c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2014, številka 40 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala FinD-INFO!

Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo osnutka novel
Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in Zakona o davku na finančne storitve, ki ju je objavilo Ministrstvo za finance. Noveli vsebujeta višji davek na finančne storitve in davek na zavarovalne posle ter davek od prometa zavarovalnih poslov - namesto dosedanjega 6,5 % davka, naj bi plačevali 8,5 % davek. V središče postavljamo vedno aktualno temo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, ki podrobneje pojasnjuje dileme obračuna povračil stroška prevoza z vidikov davčne in socialne zakonodaje. V rubriki Pomembno iz rokovnika opozarjamo na aktualne roke, ki jih računovodje ne smete spregledati.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Aktualno - Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Aktualno iz rubrike V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Aktualni koristni podatki
› Aktualni spletni seminarji
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutka novel Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in Zakona o davku na finančne storitve
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delavci pred upokojitvijo - nedopustna praksa upravnih organov
Avtorica članka opozarja, da delavcu pred upokojitvijo delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga brez delavčevega soglasja, razen v zakonsko določenih primerih. Odpoved brez soglasja je tako mogoča, če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Nakup službenega vozila
Inštitut za računovodstvo je v članku Zagotovitev vozila s strani družbenika podal mnenje o investiciji edinega družbenika v nakup službenega vozila, ki ga lahko zagotovi na več načinov. Predlog je podan ob upoštevanju negotovosti obstoja družbe.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Predlagana višji davek na finančne storitve in zavarovalne posle
Ministrstvo za finance je objavilo predloga sprememb Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in Zakona o davku na finančne storitve. S 1.1.2015 se nam tako obeta višji davek na finančne storitve in davek na zavarovalne posle ter davek od prometa zavarovalnih poslov - namesto dosedanjega 6,5 % davka, naj bi se plačeval 8,5 % davek.

Spremembe pogojev izmenjave e-računov na vstopno/izstopni točki UJP
Danes je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah > Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. V pravilniku sta na novo opredeljena e-račun in prejemnik e-računa. Dopolnjen je 5. člen pravilnika, s podatkom o dolžniku ter določbe drugega odstavka 6. člena, ki določajo izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom, ki nimajo ustrezne stojne in programske opreme, potrebne za izdajanje e-računov v enotni standardizirani obliki. Dodan je tretji odstavek istega člena, ki določa način sprejema e-računa za proračunske uporabnike s strani UJP, če so le-ti posredovani s strani poslovnih subjektov. Spremeni se 11.b člen v delu zaračunavanja nadomestil in stroškov za procesno obdelavo in izmenjavo e-računov, in sicer je določena enotna tarifa oz. je ta brezplačna, če izvajalec izmenjave e-računov ne zaračunava nadomestil.

Novelirana Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti
S 1.11.2014 bo začela veljati novela > Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti. V pogodbi se spreminjajo določbe 28. člena pogodbe, ki delavcu po kriterijih za socialne in zdravstvene razmere pripisujejo najmanj tri dodatne dneve letnega dopusta. V 55. členu so na novo določeni dodatki zaradi razporeditve delovnega časa, ki so za delavce manj ugodni, le-ti se znižujejo pri nočnem delu in delu prek polnega delovnega časa s 50% na 40% od osnovne plače. Določbe 57. člena pa znižujejo dodatek za delovno dobo delavca s 0,5% na 0,4% od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

AKTUALNO ZADNJI TEDEN

     
 
Za finančne storitve in zavarovalne posle po predlogu 8,5-odstotni davek
Finančno ministrstvo je objavilo predlog novele zakona o davku na finančne storitve in novele zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov. V obeh bi se davek zvišal s sedanjih 6,5 na 8,5 odstotka. Višji stopnji bi začeli veljati s prihodnjim letom. > Več...

FURS: Obvestilo za člane kmečkih gospodinjstev
Finančna uprava RS je poslala obvestila vsem kmečkim gospodinjstvom, ki so imeli povprečni skupni dohodek njihovega kmečkega gospodinjstva za leti 2012 in 2013 iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti večji od 7.500 evrov. Ti morajo do 31. oktobra 2014 priglasiti opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. >Več…

Ajpes vzpostavil register zavezancev za informacije javnega značaja
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je vzpostavila register zavezancev za informacije javnega značaja, ki je javnosti v celoti in brezplačno dostopen od prejšnjega petka. Gre za register, ki zagotavlja pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Bruselj sprostil zadržana evropska sredstva
Izplačilo evropskih sredstev, ki so bila v začetku leta zaradi ugotovljenih nepravilnosti zadržana, je sproščeno, tako da priliv sredstev iz evropskega proračuna teče normalno, je danes v DZ povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar. V naslednjih tednih pričakujejo priliv v višini 248 milijonov evrov. > Več...

