c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2015, številka 14 / letnik VII.
 

V osrednji temi današnjega tednika obravnavamo popravek obračuna DDV za terjatve, prijavljene v stečajni postopek, ki ga lahko davčni zavezanec, skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZDDV-1, zmanjša. Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo noveli Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki sta začeli veljati 4. aprila. Noveli avtobusnim prevoznikom priznavata 40-odstotne davčne olajšave pri nakupu okolju prijaznih avtobusov, omenjena olajšava pa velja za nazaj, in sicer že za leto 2014. Med novicami odmeva temeljita davčna reforma, ki jo je napovedala Vlada. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS objavila spremembe plačevanja prispevkov za socialno varnost za zavarovance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (2. izdaja)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Popravek obračunanega DDV za terjatve, prijavljene v stečajni postopek    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Število podjetij v Sloveniji, nad katerimi je začet stečajni postopek, je iz leta v leto večje. Posledično je tudi vedno več upnikov, ki prijavljajo terjatve v stečajno maso. Ker lahko stečajni postopki trajajo zelo dolgo, ZDDV-1 upnikom omogoča, da si povrnejo DDV.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Javni osebni podatki o vodilnih posameznikih v podjetju
S sprejeto novelo > Zakona o sodnem registru (ZSReg) želi zakonodajalec doseči večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, in sicer tako, da bo poleg osnovnih podatkov o posameznem gospodarskem subjektu omogočen tudi dostop do nekaterih podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kraj obdavčitve storitve posredovanja
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje pri sklenjeni posredniški pogodbi, ko podjetje A za podjetje B opravlja storitve posredovanja. Po pogodbi podjetje B zagotavlja opravljanje storitev prevoza za podjetje C. Podjetji A in C imata istega lastnika. Podjetje A zanima, kaj mora navesti na računu, ki ga izda podjetju B, in kako se račun zapiše v obrazec DDV-O. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Avtobusnim prevoznikom olajšave pri nakupu okolju prijaznih vozil
Dopolnitve > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in dopolnitve > Zakona o dohodnini, ki veljajo od 4. aprila, avtobusnim prevoznikom priznavajo 40-odstotne davčne olajšave pri nakupu novih, okolju bolj prijaznih avtobusov. Noveli zakonov tako širita možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v opremo na avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda euro VI. Olajšava bo veljala za nazaj, in sicer za nakup avtobusov od 1. januarja 2014 dalje. > Več…

Banka Slovenije vzpostavila sklad za reševanje bank
Banka Slovenije je v skladu s sprejetim zakonom vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Ustanovitvena sredstva v višini 191,07 milijona evrov so vplačale banke in hranilnice, z njimi pa se bodo financirali morebitni novi izredni ukrepi Banke Slovenije za reševanje bank v težavah. > Več...

Vlada z deregulacijo izobrazbenih pogojev v trgovini
Vlada je sprejela predlog novele > zakona o trgovini, ki prinaša deregulacijo izobrazbenih pogojev za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca s predpisano minimalno izobrazbo. > Več...

Težje do novega podjetja in veriženja
Osnutek predloga novele zakona o gospodarskih družbah, ki je del zadnjega svežnja ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, je pripravljen za obravnavo na vladi. Med osrednjimi cilji predvidenih sprememb sta onemogočanje ustanavljanja podjetij subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami in veriženja podjetij za dosego nepodjetniških ciljev. > Več...

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada pripravlja temeljito davčno reformo
Čeprav je Slovenija po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem EU, pa struktura teh obremenitev ni najbolj ugodna. Na finančnem ministrstvu zato pripravljajo spremembe vrste davčnih zakonov, vse s ciljem prestrukturiranja bremena javnih dajatev v smeri povečanja konkurenčnosti gospodarstva. > Več...

Slovenija z menicami do 136,5 milijona evrov
Slovenija je včeraj prodala za skupno 136,5 milijona evrov zakladnih menic. Največ, 88,5 milijona evrov, odpade na 18-mesečne menice, 42 milijonov evrov je zbrala z 12-mesečnimi, šest milijonov evrov pa s šestmesečnimi menicami, je objavilo finančno ministrstvo. Povpraševanje je močno preseglo ponudbo. > Več...

Marca občutno več zaposlitev kot februarja
Marca se je zaposlilo oz. samozaposlilo 9005 oseb, kar je 38 odstotkov več kot februarja in skoraj šest odstotkov več kot marca lani. Največ zaposlitev je bilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in trgovini, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Nadomestilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo
Tožnik se je pritožil zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njegov zahtevek za priznanje pravice do nadomestila za čas čakanja na zaposlitev na drugo ustrezno delo. V pritožbi vztraja, da 123. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) ne predvideva pogoja izdanega delovnega dovoljenja. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS sodba Psp 238/2014) in pojasnilo, da je zahtevo za priznanje in odmero nadomestila za čas čakanja na zaposlitev na drugo ustrezno delo tožnik vložil že v času veljavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki pravice do tega nadomestila ne pozna več. V tožnikovem primeru tudi ne gre za nobeno od stanj, urejenih v prehodnih in končnih določbah ZPIZ-1. Zato tožnikov zahtevek na priznanje pravice do nadomestila za čas čakanja na zaposlitev na drugo ustrezno delo za vtoževano obdobje ni utemeljen.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Raziskovanje o kadrovskih štipendijah
Do 15. aprila 2015 se izteče rok za predložitev podatkov o izplačanih štipendijah, obvešča AJPES. Vnos podatkov poteka v elektronski obliki prek spletnega vprašalnika ŠOL-ŠTIP na portalu AJPES. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2015 (EUR/1000 l) znaša:   443,16
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar:   1.538,01€
 
- in neto plača:   1.003,48€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.579,24€
 
in neto plača za tromesečje:   1.025,38€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Tokrat opozarjamo na spletni seminar - Pregledovanje in ocenjevanje ponudb po noveli ZJN-2E, v katerem je predavateljica mag. Maja Potočnik, predstavila bistvene spremembe pri vprašanju formalne nepopolnosti ponudb in praktično obravnavo primerov, zaradi katerih mora biti ponudba izločena.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Maja Potočnik
Plačljiv seminar Pregledovanje in ocenjevanje ponudb po noveli ZJN-2E marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom, ki bo v torek 14. aprila 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila Maja Dolinar Dubokovič. > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.