c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2015, številka 04 / letnik VII.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V današnjem tedniku izpostavljamo pavšalno obdavčitev, ki bo v letu 2015 še ugodnejša, saj se efektivna davčna obremenitev znižuje s šest na štiri odstotke. O pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za takšno obdavčitev pa podrobneje pišemo "V Središču". Med novicami je pretekli teden odmevala napoved z davčne konference v Portorožu, da se s 1. januarjem 2016 uvajajo davčne blagajne. Ne spreglejte tudi izbora novih člankov in drugih aktualnih tem.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
8. člen ZUPPJS15 določa višino regresa za javni sektor v letu 2015
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sklad za reševanje bank
Na zadnji dan leta je začel veljati nov Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), s katerim se skladno z evropsko zakonodajo vzpostavlja poseben sklad za reševanje bank, ki naj bi zagotavljal financiranje morebitnih ukrepov reševanja bank v težavah.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Donacija društvu
Inštitut za računovodstvo pojasnjuje primer, ko je pravna oseba nakazala sredstva društvu kot posojilo. Čez dve leti je prišlo do dogovora, da bi ta sredstva spremenili v donacijo. Ali se lahko pri družbi, ki je bila donator, zapre terjatev do kluba in poknjiži kot odhodek - donacijo, četudi ni denarnega toka?

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Spremembe podatkov o oddanih javnih naročilih
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi ZJN in načinu njihovega zbiranja, ki med drugim v 3. členu med podatke, ki jih mora sporočiti naročnik, dodaja naročnikovo upoštevanje obdobja mirovanja, med zahtevane podatke o ponudnikih pa število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje. Posamezni členi so bili spremenjeni s številnimi manjšimi vplivi na besedilo, zato je za natančen pregled potrebno primerjati besedila členov pred in po spremembi > primerjalnik besedil 2. in 3. člena. Novi 4. člen določa, da podatke o skupnih javnih naročilih, razen v primeru oddaje posameznega javnega naročila oddanega na podlagi okvirnega sporazuma, sporoči naročnik, ki je bil pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila. Na poziv Ministrstva za javno upravo pooblaščeni naročnik sporoči tudi druge podatke o skupnem javnem naročanju, zlasti kateri naročniki so sodelovali v postopku skupnega javnega naročanja. O posameznih javnih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega v postopku skupnega javnega naročanja, sporoči podatke iz prejšnjega člena naročnik, kateremu se dobavi blago ali za katerega se izvede storitev ali gradnja. Naročnik sporoči podatke v skladu s četrtim odstavkom 3. člena. Spremembe pravilnika še določajo, da se podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2014, zajemajo po dosedanjih predpisih. Podatke o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2014, naročnik sporoči v skladu s spremenjenim šestim odstavkom 3. člena pravilnika. Spremenjena sta bila tudi pravilnika, ki urejata to vsebino na podlagi ZJNVETPS (prečiščeno besedilo pravilnika) in ZJNPOV (prečiščeno besedilo pravilnika).

Objave pogodb s področja javnega naročanja
24. januarja je začel veljati Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki določa način, formate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega značaja iz omenjenih pogodb s strani registriranih zavezancev iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji. Javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb se objavijo na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, hkrati pa se samodejno objavijo enkrat na tri mesece na portalu javnih naročil tudi v strojno berljivem formatu - datoteka odprtega formata. 3. člen pravilnika, ki predpisuje način objave podatkov, zavezancu nalaga objavo elektronske kopije pogodbe, iz katere se predhodno izloči podatke, ki predstavljajo izjemo od dostopa v skladu z zakonom. Sprejete so bile tudi manjše spremembe Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, ki so že vnesene v prečiščeno besedilo pravilnika.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Od sobote obvezne vezane knjige računov
Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oz. elektronske naprave, bodo morali od sobote dalje izdajati račune iz posebnih vezanih knjig računov, ki so že na prodajnih policah od torka. Vezane knjige računov je predvidela novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki jo je DZ v okviru boja proti sivi ekonomiji sprejel decembra lani. Obvezne so za zavezance, ki so doslej uporabljali t.i. paragonske bloke (31.a člen ZDavP-2), katerih uporaba od sobote dalje ne bo več dovoljena. > Več...

