c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2015, številka 16-17 / letnik VII.
 

V tokratni dvojni številki tednik posvečamo davčno obarvanim temam, in sicer obdavčljivosti koncesijskih storitev gospodarskih javnih služb in obravnavi popravka obračunanega DDV po 39. člena ZDDV-1 pri prenosu terjatev v okviru postopka likvidacije. V "Rokovniku", vas opozarjamo na kar nekaj obvez računovodskega poročanja, ki se iztečejo v mesecu aprilu.

Želimo vam lepe pomladne dni in prijetne praznike, ki so pred nami.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
ZPIZ v reševanju zapleta zaradi napačno posredovanih podatkov na FURS
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Tudi koncesijske storitve gospodarske javne službe so obdavčljive    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s prvim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja ekonomsko dejavnost, in sicer ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Za ekonomsko dejavnost šteje vsaka proizvodna, predelovalna, trgovska, storitvena, rudarska, kmetijska in poklicna dejavnost, ter tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če gre za namen trajnega doseganja dohodka.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Številčenje izdanih računov
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje v primeru, ko stranka sama izdaja račune, v knjiženje pa prinaša račune, ki niso v zaporedju. Računovodski program servisu ne dopušča drugačnega vnosa računov kot po zaporednih številkah, zato so se odločili račune vnašati pod svojimi računovodskimi zaporednimi številkami. Kakšna je praksa na tem področju? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Popravek obračunanega DDV po 39. členu ZDDV-1 pri prenosu terjatev v okviru postopka likvidacije
Skladno z 39. členom ZDDV-1 lahko davčni zavezanci popravljajo obračunani DDV od terjatev, ki so jih prijavili v stečajno maso dolžnika. V primeru naknadnega, delnega ali celotnega plačila terjatve je davčni zavezanec dolžan obračunati DDV od prejetega plačila. Kaj pa v primeru, ko davčni zavezanec prenese terjatev na svojega lastnika - družbo s sedežem izven Slovenije, sam pa po postopku likvidacije preneha? Kdo obračuna in plača DDV od naknadnih plačil - pravni naslednik ali "družba, ki ne obstaja več"? > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Trije načini cestninjenja
25. aprila bo začel veljati Zakon o cestninjenju (ZCestn), ki ureja cestninjenje osebnih in tovornih vozil ter delno ali v celoti nadomešča Zakon o javnih cestah (ZJC) in Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV). Novi zakon ureja tri načine cestninjenja, in sicer cestninjenje z ustavljanjem na cestninskih postajah, elektronsko cestninjenje in evropsko elektronsko cestninjenje. Ključna novost je letno usklajevanje cestninjenja za tovornjake z rastjo cen življenjskih potrebščin. Uvaja se tudi možnost zaračunavanja pristojbine za zunanje stroške, ki nastajajo zaradi prometnega onesnaževanja ali obremenitve s hrupom.

Predlog za preoblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence
Odbor DZ za delo je podprl predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A), s katerim se usklajujejo določbe ZKDPZJU z določbami ZPIZ-2. Dana je tudi možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra; veljavnost od: 18.4.2015
    • Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije, veljavnost od: 18.4.2015
    • Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost do: 30.4.2015, uporaba do: 30.4.2016 - razveljavitev
    • Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike; veljavnost do: 30.4.2015 - razveljavitev

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Pri oddajanju sob se obetajo težko pričakovane spremembe
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so prejeli že več pobud, ki se nanašajo na urejanje področja sobodajalstva, še posebej prek spletnih portalov, kot so Airbnb ali Roomorama. V Sloveniji tovrstno oddajanje sob in stanovanj precej otežuje zapletena zakonodaja, kar pa naj bi se v kratkem spremenilo. > Več...

Kmalu kodeks upravljanja za nejavne družbe
S podpisom sporazuma med GZS, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenjem nadzornikov Slovenije (ZNS) se je tudi uradno začela priprava kodeksa upravljanja za nejavne družbe. Kodeks bi lahko pripravili v nekaj mesecih, podpisniki pa upajo, da bo pomagal postaviti stvari v gospodarstvu na pravo mesto. > Več...

Spletne strani finančne uprave prilagojene ranljivim skupinam
Finančna uprava RS je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter z nasveti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije prilagodila svoje spletne strani tako, da jih bodo odslej lažje spremljali tudi gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in dislektiki. V ta namen je na enem mestu objavljenih 30 najbolj tipičnih življenjskih dogodkov. > Več...

 
 
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Posredovanje podatkov M-4
Do 30. aprila morajo izplačevalci dohodkov na ZPIZ posredovati prijavo podatkov o nadomestilih plač in pokojninski dobi na obrazcu M-4. V kolikor ste pri pripravi podatkov v dilemi, je ZPIZ letos pripravil odgovore na najpogostejša vprašanja, ki smo jih objavili na portalu. > Več…

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
30. aprila se izteče rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Ugovor vložite tako, da na obrazcu obkrožite številko pred ugovornim razlogom in v skladu z navodilom izpolnite ustrezne rubrike. V kolikor zavezanec v zakonskem roku vloži ugovor zoper informativni izračun, ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna. > Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo jutri, 23. aprila 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več...

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite še na oddajo:
    • 30.4.2015 > AJPES: Četrtletno raziskovanje o poslovnih subjektih - I. četrtletje 2015
    • 30.4.2015 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar:   1.515,98€
 
- in neto plača:   989,91€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.540,08€
 
in neto plača za tromesečje:   1.004,05€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Posebej priporočamo odmeven spletni seminar -Odpravnine, kjer smo se posvetili vrstam in višini odpravnin, ter roku za izplačilo odpravnine. Odgovore najdete v posnetku spletnega seminarja.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Odpravnine marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Vse, kar morate vedeti o potnih stroških v zasebnem in javnem sektorju
Ali ste prepričani, da izplačujete potne stroške v ustrezni višini z upoštevanjem tako delovnopravnega kot tudi davčnega vidika? Opozarjamo na seminar Inštituta za računovodstvo, ki bo v petek, 8. maja 2015. Seminar bo vodila Maja Dolinar Dubokovič. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Klavzule DDV 2015
Pomagajte si s Klavzulami DDV 2015 na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.