Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Naročništvo in podpora > Portal FinD-INFO
 

Portal FinD-INFO

Portal FinD-INFO

Portal FinD–INFO povezuje zbirke obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, obrazcev in pripomočkov s področij financ, davkov in računovodstva. Portal temelji na preizkušeni tehnologiji portala IUS-INFO, ki zagotavlja uporabnikom kakovostne, strokovne in ažurne dokumente ter informacije.

Največja prednost portala FinD-INFO je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanostvseh tekoče posodobljenih dokumentov.

Vsebine so enotno urejene po ključnih predpisih in področjih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, obenem pa so vsi dokumenti medsebojno povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, obrazci in pripomočki.

Vsebine portala FinD-INFO, Finance in Davki:

I. Nasveti in članki
II. Mnenja in vzorci
III. Predpisi
IV. Sodna praksa
V. Javne objave
VI. Pripomočki
VII. Povezave

I. Nasveti in članki

 • Strokovni članki o temeljnih davčnih pojmih
 • Finančno-računovodski in poslovni članki ter komentarji

Na vrh

II. Mnenja in vzorci

 • Pojasnila FURS in mnenja Ministrstva za finance (MF) razvrščena po posameznih davkih in davčnih področjih
 • Povzetki davčne sodne prakse, ki jih je pripravila in objavila Finančna uprava RS v Davčnem biltenu
 • Povzetki inšpekcijskih pregledov, ki jih je pripravila in objavila Finančna uprava RS v Davčnem biltenu
 • Uporabni vzorci priporočenih internih aktov in računovodskih izkazov

Na vrh

III. Predpisi

 • Finančni in davčni predpisi razvrščeni po področjih
 • Čistopisi zakonov s finančno-računovodskega, davčnega in splošno gospodarskega področja
 • Čistopisi podzakonskih predpisov s finančno-računovodskega, davčnega in splošno gospodarskega področja
 • Predpisi lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na dajatve, ki jih pobira davčni organ
 • Čistopisi SRS s pojasnili in povezavami na MSRP/MRS ter na pojasnila in ustrezne kontne okvire
 • Čistopisi MSRP/MRS s pojasnili in povezavami na druge sorodne vsebine
 • Uporabne tabele in lestvice z obračunskimi in drugimi poslovnimi podatki
 • Ustanovne in pristopne pogodbe ter drugi temeljni akti EU in ES
 • Veljavni neposredno zavezujoči predpisi (direktive, uredbe in odločbe) ter drugi predpisi EU
 • Sporazumi EU z državami nečlanicami ali z mednarodnimi organizacijami
 • Akti organov EFTA in judikati EFTA sodišča
 • Izbrane uradne objave iz razglasnega dela Uradnega lista EU

Na vrh

IV. Sodna praksa

 • Odločitve Ustavnega sodišča RS od l.1963 dalje in izbrani članki o US RS
 • Judikati Vrhovnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo
 • Judikati višjih sodišč RS s povezavami na zakonodajo
 • Judikati Upravnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo
 • Sodna praksa (mnenja in odločitve) Sodišča Evropskih skupnosti (Sodišče, Sodišče prve stopnje, Sodišče za uslužbence)

Na vrh

V. Javne objave

 • Javne objave v sodnih postopkih zaradi insolventnosti po ZFPPIPP

Na vrh

VI. Pripomočki

 • Forum FinD-INFO z možnostjo izmenjave strokovnih mnenj s praktičnimi izkušnjami
 • Osnovni izračun plače
 • Osnovni izračun avtorskega honorarja
 • Izračun zamudnih obresti po metodologiji IUS-INFO
 • Osnovni izračun otroškega dodatka s pojasnili
 • Izračun izplačila po podjemni pogodbi s pojasnili
 • Osnovni izračun potnih stroškov in dnevnic
 • Pripomoček za izpis zneska z besedo
 • FinD-INFO Rokovnik - dnevni opomnik z roki za izpolnitev pomembnih poslovnih obveznosti in možnostjo zapisa osebnih zaznamkov

Na vrh

VII. Povezave

 • Koristne povezave v pomoč pri izpolnjevanju vsakodnevnih obveznosti
 • Objave v uradnem listu RS
 • Poročevalec Državnega zbora RS
 • Pravna mnenja, načelna pravna mnenja Vrhovnega sodišča RS
 • Strokovni članki, pravni nasveti

Na vrh