c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2015, številka 39 / letnik VII.
 

Sprejeti Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR) je podlaga za uvedbo davčnih blagajn 2. januarja prihodnje leto. Danes v zvezi z davčnimi blagajnami odgovarjamo na vprašanja postopkov potrjevanja računov v primeru avansnih računov, dobropisov in bremepisov. Med zakonodajnimi novostmi pa izpostavljamo že prvi predlog Ministrstva za finance za spremembo omenjenega Pravilnika glede zaščitne oznake izdajatelja računa v obliki QR kode. Prijetno branje tokratnih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Javna objava sklepov izdanih v postopkih registracije samostojnih podjetnikov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Davčne blagajne - Obveznost potrjevanja avansnih računov, izdanih računov v primeru internetne prodaje ter dobropisov in bremepisov    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
V zvezi z uvedbo sistema davčnih blagajn, se postavlja vprašanje ali je treba postopek potrjevanja računov izvesti tudi za avansne račune, račune izdane pri prodaji preko spleta in dobropise oziroma bremepise? Odgovor podajamo v nadaljevanju prispevka.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Porodniški dopust in delo po avtorski pogodbi
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje v zvezi z delom osebe, ki je zaposlena v svojem podjetju in opravlja predavanja oziroma storitve svetovanja. Aprila bo nastopila porodniško in bi želela predavati tudi v času porodniškega dopusta. Ali si lahko v tem obdobju izplačuje avtorski honorar in pod kakšnimi pogoji? > Več…

Iz sodne prakse: Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Delodajalec je v odpovedi dolžan dovolj konkretno (vsebinsko in časovno) navesti in obrazložiti okoliščine, iz katerih je razvidno, kaj je dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV pri storitvah podizvajalcev (javna naročila)
Davčni zavezanec, ki bo v okviru javnega naročila sklenil pogodbo za opravljanje inženirskih storitev v Sloveniji, je angažiral podizvajalca s sedežem podjetja na Hrvaškem. Inštitut za računovodstvo je pri tem podal mnenje v zvezi z obračunom DDV oz. obračunom hrvaškega PDV in uporabo klavzul, ki jih je treba navesti na računu. > Več…

FURS: Zaposlovanje na črno (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je 5. oktobra izdala spremembo dokumenta - Zaposlovanje na črno (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenim vprašanjem: Kdo lahko opravlja dela na kmetiji in ne krši ZPDZC-1? > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog sprememb zaščitne oznake v P-ZDavPR
Ministrstvo za finance je objavilo predlog za spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki v šestem odstavku 5. člena med drugim predvideva spremembo zaščitne oznake izdajatelja računa v obliki QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128. > Več…

Znižanje koncesijske dajatve
V procesu pogajanj o vsebini ZUJF-C je MDDSZ na zahtevo Študentske organizacije Slovenije v ZUJF-C vneslo varovalko, po kateri bi se koncesijska dajatev s 1. 1. 2016 znižala iz 16,0 % na 9,59 % (drugi odstavek in točka d) tretjega odstavka 130. člena ZUJF), v kolikor bi bil upad začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v letu po uveljavitvi sprememb višji od 15 %. Skladno z navedenim je bil med Predsednikom Vlade RS, MDDSZ in ŠOS podpisan tudi dogovor, ki pravi, da se ŠOS strinja s tem, da se ureditev uveljavljena v letu 2015 ohrani, v kolikor do takšnega upada ne pride. Več …

