c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2015, številka 03 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V današnjem tedniku izpostavljamo sklenjen socialni sporazum, katerega cilj je zagotoviti socialno tržno gospodarstvo in ustrezno raven socialne varnosti. V osrednji temi opozarjamo na uvedbo vezane knjige računov, saj se z novim 31.a členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ukinja uporaba paragonskih blokov, ki z 31. januarjem ne bodo več veljavni. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo novo sprejeto odvetniško tarifo in spremenjene zneske regresov za prehrano med delom. Ne spreglejte pa tudi najbolj branih člankov o novih davčnih obremenitvah študentskega dela, rezidentskem statusu tujcev in drugih aktualnih temah.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Usklajen in tudi že parafiran je socialni sporazum 2015-2016
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Novela ZUJF določa urno postavko študentskega dela
1. februarja se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki zvišujejo davčne obremenitve študentskega dela in določajo minimalno urno postavko (4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ugotovitev rezidentskega statusa za davčne namene v Sloveniji – prihod v RS
V primeru selitve tuje fizične osebe v Slovenijo, lahko le-ta postane rezident Slovenije za davčne namene in plačuje davek le v Sloveniji. V kolikor tuja fizična oseba statusa ne uredi, tvega dvojno obdavčitev.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Odvetniška tarifa
v veljavi je nova Odvetniška tarifa, ki jo je Odvetniška zbornica Slovenije sprejela že 23. septembra 2014. Odvetniška točka je določena v enaki višini, kot je veljala že med letoma 2003 in 2009, in sicer 0,459 evra (13. člen). Nova tarifa je tudi bolj pregledna, kar bo olajšalo delo sodnikom pri odmerjanju sodnih stroškov - Priloga odvetniške tarife - posebni del (pdf). Še pred objavo nove tarife v Uradnem listu RS je državni zbor sprejel dopolnitve > Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki omejujejo učinke nove tarife za odvetniške storitve pri zastopanju po uradni dolžnosti in pri brezplačni pravni pomoči (17. člen). Po novem je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi. Ravno zaradi sprejete omejitve nove tarife je Odvetniška zbornica 12. januarja na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena in osmega odstavka 31. člena Zakona o odvetništvu.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Objavljen je Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december 2014, ki znaša 0,982. Na njegovi podlagi določen regres za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2015 je 4,13 eurov na dan.

Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
Z Aneksom h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 se veljavnost te kolektivne pogodbe podaljša. Kolektivna pogodba velja in se uporablja do 31.12.2015.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Upokojenci morajo status zavarovanca uskladiti do 31.1.2015
ZZZS opozarja, da morajo upokojenci, ki še vedno opravljajo dejavnost preko svojega s.p., razen nekaterih izjem, urediti svoj status zavarovanca, ki se podaljšuje še za eno leto, torej do konca leta 2015. V kolikor statusa ne bodo uredili do 31.1.2015 jim bo zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. februarja dalje in s tem dnem ustavil izplačevanje pokojnine! > Več…

Spremenjen znesek za prehrano med delom
Objavljeni Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom določa novo višino povračil za prehrano med delom:
»  po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPNG) in drugih KP negospodarstva se ta znižuje iz 3,64 -> 3,57 EUR in velja od 1. januarja dalje,
»  po Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) pa se znižuje s 4,21 EUR -> 4,13 EUR in velja za obdobje januar - junij 2015 (usklajuje se dvakrat letno).

Delovni preizkus 2015
Javno povabilo je Zavod RS za zaposlovanje objavil 19.1.2015. Na voljo je 1 milijon evrov iz proračuna Republike Slovenije. Predvidena je vključitev 1.250 brezposelnih mladih. > Več…

     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Delovati je začela nova platforma za svetovanje o finančnih instrumentih
Na pobudo Evropske komisije je danes začela delovati nova platforma za svetovanje o finančnih instrumentih v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Novo platformo fi-compass bodo uradno predstavili med dvodnevno konferenco o finančnih instrumentih 2014-2020 v Bruslju. > Več...

Guverner švicarske centralne banke brani odločitev glede franka
Omejitev tečaja švicarskega franka je bil izjemen in začasen ukrep je poudaril guverner švicarske centralne banke Thomas Jordan. Centralna banka bi ob nadaljevanju te politike tvegala izgubo nadzora nad svojo monetarno politiko, je utemeljil odločitev za odpravo omejitve. > Več...