Davčne blagajne 1. januarja 2016
Če ne bo prišlo do zapletov, bi lahko davčne blagajne v Sloveniji uvedli s 1. januarjem 2016, je napovedal Peter Jenko s Finančne uprave RS (Furs). Kakšne natančno bodo, še ni dorečeno, so pa bile po njegovih besedah dosedanje ocene o stroških uvedbe davčnih blagajn precej pavšalne. > Več…

FURS pri nadzorih ugotavlja manj nepravilnosti
Finančna uprava je sporočila rezultate nadzorov, ki so jih opravljali v oktobru in novembru 2014. Napovedane in ciljno usmerjene nadzore je opravila pri vulkanizerjih, cvetličarjih, vrtnarjih in svečarjih. Pri vulkanizerjih je bilo ugotovljenih veliko manj nepravilnosti, pri cvetličarjih, vrtnarjih in svečarjih pa podobno kot v letu 2013. V omenjenem času je bilo skupaj opravljenih 394 nadzorov. > Več…

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
ECB bo do konca septembra 2016 mesečno odkupila za 60 milijard evrov obveznic
ECB se je prejšnji teden odločila sprožiti program t. i. kvantitativnega sproščanja, v okviru katerega bo od letošnjega marca do najmanj konca septembra 2016 mesečno odkupila za 60 milijard evrov obveznic držav in podjetij, je v Frankfurtu napovedal predsednik ECB Mario Draghi. Ob tem je opozoril, da morajo države izvesti tudi strukturne reforme. > Več...

ECB ključno obrestno mero ohranja pri 0,05 odstotka
Svet Evropske centralne banke (ECB) je ključno obrestno mero na prvem zasedanju v letošnjem letu ohranil pri 0,05 odstotka, kar ni posebno presenečenje. > Več...

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Normiranci v letu 2015    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Ker sistem pavšalne obdavčitve ni zaživel v pričakovanem obsegu, bodo normiranci v letu 2015 plačali davek po nižji stopnji. V letu 2014 je bila namreč efektivna davčna obremenitev 6 odstotkov, za leto 2015 pa se znižuje na 4 odstotke. Pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za takšno obdavčitev, predstavljamo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Pritožba zoper sklep o davčni izvršbi
V zadevi UPRS sodba I U 1009/2014 ni sporna odločitev, s katero se tožniku nalaga davčna obveznost, niti ni sporen sklep o prisilni izterjavi neplačanega davka. Sporen je sklep, s katerim se tožnikova pritožba zoper sklep o prisilni izterjavi kot prepozna zavrže -gre torej za odločitev postopkovne (procesne) in ne vsebinske narave. Tožnik zato že v pritožbenem postopku ni mogel uspeti z ugovori, ki se nanašajo na način obdavčitve in na višino davčne obveznosti, ki se od njega terja. Iz istih razlogov tovrstne ugovore tudi sodišče v postopku s tožbo zavrača kot nepomembne za odločitev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predložitev letnih poročil 2014
AJPES sporoča, da je na voljo aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2014 za gospodarske družbe in zadruge, samostojne podjetnike, neposredne in posredne proračunske uporabnike, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, društva in prostovoljske organizacije. Prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, morajo hkrati z oddajo letnega poročila za namen državne statistike predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2014. > Več…

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI
FURS poziva davčne zavezance rezidente, ki so v letu 2014 odsvojili izvedene finančne instrumente, pridobljene na dan 15.7.2008 ali po njem. Napoved morajo davčni zavezanci vložiti do 2. marca 2015 pri finančnem uradu. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali prek sistema e-davki, tisti z več kot deset obdavčljivimi odsvojitvami tovrstnega kapitala pa izključno prek sistema eDavki. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

21

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Delovne ure:

 

176

 

Povprečna bruto plača za mesec november:

 

1.633,22€

 

- in neto plača:

 

1.053,77€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.565,50€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.018,50€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva  

 

3,57 EUR

 

Regres za prehrano med delom po ZPSDP

 

4,13 EUR

 
 
 

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2014:

 
 

- na 1000 litrov

 

453,19 EUR

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Če potrebujete napotke pri pripravi zaključnih računov in davčnega obračuna, vas vabimo k ogledu izbora že izvedenih spletnih seminarjev. Opozarjamo, da posnetki ne upoštevajo zadnjih zakonodajnih sprememb novele ZDDPO-2K (2014). Ker gre za manjše spremembe, le-te ne zmanjšujejo aktualnosti seminarjev. Izpostavljamo tudi spletni seminar iz arhiva o normirancih.
 
Pretekli spletni seminarji
mag. Katja Blatnik
Brezplačen seminar za naročnike Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno? april 2013 BREZPLAČNO Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Od poslovnega izida do davčne osnove december 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavci napoteni na delo v tujino
Se pri delu srečujete z delavci, ki so napoteni na delo v tujino? Vas zanima na kaj vse je potrebno paziti pri njihovi obravnavi? Če da, potem se udeležite seminarja Delavci napoteni v tujino, ki bo 5. februarja 2015, na Inštitut za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Na portalu FinD-INFO so dostopni:

    • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

    • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu in metodologijo za izpolnjevanje prilog ter način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa uporabo pravilnika za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2015. Določba 3. člena tega pravilnika, ki črta Prilogo 12, in nova Priloga 20, pa se uporabljata že za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po 25.11.2014.

    • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2015 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa novo Prilogo 15, ki se uporablja za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.