c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2015, številka 11 / letnik VII.
 

V današnji osrednji rubriki predstavljamo tako imenovane atipične davčne zavezance, za katere velja, da svojo identifikacijsko številko uporabljajo samo za namene določene transakcije. Ne spreglejte tudi objave prvega letnega poročila finančne uprave po združitvi carinske in davčne službe. Nezadržno pa se bliža tudi rok predložitve letnega poročila in davčnega obračuna, zato poglejte zadnji spletni seminar Obračun DDPO - 2014 in preverite še morebitne zadnje dileme pred oddajo.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Prvo poročilo o poslovanju FURS za leto 2014
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Atipični davčni zavezanec pri opravljanju storitev davčnemu zavezancu iz EU    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Obveznost registracije za namene DDV se skladno z ZDDV-1 ne nanaša samo na zavezance, ki presežejo prag 50.000 EUR obdavčljivega prometa, ampak tudi na zavezance, ki skladno opravijo storitev davčnemu zavezancu iz EU.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Diskriminacija pri plačilu dodatka
Delavci, ki opravljajo enako delo na domu zunaj rednega delovnega časa, prejemajo dodatek za nadurno delo. Eden izmed delavcev pa ima drugačne pogoje pri opravljanju enakega dela, saj mu delodajalec namesto dodatka omogoča koriščenje prostih ur. Ali je delavec upravičen do dodatka za nadurno delo in za koliko časa za nazaj ga lahko zahteva? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Oddajanje nepremičnin v najem v okviru dejavnosti podjetnika
Inštitut za računovodstvo v mnenju pojasnjuje, kako naj samostojni podjetnik, ki ima v lasti stanovanje kot fizična oseba, uredi oddajanje stanovanja v okviru dejavnosti, ki jo opravlja, in s tem uveljavlja strošek amortizacije. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Spremembe pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
Vlada je pripravila predlog sprememb zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. Z njimi bi med drugim dali možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. > Več...

Podaljšan rok za pripombe na osnutek Zakona o potrjevanju računov
Ministrstvo za finance je rok za posredovanje pripomb na osnutek Zakona o potrjevanju računov, v katerem je predvidena uporaba davčnih blagajn, podaljšalo do 3. aprila 2015. > Več…

Bankam ni potrebno razkriti podatkov o slabih posojilih
Ustavno sodišče je razveljavilo novelo > zakona o dostopu do informacij javnega značaja v delu, ki državnim bankam nalaga javno objavo podatkov tudi o tistih slabih posojilih, ki jih niso prenesle na DUTB. > Več...

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vzpostavljen eArhiv za hrambo računov v elektronski obliki
Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) obvešča proračunske uporabnike, da je vzpostavila produkcijsko okolje sistema hrambe e-računov eArhiva. Proračunski uporabniki, ki še niso vključeni v navedeni sistem zajema in hrambe e-računov, lahko kadarkoli pristopijo k uporabi storitve zajema in hrambe e-računov tako, da UJP posredujejo Vlogo za vključitev v sistem zajema in hrambe računov v elektronski obliki in z izvajalcem Pošto Slovenije sklenejo posamično pogodbo. > Več…

e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam
Od 1. 1. 2015 Finančna uprava RS vroča sklepe o davčni izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko informacijskega sistema za vročanje. Neplačnikom se omenjeni sklepi še vedno vročajo v pisni obliki. > Več…

Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sporoča, da je za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo v letu 2015 na proračunski postavki zagotovljenih 10.569.971,00 evrov. Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015 so izračunani skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). > Več…

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Naključno uničenje predmeta pogodbe
Leasing predstavlja ekonomsko gledano metodo financiranja, kjer je namen podoben kot pri posojilni pogodbi. S pravnega stališča pa gre pri pogodbi o leasingu za pogodbo z elementi zakupne pogodbe. Ker pa pogodbe o leasingu običajno, tako tudi v primeru VSL sodba I Cp 123/2014, vsebujejo možnost odkupa predmeta po poteku leasinga, v tem delu leasing pogodba prevzema tudi značilnosti prodajne pogodbe (o prodaji na obroke). Pri slednji je nevarnost naključnega uničenja stvari na kupcu, pa čeprav gre za prodajo s pridržkom lastninske pravice. Splošno izhodišče namreč je, da naj nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja bremeni tistega, ki ima stvar v posesti in jo izkorišča.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 26. marca 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več...

Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki
UJP obvešča, da na velikonočni petek, 3. aprila 2015, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah EU ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Sprememba Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

 
 

- trošarina za neosvinčeni bencin (EUR/1000 l) znaša:

 

503,1000

 
 
 

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

22

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Delovne ure:

 

176

 

Povprečna bruto plača za mesec januar:

 

1.536,96€

 

- in neto plača:

 

1.002,85€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.578,92€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.025,18€

 

Minimalna plača:

 

790,73€

 

Zajamčena plača:

 

237,73€

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

V zadnjem izvedenem spletnem seminarju - Obračun DDPO 2014 smo se posvetili rezervacijam ob odhodu v pokoj, finančnim naložbam in vrstnemu redu pri olajšavah. Odgovore na navedene teme najdete v posnetku spletnega seminarja, ki je naročnikom na voljo BREZPLAČNO.

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Obračun DDPO 2014 - vprašanja ob sestavitvi davčnega obračuna marec 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja z obrazci M
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja z obrazci M, ki bo v torek 24. marca 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila Renata Praća. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.