c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2015, številka 34 / letnik VII.
 

Od 2. januarja 2016 bodo morali imeti davčne blagajne tisti zavezanci, ki poslujejo z gotovino in izdajajo račune. K temu so zavezani vsi, ki prodajajo storitve in blago za gotovino ali prek POS-terminala oziroma kartic. Za negotovinsko poslovanje se šteje le poslovanje z enega na drugi transakcijski račun. V predvidenem nizu predstavitev novosti o davčnih blagajnah začenjamo s postopkom potrjevanja računov in uporabo predpisanega sistema davčnih blagajn. Med današnjimi zakonodajnimi novostmi opozarjamo na Vladin potrjeni predlog novele > Zakona o davčnem postopku (ZDavp-2) in podrobneje predstavljamo spremembe, ki naj bi jih predlog uvedel. Na portalu FinD-INFO je na voljo brezplačen posnetek aktualnega spletnega seminarja - Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih. Vabljeni k ogledu in prijetno branje tednika vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Davčne blagajne – postopek potrjevanja računov in obveznosti zavezancev    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Od 2.1.2016 bo uporaba davčnih blagajn obvezna za vse, ki poslujejo z gotovino in so zavezani k izdaji računa po ZDDV-1. Skladno s pojasnili FURS bo sistem potrjevanja računov možno uporabiti že od 1.12.2015. Kakšen bo postopek potrjevanja računov ter kaj morajo zavezanci narediti za uporabo sistema, pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izraba dopusta po dnevih
Zaposleni noče izrabiti dopusta v strnjenem nizu dveh tednov, temveč ga želi izrabiti po dnevih. Delovni proces sicer to omogoča in pri delodajalcu s tem soglašamo, zanima pa nas, ali zakonodaja to dovoljuje? > Več…

Delodajalci in posledice prometnih nesreč
Ena od posledic poškodb v prometnih nesrečah je lahko tudi začasna nemožnost za delo. Kadar je za prometno nesrečo odgovorna tretja oseba, ima ZZZS glede izplačanega nadomestila (pavšalno) regresno pravico nasproti zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano avtomobilsko odgovornost. V skladu z ozko in formalistično razlago predpisov, ki prevladuje v sodni praksi, pa delodajalec takšne pravice nima. V tem delu sta zavarovalnica in tudi povzročitelj nesreče razbremenjena odgovornosti. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Poročanje malega davčnega zavezanca, identificiranega za DDV na podlagi 4. odstavka 78. člena ZDDV-1
Davčni zavezanec se je registriral za DDV samo za storitve, ki jih opravlja davčnim zavezancem v drugih državah članicah EU, za katere je plačnik DDV prejemnik storitev (4. odstavek 78. člena ZDDV-1). Ali mora oddajati DDV-O mesečno ali samo takrat, ko izda račun v tujino, glede na to, da izda račun v tujino samo dvakrat letno? Kateri člen ZDDV-1 napiše na računu za domačega prejemnika in kateri za prejemnika transakcije v EU? > Več…

FURS: Davčno potrjevanje računov
Finančna uprava je izdala tudi pojasnila v zvezi z najpogosteje zastavljenimi vprašanji v zvezi z Davčnim potrjevanjem računov, v 1. izdaji dokumenta, julij 2015. > Več…

O tej tematiki pišemo tudi v današnji osrednji rubriki tednika.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada s predlogom novele Zakona o davčnem postopku
Vlada je določila besedilo novele > Zakona o davčnem postopku (ZDavp-2) z namenom zmanjšanja administrativnih ovir, poenostavitve postopkov pobiranja davkov oziroma izpolnjevanja davčnih obveznosti za zavezance za davek ter zagotavljanja konsistentnosti davčne postopkovne zakonodaje. Sprejem novele zakona narekuje tudi potreba po spremembi določenih rešitev, in sicer na podlagi spoznanj izvajanja veljavnega sistema, predlogov strokovne javnosti ter zavezancev za davek. Pomembnejše vsebinske spremembe v skopih so: odprava administrativnih ovir za davčne zavezance, določitev dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga, davčna izvršba, uvedba novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma ter prenos direktive in enotnega standarda poročanja. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vse na enem mestu - za prebivanje in delo tujcev
S 1. septembrom je za tujce iz tretjih držav uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji. Tako določa novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki se je začel uporabljati 1. 9. 2015. Zakon ščiti tudi prednost zaposlovanja domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije, pred zaposlovanjem tujcev. Nov zakon tudi vpliva na 12 drugih zakonov oziroma predpisov, tako da bodisi razveljavlja bodisi spreminja njihove določbe. > Več…

