c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2015, številka 30 / letnik VII.
 

V poletnem času dijaki in študentje najpogosteje izpolnjujejo še svoje zadnje obveznosti iz naslova obveznega praktičnega dela, zato današnjo osrednjo temo namenjamo obravnavi obvezne prakse, obveznostim delodajalcev ter obdavčitvi prejemkov dijakov in študentov. Med strokovnmi članki izpostavljamo najbolj bran članek tega tedna - Kapitalski dobički ob zaprtju družbe. Ne prezrite zakonodajnih novosti in predpisov, ki se nam obetajo v jeseni. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Od 1. avgusta znaša minimalen dohodek 270,82 evra
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Dijaki in študentje na obvezni praksi    
Vesna Bartolj Maver
   
Poletni čas je tudi čas, v katerem dijaki in študentje izpolnjujejo svoje zadnje obveznosti iz naslova prejetih kadrovskih štipendij in učnega programa, ki se navezuje na obvezno praktično delo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Hramba vlog neizbranih kandidatov za delovno mesto
Ali lahko vloge za zaposlitev neizbranih kandidatov ohranimo tudi za naslednje razpise prostih delovnih mest? > Več…

Spregled zahtevane strokovne izobrazbe
Ali je določbo kolektivne pogodbe mogoče razlagati tako, da delodajalec lahko pri posameznem delavcu kandidatu "spregleda", da ta ne izpolnjuje s sistemizacijo določenega pogoja, na primer strokovne izobrazbe, in kljub temu sklene z njim pogodbo? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kapitalski dobički ob zaprtju družbe
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede zaprtja podjetja po skrajšanem postopku, ki je brez obveznosti in terjatev ter nima več osnovnih sredstev. Lastnika pri tem zanima, kaj se zgodi z denarnimi sredstvi, ki so ostala na transakcijskem računu, in kaj to pomeni z vidika dohodnine, če podjetje zapre z dobičkom 10.000 evrov oz. če ga zapre z izgubo 3.000 evrov. > Več…

FURS: Enkraten odpis davkov za fizične osebe (po ZPIOUD)
Finančna uprava RS lahko fizičnim osebam odobri odpis davčne obveznosti do državnega proračuna, ki je na dan 31. decembra 2014 zapadla za več kot 12 mesecev in v skupnem znesku ne presega 50 evrov (seštevek glavnice, obresti in morebitnih stroškov izterjave). Za odobritev enkratnega odpisa davčnih obveznosti se zaprosi z vlogo, ki jo je treba vložiti najkasneje do 31. oktobra 2015. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Do 1. septembra je pričakovati pravilnik o davčnih blagajnah
Potem ko je DZ julija po vetu državnega sveta vnovič potrdil zakon o davčnem potrjevanju računov in je bil ta v petek objavljen v uradnem listu, ima zdaj na finančnem ministrstvu mesec dni časa za pripravo pravilnika, ki bo določil podrobnosti uvedbe davčnih blagajn. Zavezanci bodo imeli nato štiri mesece časa, da uredijo vse potrebno. > Več...

Vlada pred počitnicami sprejela razrez proračuna
Vlada je na zadnji seji pred poletnim premorom sprejela razrez proračunskih odhodkov za pripravo predlogov proračunov za 2016 in 2017. Ministrstva večinoma dobivajo nekoliko več kot letos. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Davčno potrjevanje računov od 2.1.2016
31. julija je bil objavljen Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki uvaja davčne blagajne z 2. januarjem 2016. Zakon predpisuje obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene, določa zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov in postopek potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, tehnične zahteve, obveznost prevzema izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca in nadzor nad izvajanjem zakona. > Več…

Ukinitev obveznega računovodstva za kmete
Novela > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki velja od 25. julija, predvideva, da bodo s 1. januarjem 2016 ukinili obvezni prehod v sistem vodenja računovodstva za tiste kmetije, katerih povprečni skupni dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne in kmetijske dejavnosti v dveh zaporednih letih preseže 7.500 evrov. Kmetje se bodo lahko tako prostovoljno odločili, kateri od načinov ugotavljanja davčne osnove je s stališča stroškovne in administrativne obremenitve zanje najugodnejši. Več o tem tudi v pojasnilu FURS.

