c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2015, številka 13 / letnik VII.
 

S 1. aprilom začnejo veljati spremembe pri oddaji obrazcev za socialno varnost, kot določa Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), o čemer podrobneje pišemo v današnji osrednji rubriki. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo poenostavljeno e-poslovanje na trgu in novelo > Zakona o tujcih (ZTuj-2). In še opozorilo finančne uprave, ker se približujejo velikonočni prazniki, v petek, 3. aprila ne bo posloval evropski plačilni sistem TARGET2. Vabljeni k branju in prijetne velikonočne praznike vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazec M-4: Prijava podatkov in sprememb podatkov za leto 2014 z navodilom za izpolnjevanje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Od 1. aprila bo potrebno upoštevati spremembe pri oddaji obrazcev za socialno varnost    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) morajo izplačevalci dohodkov vsako leto do 30. aprila posredovati Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) podatke in spremembe podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcu M-4.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina za določen čas v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavca
Zaposleni je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas do konca maja 2015, pred dnevi pa je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ali ob prenehanju delovnega razmerja delavcu pripada odpravnina ali ne? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Uporaba službenega vozila s strani zunanjega izvajalca
Inštitut za računovodstvo v mnenju pojasnjuje, na kakšen način omogočiti zunanjemu izvajalcu uporabljati službeno vozilo, saj za podjetje opravlja storitve po pogodbi (1. možnost: s. p., 2. možnost: d. o. o., zaposleni v tem d. o. o.-ju). Ali je potrebno izdati potni nalog za službeno osebno vozilo? Ali je obvezen Pravilnik o uporabi službenih vozil in kaj vse mora vsebovati? > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Poenostavljeno e-poslovanje na trgu
4. aprila začne veljati sprememba > Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), ki poenostavlja poslovanje podjetij pri ponujanju blaga in storitev drugim podjetjem. Podjetja za pošiljanje komercialnih sporočil odslej ne bodo več potrebovala soglasja prejemnika, v kolikor gre za pravno osebo - primerjalnik 6. člena.

Višja soudeležba oškodovanca pri škodi
Spremembe > Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki začnejo veljati 4. aprila, po novem določajo, da je proizvajalec dolžan povrniti škodo na drugi stvari, če je poškodovana stvar običajno namenjena za zasebno uporabo, pri čemer pa se zvišuje soudeležba oškodovanca pri škodi s 400 evrov na 500 evrov (primerjalnik 4. člena).

Novela zakona o tujcih
Spremembe in dopolnitve > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki začnejo veljati 4. aprila, podeljujejo pristojnemu organu diskrecijsko pravico, da dovoli združitev družine begunca ali tujca s priznano subsidiarno zaščito tudi v drugih primerih, kot je bilo določeno doslej, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi (primerjalnik 47.a člena in primerjalnik 47.b člena).

Osnutek Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Razlog za pripravo zakona je nova ureditev oziroma prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji določbam Zakona o tujcih (ZTuj), ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah. > Več…

Vlada sprejela mnenje k pobudi za pripravo novele Zakona o DDV
Poslanska skupina Nove Slovenije - krščanskih demokratov predlaga, da ministrstvo za finance pripravi novelo Zakona o davku na dodano vrednost, kjer naj se prag za obvezen vstop v sistem DDV dvigne iz sedanjih 50.000 na 100.000 EUR ter, da naj se za to spremembo hkrati pridobi tudi soglasje Sveta EU. Vlada RS pa nasprotuje predlogu za povišanje praga za obvezen vstop v sistem DDV. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati in se začnejo uporabljati:
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 15.3.2015, uporaba od: 1.4.2015 - sprememba
    • Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja; veljavnost od: 1.4.2015 - sprememba
    • Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1); veljavnost od: 4.4.2015 - sprememba
    • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT); veljavnost od: 4.4.2015 - sprememba
    • Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 4.4.2015 - sprememba
    • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 4.4.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Odpremljenih je 507.053 informativnih izračunov dohodnine za leto 2014
Zavezanci bodo informativne izračune prejeli na dom po navadni pošti v naslednjih dneh. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila 2015, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 1. junij 2015, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 28. maja 2015. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 29. maja 2015. > Več…