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 22.8.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Gospodarska rast lani triodstotna
Bruto domači proizvod (BDP) se je lani okrepil za tri odstotke, kaže prva letna ocena rasti, ki jo je danes objavil državni statistični urad. To je precej več od februarskih prvih izračunov, ki so govorili o 2,6-odstotni gospodarski rasti. Finančni minister Dušan Mramor ocenjuje, da so podatki o gospodarski rasti Slovenije boljši od pričakovanj, vendar hkrati opozarja, da apetiti ne smejo preveč porasti. Za letos pričakuje morda nekoliko višjo rast od napovedanih 2,4 odstotka. > Več...

Redefinicija minimalne plače
Minimalno plačo je junija prejemalo več kot 36.000 oziroma okoli šest odstotkov vseh zaposlenih, ob tem pa nekateri med njimi delajo v neugodnem delovnem času - ob vikendih, ponoči ali med prazniki. Zaradi zakonske definicije minimalne plače pa za to ne prejemajo dodatkov kot njihovi sodelavci, ki že tako prejemajo višje plače. Zato je sedem sindikalnih central združilo moči v želji po redefiniciji minimalne plače, da bi iz nje izvzeli dodatek za neugoden delovni čas in od 1. septembra na upravnih enotah zbirajo podpise za zagon parlamentarnega procesa. > Več...

Certifikat družini prijazno podjetje od leta 2011 pridobilo 168 podjetij
V okviru projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev, je od leta 2011 do danes certifikat družini prijazno podjetje pridobilo 168 podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo več kot 44.000 zaposlenih. Za projekt je bilo namenjenih okoli milijon evrov, po napovedih ministrstva za delo pa bodo s tovrstnimi ukrepi nadaljevali tudi v prihodnje. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Vsi posli verižnih kompenzacij
Po oceni pritožbenega sodišča v zadevi VSK sodba Cpg 120/2015 bi moralo sodišče prve stopnje zavrniti tožbeni zahtevek iz razloga, ker tožeča stranka zaradi pomanjkljive pasivne legitimacije tožbenega zahtevka ni pravilno oblikovala. Tožena stranka namreč ni izpodbijala celotnega posla verižnih kompenzacij - zlasti odpusta dolga v razmerju med tožečo stranko kot upnikom in tretjo osebo kot dolžnikom - saj bi lahko le na ta način od tretje osebe, ki je bila poleg pravdnih strank vključena v ta posel, zahtevala vrnitev 55.132,70 evra s pripadajočimi zneski. Verižna kompenzacija namreč ni pobotanje po določilih 319. člena Obligacijskega zakonika (OZ), ampak pomeni vrsto sporazumov o odpustu dolga. Vsak njen udeleženec je v pravnem razmerju samo z neposrednim predhodnikom in naslednikom v verigi udeležencev, z ostalimi pa ne.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v avgustu 2015, na letni ravni deflacija  
 
- na mesečni ravni   0,1%
 
- na letni ravni   -0,3%
 
 
 
TOM v mesecu septembru 2015  
 
- na mesečni ravni   0,0%
 
- na letni ravni   0,00%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij:   1.539,82€
 
- in neto plača:   1.003,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.537,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,26€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu brezplačnega posnetka spletnega seminarja, kjer so podrobneje obravnavane spremembe zadnje novele ZGD-1I in spremembe SRS 2016.

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance (brezplačno)
Finančna uprava vas vabi na brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance, ki bo potekalo v mesecu septembru 2015 v naslednjih terminih: v Ljubljani 8. 9. 2015, 22. 9. 2015 in 29. 9. 2015 ter v Mariboru: 16. 9. 2015. Predstavljene bodo naslednje teme: splošno o Zakonu o davčnem potrjevanju računov, zavezanci za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, postopki davčnega potrjevanja računov. > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.