c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2015, številka 08 / letnik VII.
 

V današnjem tedniku namenjamo osrednjo temo ekonomsko odvisnim osebam, ki poslujejo kot s. p., in odgovarjamo na vprašanja glede obdavčitev, plačila prispevkov ter odgovornosti v primeru morebitnih kršitev. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo sprejeti Rebalans proračuna 2015, ukrepe za uravnoteženje javnih financ občin in napovedano spremembo prevzemne zakonodaje. Ne spreglejte, da se v ponedeljek izteče rok za oddajo napovedi od dobičkov in obresti, danes pa inšpektorji FURS začnejo sankcionirati neuporabo vezane knjige računov pri gotovinskem poslovanju.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Obresti, dobiček iz kapitala, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev ekonomsko odvisne osebe    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
V zadnjem času pogosto zasledimo, da podjetja ne zaposlujejo, ampak sodelujejo s posamezniki na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju z njihovim s. p. V zvezi s tem se v praksi pojavljajo vprašanja, ali je takšno ravnanje skladno s slovensko zakonodajo. V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj je ekonomsko odvisna oseba, kako je z obdavčitvijo in plačilom prispevkov ter kdo odgovarja v primeru morebitnih kršitev.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. 2. 2015
Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obresti od prejetega posojila
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje glede obresti od posojila, ki ga je lastnik pred nekaj leti dal svojemu podjetju, zdaj pa zaradi upokojitve podjetje zapira. V pogodbi je določeno, da se obresti obračunajo na dan vrnitve posojila, po zakonski obrestni meri. Ali se lahko obračunajo obresti za vsa leta nazaj in ali je to davčno priznan strošek? > Več…

Novo pojasnilo: Svaštvo v zunajzakonski skupnosti
Svaštvo je vez med možem in ženinimi sorodniki oziroma med ženo in moževimi sorodniki ter je vezano le na obstoj zakonske zveze, zato svaštvo v zunajzakonski skupnosti ni možno. Svaštvo traja od sklenitve pa do prenehanja zakonske zveze.
Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19.12.2014

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sprejet rebalans proračuna za leto 2015
Prejšnji teden je bil sprejet rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se proračunski primanjkljaj zvišuje na 1,39 milijarde evrov. Vlada z rebalansom sledi dvema ključnima ciljema, in sicer spodbujanju gospodarske rasti ter povečevanju zaposlenosti, je pojasnil premier Miro Cerar. S tem se po njegovih besedah ustvarjajo pogoji, da se lahko za naslednje leto po daljšem času zopet predvideva določeno usklajevanje ne le pokojnin, pač pa tudi socialnih transferjev. > Več...

Ukrepi za uravnoteženje javnih financ občin
Poslanci so prejšnji teden podprli predlog Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZIUUJFO), s katerim se po predlogu vlade ob znižanju povprečnine za občine znižujejo stroški delovanja občin. Obenem so podprli tudi dopolnilo SDS, s katerim se ohranja pravna subjektiviteta krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. > Več...

Obeta se še ena sprememba prevzemne zakonodaje
Na Ministrstvu za gospodarstvo so pripravili osnutek predloga novele Zakona o prevzemih, ki bo v v javni obravnavi do 20. marca. Zakonski predlog med drugim določa obvezen minimalni prag uspešnosti prevzemne ponudbe in izrecno pravno podlago za izdajo novih odločb ATVP v zvezi z že izdanimi pravnomočnimi odločbami. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Določanje zavarovalne osnove
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, ki ima dodan nov šesti odstavek 5. člena (primerjalnik besedila). Ta določa ugotavljnaje davčne osnove za zavarovanca nosilca ali člana kmečkega gospodinjstva na podlagi dohodka iz dejavnosti. Določbe se prvič uporabi za določanje zavarovalne osnove na podlagi obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014.

Letna poročila političnih strank
Od 23. februarja 2015 se prek spletnega portala AJPES posredujejo letna poročila političnih strank iz 24. člena Zakona o političnih strankah, kot to določa odredba.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Priskrbite si vezane knjige računov, inšpektorji od danes strožji
Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oz. elektronske naprave, morajo od konca januarja naprej izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Teh na trgu sprva ni bilo dovolj, a Furs ugotavlja, da je sedaj naprodaj zadostna količina teh knjig. > Več...

