FinD - Kazalo Register
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register - kazalo področij
 

Register predpisov

Na vrh1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

1.1. USTAVNA UREDITEV

1.1.1. Splošni državni akti, simboli in prazniki

1.1.2. Človekove pravice

1.1.3. Politične stranke

1.1.4. Ustavno sodišče

1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

1.2.1. Državni zbor in državni svet

1.2.2. Predsednik republike

1.2.3. Vlada

1.2.4. Uprava

1.2.5. Skladi

1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA

1.3.1. Obramba

1.3.2. Varstvo pred naravnimi nesrečami

1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Na vrh2. PRAVNA PODROČJA

2.1. PRAVOSODJE

2.1.1. Sodišča

2.1.2. Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

2.1.3. Odvetništvo in notariat

2.1.4. Upravni spor

2.1.5. Sodni registri in sodne takse

2.2. UPRAVNO PRAVO

2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

2.2.2. Tujci

2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve

2.2.5. Inšpekcije

2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

2.3. CIVILNO PRAVO

2.3.1. Lastnina in druge stvarne pravice

2.3.2. Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

2.3.3. Intelektualna lastnina

2.3.4. Obligacije

2.3.5. Zakonska zveza in družinska razmerja

2.3.6. Dedovanje

2.3.7. Civilni sodni postopki

2.3.8. Civilni kolizijski predpisi

2.4. KAZNOVALNO PRAVO

2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

2.4.2. Kazenski postopek

2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

2.4.4. Prekrški

Na vrh3. JAVNE FINANCE

3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE

3.1.1. Davki občanov in dohodnina

3.1.2. Katastrski dohodek

3.1.3. Davek od dohodka pravnih oseb

3.1.4. Davek na dodano vrednost in trošarine

3.1.5. Druge davščine in olajšave

3.1.6. Poravnava davkov in prispevkov

3.1.7. Davčne službe

3.2. CARINE

3.2.1. Predpisi o carini in prosti trgovini

3.2.2. Carinska služba

3.3. PRORAČUN

3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

3.4.2. Industrija in energetika

3.4.4. Banke, zavodi

3.4.5. Ostalo

3.5. BLAGOVNE REZERVE

3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Na vrh4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI

4.1.1. Gospodarske družbe, splošni predpisi

4.1.2. Gospodarske javne službe (komunala)

4.1.3. Zbornice

4.1.4. Zadruge

4.1.5. Varstvo konkurence, cene

4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET

4.2.1. Banka Slovenije

4.2.2. Banke in hranilnice

4.2.3. Monetarni predpisi

4.2.4. Devizno poslovanje

4.2.5. Obresti in obrestna mera

4.2.6. Plačilni promet

4.2.7. Pranje denarja

4.3. FINANČNI PREDPISI

4.3.1. Računovodstvo

4.3.2. Revizija

4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA

4.4.1. Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

4.4.2. Menica in ček

4.5. ZUNANJETRGOVINSKI PREDPISI

4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Na vrh5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

5.1. INDUSTRIJA

5.1.1. Industrija in energetika

5.1.2. Rudarstvo

5.1.3. Gradbeništvo

5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

5.2.1. Kmetijstvo

5.2.4. Živinoreja in mlekarstvo

5.2.7. Gozdarstvo

5.2.10. Lovstvo in ribištvo

5.2.11. Finančne intervencije

5.3. PROMET IN ZVEZE

5.3.2. Cestni promet

5.3.3. Železniški promet

5.3.4. Zračni promet

5.3.5. Pomorski in rečni promet

5.3.6. Poštni promet in telekomunikacije

5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM

5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT

5.6. TRGOVINA

5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Na vrh6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST

