c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2015, številka 10 / letnik VII.
 
Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V praksi se je pojavila vrsta vprašanj glede obračuna akontacije davka za leto 2015, posebej pri normirancih - prav zato to temo postavljamo V središče ter pojasnjujemo temeljne določbe njenega izračuna. Izpostavljamo tudi novico, da je vlada sprejela dokončno odločitev, da bodo davčne blagajne obvezne od 1. oktobra - zakon, ki ureja to področje pa je v javni obravnavi do 20. marca.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutek predloga Zakona o potrjevanju računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Izračun akontacije davka temelji na podatkih o poslovanju v minulem letu    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s 371. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je akontacija davka enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. Pri izračunu stopnje davka velja spomniti na posebnost pri tistih davčnih zavezancih, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, ko je pri določanju stopnje potrebno upoštevati tako stopnjo za leto, ko se predhodno davčno obdobje zaključi, kot tudi stopnjo za leto, ko se naslednje davčno obdobje začne, in sicer sorazmerno glede na število mesecev poslovanja v posameznem koledarskem letu.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Uravnoteženje javnih financ občin
Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) s spreminjanjem drugih zakonov določa ukrepe za uravnoteženje javnih financ občin, ki so povezani s prihranki občin na različnih področjih. Tako jim je omogočeno, da s svojimi predpisi in ob upoštevanju razmer v vsaki od njih, določijo racionalnejšo organizacijo izvajanja nalog ter zmanjšajo stroške izvajanja posameznih nalog.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odpis davčnega dolga
Davčni zavezanec mora za odpis davčnega dolga kumulativno izpolnjevati pogoje tako glede nizkih dohodkov kakor tudi premoženja. Če eden izmed navedenih pogojev ni izpolnjen, odpisa davčnega dolga ni mogoče dovoliti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Davčne blagajne od 1. oktobra
Vlada se je dokončno odločila - davčne blagajne bodo za ponudnike blaga in storitev obvezne od 1. oktobra. Zavezanci bodo morali še pred izdajo računa tega potrditi pri Finančni upravi RS (Furs), zato bodo potrebovali ustrezno elektronsko opremo. Osnutek predloga zakona o potrjevanju računov določa, da so zavezanci za uporabo davčnih blagajn pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za plačilo z gotovino in so dolžne voditi poslovne knjige in evidence.

Novi zakon o bančništvu
Odbor DZ za finance in monetarno politiko ima na dnevnem redu današnje seje predlog novega zakona o bančništvu, s katerim se bo v slovenski pravni red preneslo v zadnjih letih spremenjeno evropsko zakonodajo na tem področju. Ena od novosti je pristojnost Banke Slovenije za izrekanje glob, tako bankam kot vodilnim v njih.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
Objavljena je bila povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, ki znaša za lansko leto 34,72 %. Številčne podatke iz tovrstnih predpisov najdete v poglavju Tabele: DAVKI - Tabela 01.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Razkritje metodologije
Člani odbora DZ za finance so soglašali, da mora Banka Slovenije razkriti metodologijo za opravljene skrbne preglede v bankah, po katerih je država dokapitalizirala največje banke, njihove delničarje in lastnike podrejenih finančnih instrumentov pa izbrisala.

Slovenija prodala za 54,5 milijona evrov zakladnih menic
Slovenija je včeraj prodala za 54,5 milijona evrov zakladnih menic. Gre za 15 milijonov evrov šestmesečnih in za 39,5 milijona evrov 12-mesečnih zakladnih menic z nominalno letno obrestno mero v višini med nič in 0,09 odstotka, je objavilo finančno ministrstvo. To je načrtovalo izdajo v skupni okvirni višini 50 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Posebni odbor za davčne odločbe
Ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta je potekal prvi redni sestanek posebnega odbora parlamenta za davčne odločbe (Taxe), ki je bil vzpostavljen v luči t.i. afere LuxLeaks. Osnovna naloga odbora je opozoriti, kaj je treba v sistemih spremeniti, da ti v prihodnje ne bodo dopuščali takšnih anomalij, kot so jih doslej, da ne bodo dopuščali izogibanja davkom največjim dobičkarjem, velikim korporacijam, multinacionalkam.

Sklad za strateške naložbe
Finančni ministri EU so na svetu Ecofin dosegli načelni dogovor o evropskem skladu za strateške naložbe, ki je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom glede investicijskega načrta za Evropo v višini 315 milijard evrov. Cilj ostaja, da je dokončen dogovor dosežen do junija, tako da bi se prve investicije začele izvajati sredi leta.

Zmanjšanje provizij pri plačilnih karticah
Komisija EU je pozdravila sprejetje uredbe o omejitvi medbančnih provizij pri plačilnih transakcijah s potrošniško debetno ali kreditno kartico. Uredba naj bi izboljšala konkurenco med vsemi kartičnimi plačili, Komisija pa ocenjuje, da bi pravila lahko vodila do zmanjšanja prikritih provizij pri teh plačilih v višini 6 milijard evrov na leto.

Sprostitev kreditov za podjetja
Evropski parlament je sprejel pravila, s katerimi želi prekiniti trenutno zadržanost bank pri odobravanju kreditov malim podjetjem ali raziskovalnim projektom odprtega tipa. Gre za predlog uredbe o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, katere namen je zagotovitev koristi realni ekonomiji in družbi s preusmeritvijo nebančnih sredstev v dolgoročne projekte, ki bodo zagotovili infrastrukturne ali raziskovalne rešitve ali rešitve na področju intelektualnih pravic.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Prevara in razveljavitev pogodbe
Toženka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razveljavilo pogodbo o prodaji celotnega poslovnega deleža v družbi L., in navedla, da je bilo tožniku dejansko in finančno stanje podjetja L., dobro znano in se mu ni skrivalo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (sodba I Cp 2271/2013) in pojasnilo, da je bilo v pogodbi res zapisano, da je pridobitelj poslovnega deleža seznanjen s finančnim stanjem družbe in da so mu na razpolago vsi podatki, ki se na to stanje nanašajo, vendar je dokazal nasprotno. Toženka je namreč tožniku pred sklenitvijo pogodbe zagotovila, da ima družba obveznosti le do DURS v višini 7.000,00 evrov, čeprav je vedela, da je upnikov več in da je dolg bistveno višji. Tožnik je za dejanski dolg družbe izvedel šele po sklenitvi pogodbe, ko ga je o tem obvestila računovodkinja družbe. Tožnik je tudi skušal pred podpisom pogodbe ugotoviti finančno stanje družbe, vendar je bil pri tem oviran s strani toženke, ki mu ni izročila celotne dokumentacije podjetja in tako preprečila ugotovitev dejanske višine dolga.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

28

 

Delovni dnevi:

 

20

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Delovne ure:

 

160

 

Povprečna bruto plača za mesec december:

 

1.566,09 €

 

- in neto plača:

 

1.018,67 €

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.581,03 €

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.026,58 €

 

Minimalna plača:

 

790,73 €

 

Zajamčena plača:

 

237,73 €

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Obračun DDPO 2014 - vprašanja ob sestavitvi davčnega obračuna marec 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.