Dopolnitve k predlogu Proračuna RS za leto 2016 in 2017
Vlada je na zadnji dopisni seji sprejela dopolnitev sklepa vlade o določitvi predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2017. Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov državnega proračuna za leto 2016 v višini 9.417.115.392 EUR, za leto 2017 pa v višini 9.423.352.861 EUR. Prav tako je določila, da proračunski primanjkljaj po denarnem toku v letu 2016 znaša 789.289.218 EUR oz. ne bo presegel 1,98 % BDP (po jesenski napovedi UMAR 2015 za BDP) ter da v letu 2017 znaša 717.782.807 EUR oz. ne bo presegel 1,74 % (po jesenski napovedi UMAR 2015 za BDP). Vlada je še sklenila, da se predlog finančnega načrta ministrstva za finance za leto 2017 poveča pri integralnih sredstvih za 15.000.000 EUR. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije; veljavnost od: 3.10.2015 - sprememba
    • Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev; veljavnost od: 10.10.2015 - sprememba
    • Pravilnik o delih in opremi vozil; veljavnost od: 10.10.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Spodbude za zaposlovanje mladih le še do konca leta 2015
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporoča, da lahko v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je uvedel začasno spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, uveljavljate spodbude le še do izteka leta 2015, ko se izteče veljavnost navedenega zakona. V primeru, če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca. > Več…

Soglasje odbora za ukinitev enega od protikriznih ukrepov
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj podprl predlog vlade, da se poroštva države za financiranje investicij gospodarskih družb, ki so bila kot eden od protikriznih ukrepov uvedena v letu 2010, izdajajo le še do konca tega leta. Določitev roka veljave izdajanja poroštev je potrebna, ker zdaj ta v zakonu ni zapisan. V predlogu novele zakona o poroštvih države za financiranje investicij gospodarskih družb je tako zapisano, da se bodo ta poroštva izdajala najdlje do 31. decembra 2015. > Več…

Usoda ohranitve najvišjega dohodninskega razreda še ni znana
Ali bo najvišji davčni razred pri dohodnini še naprej ostal v veljavi, še ni znano. Koalicijske partnerice so se prejšnji teden dogovorile, da se bo v okviru davčnih sprememb za razbremenitev dela obravnaval tudi nadaljnji obstoj četrtega dohodninskega razreda, a končne odločitve še ni, pravijo na finančnem ministrstvu. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odmera in obračun DDV
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo kupca in potrdilo sklep sodišča prve stopnje ter pojasnilo, da sodi odmera oz. obračun davkov v upravno področje in ni v pristojnosti izvršilnega sodišča (VSK sklep II Ip 264/2015). Že sodišče prve stopnje je pravilno obrazložilo, da ni naloga izvršilnega sodišča pridobivati in ugotavljati dejstev, kdo in na podlagi česa je davčni zavezanec ter ostalih podatkov, potrebnih za pravilno odmero DDV, ter posledično DDV tudi obračunati. 197. člen ZIZ sodišču nalaga, da kot prednostno poplača DDV oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in zapadle davščine za zadnje leto, ki obremenjujejo prodano nepremičnino, če so navedeni davki pravočasno priglašeni in izkazani.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nedostopnost sistema eDavki in storitev G2G
Finančna uprava RS obvešča, da bodo 9. oktobra 2015 ob 13:00 pričeli z nujnimi vzdrževalnimi deli na sistemu, ki bodo predvidoma potekala do 12. oktobra 2015 do 8:00. V tem času storitve sistema eDavki in G2G ne bodo razpoložljive. > Več…

Dopolnjena spletni portal UJPeRačun in aplikacija UJPnet
S 1. oktobrom 2015 sta bili nameščena nova dopolnjena verzija spletnega portala UJPeRačun in spletna aplikacija UJPnet. Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi portala UJPeRačun so objavljene v Navodilu za uporabo spletnega portala UJPeRačun, medtem ko so spremembe v aplikaciji UJPnet predstavljene v Navodilu za delo z UJPnet na spletni strani UJPnet. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v septembru 2015  
 
- na mesečni ravni:   -0,1%
 
- na letni ravni:   -0,6%
 
 
 
TOM v mesecu oktobru 2015  
 
- na mesečni ravni:   -0,1%
 
- na letni ravni:   -1,17%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij:   1.541,83€
 
- in neto plača:   1.005,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.536,73€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,11€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu brezplačnega posnetka spletnega seminarja, kjer so podrobneje obravnavane spremembe zadnje novele ZGD-1I in spremembe SRS 2016.

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.