c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2014, številka 39 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala FinD-INFO!

Z veseljem vam predstavljamo osveženo podobo Tednika FinD-INFO, ki vam bo tako kot do zdaj vsako sredo zagotavljal aktualne informacije in predstavljal novosti z davčnega, finančnega in kadrovskega področja v Sloveniji in EU. Potrudili smo se, da bo tednik odslej še preglednejši, rubrikam, ki jih najraje prebirate, pa smo dodali nekaj novih.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za zvestobo in vam želimo prijetno branje, veseli pa bomo tudi vaših vtisov in predlogov!


Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Aktualno - Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Aktualno iz rubrike V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Aktualni koristni podatki
› Aktualni spletni seminarji
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
>> Priporočite prenovljen Tednik FinD-INFO prijateljem in sodelavcem
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Neplačani dopust delavca
Inštitut za računovodstvo je v članku Neplačana odsotnost podal mnenje glede pravice delavca za izrabo neplačanega dopusta, ki ni določena v ZDR-1, temveč jo urejajo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance RS je pred kratkim objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Predlagana novela ZDavP-2 je posledica Sporazuma FATCA, ki ga je Slovenija z Združenimi državami Amerike sklenila 2. junija 2014, in je že začel veljati. Avtor v prispevku navaja predvidene spremembe iz predloga novele ZDavP-2.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Kolektivna pogodba Banke Slovenije
Nova Kolektivna pogodba Banke Slovenije, ki bo začela veljati 18. oktobra, ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in Banko Slovenije. V poglavju Pogodba o zaposlitvi se med drugim spremeni 6. člen, ki ureja navodila glede objave prostih delovnih mest oz. vrste dela in po novem določa, da rok za prijavo kandidata ne sme biti krajši od petih delovnih dni. Preizkus sposobnosti se v 7. členu dopolnjuje z možnostjo preizkusa znanja tujih jezikov. 9. člen, ki določa pisno obliko in sestavine pogodbe o zaposlitvi, smiselno združuje dosedanji 9. in 10. člen. Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi se pri ugotavljanju delavčeve nesposobnosti (11. člen) ne sme uporabiti delovna dokumentacija, ki je starejša od enega leta. 12. člen določa, da se mora delavca pisno seznaniti z očitki in da mora imeti vsaj tri dni časa za zagovor. 14. člen, ki ureja izredno odpoved, je bil močno skrajšan, tako da je izredna odpoved sedaj mogoča le na podlagi zakonskih pogojev. Spremenjen je tudi 17. člen, ki določa izračun odpravnine, ki je po novem znatno manjša in za obdobje do 15 let delovne dobe v banki znaša tretjino osnove za vsako leto zaposlitve, nad 15 let pa polovico osnove za vsako leto. V 18. členu pogodbe so na novo določeni odpovedni roki, v poglavju 3.1. pa so opredeljeni dolžina, odmera in razpored letnega dopusta. Poglavje prehodne in končne določbe vključuje tudi sporazum, ki ureja način usklajevanja izhodiščne plače v BS za omenjeno obdobje ter način in postopek približevanja izhodiščne plače v BS minimalni plači v RS. Z uveljavitvijo te pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba Banke Slovenije z dne 7. 2. 2009.

Vlada določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Vlada RS je v petek, 10. oktobra 2014 na dopisni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost in ga pošlje državnemu zboru v sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku. Več…

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

AKTUALNO ZADNJI TEDEN

     
 
Nova kolektivna pogodba v dejavnosti kovinskih materialov in livarn
Predstavniki delodajalcev in sindikatov so včeraj, 14. oktobra v Ljubljani podpisali novo kolektivno pogodbo dejavnosti kovinskih materialov in livarn, ki bo veljala za vseh okoli 10.000 zaposlenih. Kot so povedali ob podpisu, so zadovoljni, da so uspeli doseči kompromis in prilagoditi pogodbo skladno z novo zakonodajo in razmerami v panogi. >Več...

FURS zagotavlja carinjenje blaga neprekinjeno 24 ur na dan
Finančna Uprava RS zagotavlja carinjenje blaga 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu za vse vrste carinskih postopkov. Carinske formalnosti v zvezi s carinskimi deklaracijami, sprejetimi izven uradnih ur krajevno pristojne blagovne izpostave, opravlja Izpostava Obrežje, kamor se deklaranti in vložniki obračajo izven uradnih ur izpostav. >Več…

SI-CERT odsvetuje sklepanje kreditov prek spleta
V odzivnem centru SI-CERT v zadnjih mesecih beležijo vse več vprašanj spletnih uporabnikov, ki se za kredite dogovarjajo prek spleta. Kot opozarjajo v centru, gre v vseh primerih za prevaro, ki lahko povzroči resno finančno oškodovanje. Obravnavali so namreč celo primer, ko je uporabnik neznancu nakazal za kar 2300 evrov fiktivnih stroškov. > Več...