Začenja se odpust dolgov
S 1. avgustom je začel veljati Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki ureja davčno obravnavo dohodkov in transakcij pri posameznih davkih pri odpisu dolgov. Dolgovi opredeljeni v 1. členu zakona lahko izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih stroškov, iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in iz naslova bančnih storitev, medtem ko 4. - 6. člen zakona določajo tudi vrste dolgov in načine, na podlagi katerih odpišejo svoje terjatve država, vrtci in osnovne šole. Davčna obravnava odpusta dolga, od katerega se ne plača dohodnina, je določena v 3. členu. > Več…

Carinski predpisi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), ki bodo začele veljati 8. avgusta, so bile nujne po sprejemu Zakona o finančni upravi (ZFU), saj se je pokazala potreba po redakcijski uskladitvi besedila in opredelitvi pojma carinski organ. Z novelo se usklajuje tudi področje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine s predpisi EU.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR); veljavnost od: 1.8.2015
    • Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD); veljavnost od: 1.8.2015
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415); veljavnost od: 1.8.2015 - sprememba
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 31.7.2015, uporaba od: 1.8.2015 - sprememba
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 31.7.2015, uporaba od: 1.8.2015 - sprememba
    • Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2015; veljavnost od: 31.7.2015, uporaba od: 1.8.2015
    • Sklep o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil; veljavnost od: 25.7.2015, uporaba od: 1.8.2015 - sprememba
    • Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije; veljavnost od: 1.8.2015
    • Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja v Finančni upravi Republike Slovenije; veljavnost od: 1.8.2015
    • Pravilnik o načinu izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije; veljavnost od: 1.8.2015
    • Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin; veljavnost od: 1.8.2015

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Telekom Slovenije brez novega lastnika
Telekom Slovenije tudi v najnovejšem poskusu privatizacije ni dobil novega lastnika. Britanski Cinven je namreč odstopil od pogovorov, SDH pa s tem uradno zaključil postopek prodaje. Država je sicer opredelila Telekom kot portfeljsko naložbo, tako da gre v prihodnje pričakovati nove poteze v zvezi z lastništvom Telekoma. > Več...

Ažuriran seznam podpisnikov Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov
MDDSZ je na spletnih straneh objavila ažuriran seznam podpisnikov Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, h katerem so pristopila števila družbeno odgovorna elektro, energetska in komunalna podjetja, banke, zavarovalnice ter županje in župani. Ažuriran seznam je objavljen na povezavi. > Več…

Furs rešil tri četrtine ugovorov na odmero lanske dohodnine
Finančna uprava RS je doslej rešila 76,4 odstotka vseh vloženih ugovorov zoper informativne izračune dohodnine za lani. Teh 33.993 odločb je zavezancem tudi že odposlala. Kdor bo moral dohodnino doplačati, bo to moral storiti v 30 dneh, v tem času pa bo tudi finančna uprava zavezancem s preplačili vrnila denar. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ocena likvidacijske vrednosti
Višje sodišče je ugodilo pritožbi in razveljavilo izpodbijani sklep ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje (VSL sklep Cst 276/2015). Upnik, ki se je pritožil, je namreč utemeljeno opozarjal, da ni mogoče pritrditi sodišču prve stopnje, saj se cenitveno poročilo, ki ga je predložil upravitelj, bistveno ne razlikuje od poročila v stečajnem spisu. Ocenjena likvidacijska vrednost, kot izhaja iz cenitve, ki jo je pridobil upravitelj, je 665.000,00 evrov, likvidacijska vrednost stroja, kot izhaja iz cenitve, ki jo je predložil pritožnik, pa 1,306.460,00 evrov. Višje sodišče ocenjuje, da gre za takšno razliko, ki bi jo sodišče prve stopnje pri odločanju moralo upoštevati oziroma dovolj prepričljivo obrazložiti, zakaj meni, da je predlagana izklicna cena še vedno primerna, kljub novi in drugačni cenitvi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi
Portal eDavki vas obvešča o spremembah glede izpolnjevanja obrazca za vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi. Sprememba se nanaša na morebitni manjkajoč račun iz spustnega seznama in izbiro tipa lastnika računa. V kolikor se lastnik bančnega računa in številka računa ne ujemata, banke običajno zavrnejo nakazilo in ga vrnejo pošiljatelju (na FURS), kar pa posledično pomeni, da bo vračilo denarja izvršeno z zamudo, hkrati pa še zmanjšano za morebitne provizije bank. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 1.8.2015 > MDDSZ: Obrazci za odpis dolgov in obrazec Predloga za sklenitev dogovora o odpustu dolga za podjetja / vrtce / osnovne šole
    • 10.8.2015 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v mesecu avgustu 2015  
 
- mesečni TOM   0,0%
 
- letni TOM   0,00%
 
 
 
Deflacija v juliju 2015  
 
- na mesečni ravni   -0,8%
 
- letni ravni   -0,4%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj:   1.528,50€
 
- in neto plača:   997,51€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.540,91€
 
in neto plača za tromesečje:   1.003,70€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu že izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Posebej priporočamo odmeven spletni seminar - Odpravnine, kjer smo se posvetili vrstam in višini odpravnin, ter roku za izplačilo odpravnine. Odgovore najdete v posnetku spletnega seminarja.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Odpravnine marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.