Izmenjava informacij za davčne namene
Evropska komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore glede avtomatske izmenjave informacij za davčne namene. Avtomatska izmenjava informacij zagotavlja nacionalnim davčnim organom, da ocenijo in poberejo davek na dohodek in dohodek iz kapitala, ki ga imajo njihovi rezidenti v tujini. Evropski okvir za avtomatsko izmenjavo informacij (skladen tudi z globalnimi OECD standardi) naj bi zagotovil skladen, dosleden in celovit pristop k izmenjavi informacij na notranjem trgu. Zagotovil pa naj bi tudi pravno varnost in nižje stroške ter manjša bremena davčnim organom in gospodarskim subjektom. >Več…

Evropski Progress s 182 milijoni evrov posojil za podjetnike
Iz poročila Evropske komisije o izvajanju evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress izhaja, da so posojila in jamstva v skupni višini 182 milijonov evrov koristila že preko 20.000 podjetnikom in pomagala pri ustvarjanju delovnih mest. Instrument je učinkovit za podporo osebam iz prikrajšanih skupin (mladi, brezposelni, neaktivni, manjšine) pri ustanavljanju podjetij, saj si te osebe težko izposodijo denar pri finančnih institucijah. Na teh izkušnjah bo temeljil tudi novi mikrofinančni instrument, ki bo uveden v drugi polovici leta 2014. >Več…

     

 

EVROPSKA UNIJA

AKTUALNO IZ RUBRIKE V SREDIŠČU

     
             
      Povračilo stroška prevoza na delo in z dela    
Irena Kamenščak
   
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) glede povračila prevoza na delo in z dela določa le osnovno pravilo - pravico delavca do povračila. Višino povračila naj bi določile kolektivne pogodbe dejavnosti oz. podzakonski akti, če kolektivne pogodbe ni. Delodajalec pa mora pri obravnavi povračil stroška prevoza na delo in z dela vedno preučiti delovno pravni vidik, davčni vidik in vidik socialne zakonodaje.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Oderuška pogodba
Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika in toženi stranki naložilo, da plača tožniku znesek 10.000,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Obe stranki sta se zoper sodbo pritožili in sodišče druge stopnje je ugodilo (sodba in sklep II Cp 50/2014) le tožnikovi pritožbi glede odločitve o plačilu stroškov začasne zastopnice, torej minimalno. V obrazložitvi potrditve večjega dela prvostopenjske sodbe je višje sodišče pojasnilo, da so bile med pravdnima strankama dogovorjene zamudne obresti v višini, ki več kot 50 % presegajo predpisano obrestno mero zamudnih obresti. Ob upoštevanju 377. člena Obligacijskega zakonika (OZ) velja, da se tak dogovor o obrestih šteje za oderuško pogodbo. Upnik je imel v postopku možnost, da takšno domnevo izpodbije, vendar tega ni zmogel.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izteka se rok za izplačilo regresa za letni dopust
S 1. novembrom 2014 se izteka rok za izplačilo regresa za letni dopust, ki je določen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Delodajalec mora izplačati regres v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer ga mora izplačati zaposlenim najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Če mu kolektivna pogodba na ravni dejavnosti omogoča izplačilo do 1. novembra v primeru nelikvidnosti je to zadnji rok za izplačilo regresa.

Obvezni (in prostovoljni) pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 24. oktobra 2014 izvedel obvezni (in prostovoljni) večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti.

Po novem eVročanje obvestil o pobotih prek portala eDavki
Obvestilo o izvršenih pobotih in spremembah na kontih bodo po novem pošiljali tudi preko portala eDavki. V prehodnem obdobju, od 3. novembra 2014 do konca decembra 2014, bodo Obvestila posredovana tako po klasični poti, kot preko portala eDavki. Prehodno obdobje se bo zaključilo 1. januarja 2015, ko bodo vsi ti zavezanci Obvestilo prejemali le še preko portala eDavki. Za namen dodatnega obveščanja o prejemu Obvestila preko portala eDavki vas pozivamo, da sporočite elektronski naslov. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

AKTUALNI KORISTNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

22 dni

 

Delovne ure:

 

184 ur

 

Praznični dnevi:

 

1 dan

 

Koledarski dnevi:

 

31 dni

 
 
 

Povprečna bruto plača za mesec avgust znaša:

 

1.516,93€

 

oz. neto plača:

 

992,94€

 
 
 

Povprečna bruto plača za tromesečje znaša:

 

1.524,66€

 

oz. neto plača:

 

997,11€

 
 
 

Minimalna plača znaša:

 

789,15 bruto

 
 
 

Nadomestilo za prehrano med delom:

 

6,12€

 

- nadomestilo za prehrano (po Uredbi za KPND):

 

3,64€

 

- nadomestilo za prehrano (po ZUJF):

 

3,52€

 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO: SPLETNI SEMINARJI IN POSNETKI

     
 

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vas vabimo k ogledu posnetkov - posebej priporočamo:
 
Pretekli spletni seminarji
Nejc Ojsteršek
Brezplačen seminar FinD-INFO: Iskalnik in druga orodja avgust 2014 BREZPLAČNO Naročilo
mag. Nataša Belopavlovič
Brezplačen seminar za naročnike Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih junij 2013 50 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Razmejitve ali rezervacije? Knjiženje po SRS in MSRP
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Razmejitve ali rezervacije? Knjiženje po SRS in MSRP (vključno s subvencijami), ki bo 12. novembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovici pri Ljubljani). Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.