Opravljanje dela v odvisnem razmerju prek s.p. ni zakonito
V kolikor fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem, takšno prikazovanje pravno formalnega razmerja ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja, je opozorila davčna inšpekcija. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja. > Več…

SID banka z novimi posojili za podjetja
SID banka je prejšnji teden objavila novi kreditni liniji za razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tehnološko-razvojne projekte. V okviru prve posojilne linije je podjetjem na voljo 83,3 milijona evrov, v okviru druge pa 55 milijonov evrov. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Ukrepi za večjo davčno preglednost
Evropska komisija je predstavila sklop ukrepov za davčno preglednost, ki je del programa za preprečevanje izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb in škodljive davčne konkurence v EU. Ključni element tega svežnja je predlog uvedbe avtomatične izmenjave podatkov o davčnih stališčih med državami članicami. Namen novih ukrepov je zajeziti škodo, ki nastaja pri davčnih utajah in izogibanjih, saj ta po nekaterih ocenah znaša več milijard evrov in ogroža pravično porazdelitev bremena med davčne zavezance in pošteno konkurenco med podjetji. > Več...

Bruselj v preiskavo o konkurenci v trgovini prek spleta
Evropska komisija bo začela preiskavo o konkurenci v sektorju e-trgovanja, je na današnji konferenci v Berlinu napovedala evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Ugotavlja namreč, da nekatere družbe očitno sprejemajo ukrepe, ki omejujejo čezmejno e-trgovanje. > Več...


EU in Švica bosta izmenjevali podatke o imetnikih bančnih računov
Evropska komisija je s Švico dosegla dogovor o sporazumu, ki naj bi preprečil izogibanje plačevanju davkov. Države članice in Švica bodo namreč od leta 2018 dalje samodejno izmenjevale informacije o finančnih računih, kar pomeni, da državljani EU ne bodo mogli več skriti neprijavljenega dohodka na švicarskih računih. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Prisilna izterjava davka od odgovornega družbenika izbrisane družbe
Za presojo utemeljenosti zahteve za vračilo davka je bistveno, da je davčni zavezanec plačal nekaj, kar ni bil dolžan, oziroma več, kot je bil dolžan. V obravnavanem primeru (VSRS Sodba X Ips 285/2013) je davčni dolg izbrisane družbe obstajal v višini, zahtevani tudi v izvršilnem postopku, revidentka pa je bila aktivna družbenica izbrisane družbe in kot taka v času plačila davka odgovorna za dolgove družbe. Zgolj dejstvo, da je bil sklep o prisilni izterjavi dolga odpravljen in zadeva vrnjena v ponoven postopek (v ponovnem postopku pa se je prisilna izterjava ustavila zaradi zastaranja pravice do izterjave), še ne pomeni, da davčni dolg ni obstajal in da je bilo zaradi tega vse, kar je bilo na račun davčnega dolga plačano, plačano ne da bi obstajal dolg, in da so zato izpolnjeni pogoji za vračilo davka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje plačilnih storitev na dan 3. 4. 2015
V petek, 3. aprila 2015, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, so sporočili iz FURS. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 3. 4. 2015, se ne prenese na naslednji delovni dan. > Več…

Dodatna pojasnila pri potrjevanju vezane knjige računov
Po začetnem obdobju, ko so na finančnih upravah potrjevali VKR tudi zavezancem, za katere je predpisano elektronsko vlaganje davčnih obračunov preko portala eDavki , to ni več mogoče. Zavezanci so napoteni na uporabo osebnega portala eDavki in elektronsko potrjevanje VKR, ki ga opravijo z novim obrazcem NF-VKRPotrdilo. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v aprilu 2015  
 
- mesečni   0,00%
 
- letni   0,00%
 
 
 
Inflacija v marcu 2015  
 
- na mesečni ravni (inflacija)   0,9%
 
- na letni ravni (deflacija)   -0,3%
 
 
 
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2015   +0,2%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar:   1.536,96€
 
- in neto plača:   1.002,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.578,92€
 
in neto plača za tromesečje:   1.025,18€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Posebej priporočamo odmeven spletni seminar - Odpravnine, kjer smo se posvetili vrstam in višini odpravnin, ter roku za izplačilo odpravnine. Odgovore najdete v posnetku spletnega seminarja.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Odpravnine marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.