6.2. TEHNIČNI PREDPISI IN NORMATIVI

6.3. STANDARDI

Na vrh7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

7.1. ZAVODI

7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

7.2.1. Splošno o vzgoji in izobraževanju

7.2.2. Predšolska vzgoja

7.2.5. Višje in visoko šolstvo

7.2.6. Poklicno izobraževanje

7.2.11. Šport in organizacije

7.3. ZNANOST IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

7.4. KULTURA IN UMETNOST

7.4.1. Kultura in umetnost

7.4.2. Naravna in kulturna dediščina

7.4.3. Knjižničarstvo

7.4.4. Arhivi

7.5. JAVNO OBVEŠČANJE

7.6. STATISTIKA

Na vrh8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

8.1. UREJANJE PROSTORA

8.1.1. Urejanje prostora

8.1.2. Stavbe in stavbna zemljišča

8.1.3. Kmetijska zemljišča

8.1.5. Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

8.2. VARSTVO OKOLJA

8.2.1. Varstvo okolja

Na vrh9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA

9.1.1. Delovna razmerja

9.1.2. Plače v gospodarstvu

9.1.3. Plače v negospodarstvu

9.2. KOLEKTIVNE POGODBE

9.3. SINDIKATI

9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

9.5. VARSTVO PRI DELU

9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

9.6.1. Zdravstvena in lekarniška dejavnost

9.6.2. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

9.6.4. Zdravila

9.6.5. Humanitarne organizacije

9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Na vrh10. MEDNARODNO PRAVO

10.1. ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

10.2.8. Gospodarski razvoj

10.2.21. Finance in bančništvo

10.3. MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI

10.3.2. Republika Albanija

10.3.7. Republika Armenija

10.3.9. Republika Avstrija

10.3.10. Republika Azerbajdžan

10.3.13. Kraljevina Belgija

10.3.15. Republika Belorusija

10.3.16. Republika Bolgarija

10.3.18. Republika Bosna in Hercegovina

10.3.21. Republika Ciper

10.3.22. Republika Češka

10.3.24. Kraljevina Danska

10.3.26. Arabska republika Egipt

10.3.28. Republika Estonija

10.3.31. Republika Finska

10.3.32. Francoska republika

10.3.34. Grška republika

10.3.35. Republika Gruzija

10.3.38. Republika Hrvaška

10.3.39. Republika Indija

10.3.42. Islamska republika Iran

10.3.43. Irska

10.3.44. Republika Islandija

10.3.45. Italijanska republika

10.3.46. Država Izrael

10.3.47. Japonska

10.3.52. Kanada

10.3.53. Država Katar

10.3.54. Republika Kazahstan

10.3.57. Ljudska republika Kitajska

10.3.60. Republika Koreja

10.3.63. Država Kuvajt

10.3.65. Republika Latvija

10.3.69. Republika Litva

10.3.70. Veliko vojvodstvo Luksemburg

10.3.71. Republika Madžarska

10.3.72. Republika Makedonija

10.3.75. Republika Malta

10.3.76. Kraljevina Maroko

10.3.80. Republika Moldova

10.3.84. Zvezna republika Nemčija

10.3.87. Kraljevina Nizozemska

10.3.88. Kraljevina Norveška

10.3.96. Republika Poljska

10.3.97. Portugalska republika

10.3.98. Romunija

10.3.99. Ruska federacija

10.3.103. Republika Singapur

10.3.105. Republika Slovaška

10.3.107. Republika Srbija

10.3.111. Kraljevina Španija

10.3.113. Kraljevina Švedska

10.3.114. Švicarska konfederacija

10.3.116. Kraljevina Tajska

10.3.120. Republika Turčija

10.3.122. Ukrajina

10.3.124. Republika Uzbekistan

10.3.128. Združene države Amerike

10.3.129. Združeni arabski emirati

10.3.130. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

10.3.133. Republika Črna gora

10.3.134. Republika Kosovo

10.4. Neveljavni mednarodni akti

Kazalo


1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

2. PRAVNA PODROČJA

3. JAVNE FINANCE

4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST

7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

10. MEDNARODNO PRAVO