Več o vezanih knjigah računov in predvidenih sankcijah najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Kazni za nepridobitev energetske izkaznice
Potem ko so z novim letom začele veljati kazni za oglaševanje nepremičnin brez energetskih kazalnikov iz energetske izkaznice, sedaj začenjajo veljati tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine za več kot eno leto. Globa, ki lahko doleti lastnika nepremičnine, ki tega ne stori, je 300 evrov. > Več...

»Vse na enem mestu« tudi za tujce v Sloveniji
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s socialnimi partnerji uskladilo spremembe, ki odpravljajo administrativne ovire pri zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev, povečujejo njihovo zaščito in pravice na slovenskem trgu dela ter preprečujejo zlorabe na tem področju. > Več…

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Minimalna plača v drugi državi članici
V sporu med družbo Bundesdruckerei GmbH in mestom Dortmund, je bil vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe za razlago člena 56 PDEU in člena 3(1) Direktive 96/71 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, in sicer zaradi obveznosti iz razpisne dokumentacije za javno naročilo storitev mesta Dortmund, da se delavcem, zaposlenim pri podizvajalcih ponudnikov, zagotovi minimalna plača iz predpisa zvezne dežele naročnika, čeprav je sedež podizvajalca v drugi državi članici, kjer bodo vse storitve za naročilo tudi izvedene. Komisija je vprašanje predložila v predhodno odločanje Sodišču EU, ki je razsodilo (sodba C-549/13), da v tem primeru, ko namerava ponudnik javno naročilo izvesti izključno prek delavcev podizvajalca s sedežem v drugi državi članici, člen 56 PDEU nasprotuje uporabi predpisa države članice naročnika, ki temu podizvajalcu nalaga, da navedenim delavcem izplača minimalno plačo, določeno s tem predpisom. Tako je torej za pridobitev konkurenčne prednosti upravičeno izkoriščati razlike v plačah med državami članicami.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Prikaz poslovnih dogodkov na eKartici
FURS sporoča, da so knjigovodske listine, ki so bile na e-davke oddane do vključno 23.1.2015 in se nanašajo na mesec december 2014, zaradi pravilne razmejitve poslovnih dogodkov v poslovne knjige FURS evidentirane v letu 2014. > Več…

Jutri obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 26. februarja 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več...

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

28

 

Delovni dnevi:

 

20

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Delovne ure:

 

160

 

Povprečna bruto plača za mesec december:

 

1.566,09€

 

- in neto plača:

 

1.018,67€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.581,03€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.026,58€

 

Minimalna plača:

 

790,73€

 

Zajamčena plača:

 

237,73€

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

NAPOVEDUJEMO SPLETNI SEMINAR V ŽIVO!

Silva Koritnik Rakela: Obračun DDPO 2014 - 5. marec 2015, od 14.00 do 15.00

Na seminarju bomo odgovorili na vprašanja o sestavitvi davčnega obračuna in podrobneje spregovorili o:
- Rezervacijah ob odhodu v pokoj - kam za aktuarskimi dobički v davčnem obračunu?
- Finančnih naložbah - kdaj celotna izguba ob prodaji ni davčno priznana?
- Kdaj so obresti posojila lahko dividendam podoben dohodek?
- Kakšen naj bo vrstni red pri olajšavah?
- Kako začetnikom in direktorjem na hitro razložiti obrazec za obračun DDPO?

Vprašanja za spletni seminar lahko vnaprej pošljete na: izobrazevanje@ius-software.si

P R I J A V A

EKSLUZIVNO SAMO ZA NAROČNIKE PORTALA FinD-INFO!
(seminar je brezplačen)
________________________________

Med posnetki spletnih seminarjev pa tokrat predlagamo:
Če potrebujete napotke pri pripravi zaključnih računov in davčnega obračuna, vas vabimo k ogledu izbora že izvedenih spletnih seminarjev. Opozarjamo, da posnetki ne upoštevajo zadnjih zakonodajnih sprememb novele ZDDPO-2K (2014). Ker gre za manjše spremembe, le-te ne zmanjšujejo aktualnosti seminarjev.
 
Pretekli spletni seminarji
mag. Katja Blatnik
Brezplačen seminar za naročnike Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno? april 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

Seznam založnikov vezanih knjig računov
Seznam izdajateljev oziroma založnikov vezanih knjig računov, ki so od Finančne uprave RS pridobili identifikacijske oznake in bodo imeli vezane knjige računov v prosti prodaji (stanje na dan 20. februar 2015). > Več…

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.