Prožnejša uporaba evropskih proračunskih pravil
Evropska komisija je objavila smernice za prožnejšo uporabo evropskih proračunskih pravil, ki so določene v paktu o stabilnosti in rasti. Smernice naj bi spodbudile strukturne reforme in naložbe ter zagotovile prijaznejši fiskalni pristop območja evra do gospodarske rasti. > Več…

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Čas paragonskih blokov se izteka    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 1. januarja 2015 velja novela ZDavP-2H, ki z namenom zmanjševanja sive ekonomije, ukinja uporabo paragonskih blokov in uvaja vezano knjigo računov.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Neupravičena obogatitev
Organ tožene stranke, ki je tožnici napačno odmeril in skoraj tri leta nakazoval previsok varstveni dodatek, je po ugotovitvi napake izdal odločbo s pozivom na povrnitev preplačila v višini 770 evrov. Po zavrnitvi pritožbe zoper dokončno odločbo je tožnica vložila tožbeni zahtevek na sodišče prve stopnje, ki ji je le delno ugodilo in dolgovani znesek zmanjšalo na 651 evrov. Zoper zavrnilni del sodbe se je tožnica pritožila na drugostopenjsko sodišče in navedla, da sodišče prve stopnje ni pravilno upoštevalo ugovora zastaranja, saj naj bi bila osnova za vrnitev preplačila odločba iz leta 2000, s katero je bil dodatek odmerjen. Tudi sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo (VDSS sodba Psp 230/2014) in pritrdilo odločitvi prvostopenjskega sodišča, ki je pojasnilo, da obstaja dolžnost vrnitve, kljub morebitni dobrovernosti, saj ni bistveno vprašanje ugotavljanja, kdo je odgovoren za nastalo stanje, temveč zgolj dejstvo, da je tožnica, glede na pravnomočno odločbo, prejela preveč izplačan varstveni dodatek. Torej je prejela nekaj, do česar ni upravičena, in mora to v skladu s 190. členom Obligacijskega zakonika (OZ) vrniti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Napoved za odmero dohodnine od obresti
FURS poziva vse davčne zavezance rezidente, da vložijo napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, če so dosegli nad 1.000 evrov obresti na denarne depozite v letu 2014. Napoved vložijo na obrazcu najpozneje do 2. marca 2015 pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register v času vložitve napovedi. > Več…

Napoved za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov
FURS prav tako poziva davčne zavezance rezidente, ki so v letu 2014 odsvojili vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, da vložijo napoved za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov najpozneje do 2. marca 2015 pri finančnem uradu. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali prek sistema e-davki, tisti z več kot deset obdavčljivimi odsvojitvami tovrstnega kapitala pa izključno prek sistema eDavki. > Več…

Vpogled v podatke za odmero dohodnine
FURS obvešča vse izplačevalce dohodkov, da so podatki za odmero dohodnine, ki so jih pripravili na podlagi obračunov davčnega odtegljaja, objavljeni na portalu eDavki do 31. 1. 2015. Namenjeni so primerjavi podatkov iz predloženih iREK obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014), ki jih morajo izplačevalci dohodkov izročiti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2015. Do svojih podatkov lahko izplačevalci dostopajo z digitalnim potrdilom. > Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo jutri 22. januarja 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

21

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Delovne ure:

 

176

 

Povprečna bruto plača za mesec november:

 

1.633,22€

 

- in neto plača:

 

1.053,77€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.565,50€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.018,50€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva  

 

3,57 EUR

 

Regres za prehrano med delom po ZPSDP

 

4,13 EUR

 
 
 

Rast cen življenjskih potrebščin decembra 2014 v primerjavi z novembrom

 

- 0,5 %

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Če potrebujete napotke pri pripravi zaključnih računov in davčnega obračuna, vas vabimo k ogledu izbora že izvedenih spletnih seminarjev. Opozarjamo, da posnetki ne upoštevajo zadnjih zakonodajnih sprememb novele ZDDPO-2K (2014). Ker gre za manjše spremembe, le-te ne zmanjšujejo aktualnosti seminarjev.
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako? april 2013 BREZPLAČNO Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – KAJ NAM POVESTA? junij 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Na portalu FinD-INFO so vam dostopni:
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu in metodologijo za izpolnjevanje prilog ter način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa uporabo pravilnika za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2015. Določba 3. člena tega pravilnika, ki črta Prilogo 12, in nova Priloga 20, pa se uporabljata že za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po 25.11.2014.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2015 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa novo Prilogo 15, ki se uporablja za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.