu davka, že pred izdajo informativnega izračuna dohodnine uveljavljajo dejanske stroške, ki jih s pisnim zahtevkom in podatki predložijo davčnemu organu najkasneje do 5. februarja. Spremenjenih je še nekaj rokov in obrazcev, zato jih danes podrobneje predstavljamo v osrednji rubriki. Ste že preverili nove zbirke na portalu FinD-INFO - Poročevalec DZ, Uradni list RS in Revizijska poročila Računskega sodišča RS? Vabljeni k pregledu aktualnih novosti in prebiranju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Portal FinD-INFO: Vse o Dohodnini 2015
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZDavP-2I tudi novi roki in obrazci    
mag. Mojca Kunšek
   
Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) je prinesla vrsto vsebinskih novosti, sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov ter izvajanja davčnih postopkov. Čeprav se spremembe pretežno nanašajo na pobiranje davkov za leto 2016, je potrebno določene spremembe upoštevati že zdaj in v določenih primerih tudi že za podatke iz leta 2015.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Elementi delovnega razmerja
V podjetju imajo namen skleniti pogodbo o sodelovanju z zunanjim sodelavcem, ki je registriran kot samostojni podjetnik. Kako se lahko zaščitijo pred ugotovitvijo obstoja delovnega razmerja zaradi elementov delovnega razmerja? > Več…

Do oprostitve plačila prispevkov z zaposlitvijo starejše brezposelne osebe
Novi Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, s katerimi se sklene pogodba o zaposlitvi od 1. januarja 2016 dalje. Začasen ukrep velja do 31. decembra 2017. > Več...

FURS: Sprememba dokumenta – Dohodek iz delovnega razmerja (1. Izdaja) -Vprašanja in odgovori
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori) s pojasnilom v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem z medicinsko asistenco. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Prodaja izdelkov na »Amazonu« plačilo davka v Sloveniji
Posameznik, kot fizična oseba, prodaja izdelke na Amazonu. Izdelki so bili proizvedeni v Evropski uniji in se prodajajo samo na ameriškem trgu. V Ameriki posameznik plača vse potrebne davke, plačilo za izdelke pa se izvede na transakcijski račun fizične osebe, in sicer enkrat mesečno. Zanima vas, kako je pri tem s plačilom davka v Sloveniji? > Več…

FURS: Davčno potrjevanje računov (1. Izdaja) - Vprašanja in odgovori
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenim vprašanjem št. 215, ter dodanimi vprašanji 282 - 300.. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Koncesijske dajatve za študentske koncesionarje tudi v letu 2016 nespremenjene
Novela ZUJF-D je razveljavila predvideno znižanje deleža in stopnje koncesijske dajatve, ki naj bi se na podlagi novele ZUJF-C začela uporabljati z januarjem 2016. Tudi v letu 2016 ostajata v veljavi delež in stopnja, ki se uporabljata od februarja 2015 dalje. > Več…

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki se bodo začeli uporabljati:
    • Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 23.1.2016 - sprememba
    • Sklep o lastni oceni tveganj in solventnosti; veljavnost od: 23.1.2016
    • Sklep o omejenih skladih; veljavnost od: 23.1.2016
    • Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic; veljavnost od: 23.1.2016
    • Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB); veljavnost od: 27.1.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 1 - 3 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Občine varčevanje pri sredstvih za sofinanciranje investicij občutijo zelo različno
Občine, ki po Zakonu o izvrševanju proračunov prejmejo manj nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij od predvidenih v zakonu o financiranju občin, to varčevanje občutijo zelo različno. Razlike med njimi so skoraj 200-kratne - medtem ko Solčava prejme okoli 383 evrov manj na prebivalca, je v Ljubljani izpad manj kot dva evra na prebivalca. > Več...

Letos višje subvencije za električna vozila
Eko sklad je podaljšal lanska javna poziva za dodelitev subvencij za električna vozila in napovedal objavo novih razpisov, na katerih bodo subvencije višje. Na letošnjih razpisih bodo znašale od 3000 do 7500 evrov, potem ko so se lani gibale med 2000 in 5000 evrov. > Več...