Nobelova nagrada za ekonomijo Francozu Tirolu
Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo prejme Francoz Jean Tirole za prispevek na področju regulacije industrij, v katerih dominira peščica močnih podjetij, je danes v Stockholmu sporočila Kraljeva švedska akademija. >Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Finančni ministri EU tudi o izmenjavi finančnih podatkov in investicijah
Finančni ministri EU, med njimi Dušan Mramor, se bodo danes med drugim posvetili ukrepom za spodbujanje investicij, poskušali pa bodo doseči tudi politični dogovor o širitvi sistema izmenjav finančnih podatkov v uniji. Seznanili se bodo tudi s pripravo izvedbenih aktov za oblikovanje enotnega sklada za reševanje bank. > Več...

Negotova rast zaposlovanja tudi v EU
V četrtletnem pregledu zaposlovanja in socialnih razmer, ki ga je opravila Evropska komisija, prevladuje ugotovitev, da je evropsko gospodarsko okrevanje še vedno šibko, poleg tega pa ostaja negotova tudi rast zaposlovanja. Komisija je v pregledu obravnavala dohodkovne neenakosti med državami članicami, poudarjen pa je tudi pomen vseživljenjskega vlaganja v spretnosti za povečanje zaposljivosti. >Več..

Padec cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v drugem četrtletju največji v EU
Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra so v drugem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani ostale nespremenjene, v EU pa so se zvišale za 1,7 odstotka, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji so se znižale za 9,8 odstotka, kar je največji padec med državami EU. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

AKTUALNO IZ RUBRIKE V SREDIŠČU

     
             
      Supervizor kmalu tudi z informacijami o poslovanju podjetij pod prevladujočim vplivom države    
mag. Mojca Kunšek
   
Z novelo ZDIJZ-C > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja se obveznost posredovanja informacij javnega značaja z organov javnega sektorja širi tudi na podjetja pod prevladujočim vplivom države ali občin, ki bodo morala odslej razkrivati ključne podatke. Avtorica v članku podrobneje predstavi namen zakonodajalca pri vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, ki bodo od 17. oktobra dalje objavljeni na spletni strani AJPES.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odškodninska odgovornost države
Tožnikom je bila prisojena denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi posega v njihovo pravico do zdravega življenjskega okolja, ki je ustavna pravica (72. člen Ustave RS). Normativna konkretizacija te pravice je vsebovana v tretjem odstavku 133. člena Obligacijskega zakonika (OZ), ki ureja odškodninsko odgovornost izvajalca splošno koristne dejavnosti in opredeljuje mejo med pravno priznano in pravno nepriznano škodo. V primeru, če nastane škoda pri opravljanju splošno koristne dejavnosti, za katero je izdal dovoljenje pristojni organ, lahko oškodovanec zahteva povrnitev škode, ki presega običajne meje. Po prisoditvi odškodnin tožnikom na prvi stopnji se je tožena stranka pritožila na višje sodišče, ki je pritožbi le delno ugodilo ter pojasnilo, da je nastanek omenjene škode sodišče prve stopnje nedvoumno ugotovilo in tudi obsežno obrazložilo v izpodbijani sodbi (VSM sodba I Cp 232/2011).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

AKTUALNI KORISTNI PODATKI

     

Povračilo za službeno pot

 
 

- kilometrina za službeno pot znaša:

 

0,37€

 

- kilometrina za javne uslužbence znaša določen odstotek cene neosvinčenega bencina 95-oktanov

 

18%

 
 
 

Dnevnice v Sloveniji

 
 

- dnevnica za 12 – 24 ur odsotnost zaradi službene poti v Sloveniji znaša:

 

21,39€

 

in za javne uslužbence:

 

16€

 

- dnevnica za 8 – 12 ur odsotnost zaradi službene poti v Sloveniji znaša:

 

10,68€

 

in za javne uslužbence znaša: regres za prehrano

 
 

- dnevnica za 6 – 8 ur odsotnost zaradi službene poti v Sloveniji znaša:

 

7,45€

 

in za javne uslužbence znaša:

 

0€

 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO: SPLETNI SEMINARJI IN POSNETKI

     
 

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vas vabimo k ogledu posnetkov - posebej priporočamo:
 
Pretekli spletni seminarji
Nejc Ojsteršek
Brezplačen seminar FinD-INFO: Iskalnik in druga orodja avgust 2014 BREZPLAČNO Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako? april 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, potni stroški, odpravnine...), ki bo 21. oktobra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (na Brezovici pri Ljubljani). Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.