SPIRIT objavil seznam skupinskih sejemskih nastopov v tujini
Javna agencija SPIRIT je pripravila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 14 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo pripravila letos. Med drugim bodo podjetja lahko marca potovala na sejem CeBIT v Hannover, oktobra na Sial v Pariz in eCarTEC v München ter novembra na Electronico v München in na Mebel v Moskvo. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Slovenija z 2125 evri na prebivalca lani na vrhu lestvice naložb v okviru EIB
Slovenija je z 2125 evri na prebivalca na vrhu lestvice članic EU glede na celotno vrednost naložb na prebivalca, ki jih je lani podprla Evropska investicijska banka (EIB). EIB je lani s Slovenijo podpisala za 800 milijonov evrov projektov v skupni naložbeni vrednosti 4,4 milijarde evrov, so pojasnili v EIB ob pregledu poslovanja v letu 2015. > Več...

Inflacija v območju evra konec lanskega leta le malenkost pospešila
Območje evra je decembra lani zabeležilo 0,2-odstotno letno stopnjo inflacije, je danes potrdil evropski statistični urad Eurostat. So pa statistiki popravili oceno inflacije za november, ko je bila rast cen 0,1-odstotna namesto 0,2-odstotna. Slovenija je decembra lani zabeležila 0,6-odstotni padec cen. > Več...

Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C-419/14 so na sodišču EU odločali o morebitni zlorabi sistema DDV, in sicer na podlagi sklenjene licenčne pogodbe, po kateri se strokovno znanje, ki omogoča upravljanje internetnega spletnega mesta livejasmin.com, prenese iz Madžarske na davčno ugodnejšo Madeiro na Portugalskem. Madžarski davčni organ je menil, da prenos strokovnega znanja ni bila dejanska ekonomska transakcija in da je to strokovno znanje v resnici upravljala družba WML iz madžarskega ozemlja. Sodniki so odločili, da zgolj sklenitev licenčne pogodbe z družbo, ki ima sedež v davčno ugodnejši državi (z nižjo običajno stopnjo DDV od prve države članice), še ne pomeni zlorabe. Za zlorabo gre, če je cilj pogodbe oz. prenosa prikriti dejstvo, da se spletno mesto dejansko upravlja iz Madžarske. V zadevi se postavlja tudi vprašanje uporabe dokazov iz kazenskega postopka v davčnem postopku. > Več…

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Tek zamudnih obresti
V obravnavani zadevi (VSK sodba I Cp 165/2014) je višje sodišče ugodilo pritožbi tožene stranke, saj prvostopenjsko sodišče ni uporabilo pravila iz 376. člena Obligacijskega zakonika (OZ), po katerem so zapadle in neplačane obresti nehale teči, ko je njihova vsota dosegla glavnico. Zamudne obresti, ki so bile prisojene v sodbi sodišča prve stopnje, so dosegle glavnico pred uveljavitvijo novele OZ-A, ki je začela veljati dne 23. maja 2007, ko je bilo za zamudne obresti odpravljeno pravilo ne ultra alterum tantum - načelo, po katerem obrestovanje preneha, ko neplačane obresti dosežejo višino glavnice.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vpogled v podatke za odmero dohodnine 2015
Na portalu eDavki obveščajo, da je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2015. Podatke lahko preverite v osebnem portalu eDavki pod rubriko Vpogledi - KP_vpogledi. > Več…

Poziv k predložitvi obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2015
FURS poziva davčne zavezance, ki so imeli v letu 2015 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 1. februarja 2016 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki prek sistema eDavki. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 21.1.2016 > AJPES : Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2016 > AJPES : Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - IV. četrtletje 2015
    • 31.1.2016 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu
    • 5.2.2016 > FURS: : Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine (DEJSTR)
    • 5.2.2016 > FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (VDČ)
    • 5.2.2016 > FURS: Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (KMEINVO)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2015:   1.679,41€
 
- in neto plača:   1.082,34€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.583,80€
 
in neto plača za tromesečje:   1.029,18€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 20.1.2016 13:00:00 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Brezplačne predstavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN -3) po Sloveniji
Skladno z večletno prakso bo MJU brezplačno predstavil zakonodajne novosti, ki jih prinaša nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Novosti bodo predstavljene vsem bodočim uporabnikom v več krajih po Sloveniji po terminskem seznamu. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.