FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1998 > Marec
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: Up-65/98 Ustavna pritožba D. G. zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarjupri Jelšah št. I Kr 11/96 z dne 6.11.1997 20.3.1998 18.3.1998
Odločba: Up-41/98 Odločba Ministra za pravosodje št. 041-2/95 z dne 24.12.1997 13.3.1998 18.2.1998
Sklep: U-I-63/98 Odlok o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranjeinvalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9(98), 6. in 10. tč. 2. odst. II. razdelka 19.3.1998 17.2.1998
Odločba: Up-332/97 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1804/94-4 z dne 10.7.1997, odločbaMinistrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št. 464-06-333/93-VN z dne 17.11.1994 in sklep Sekretariata za gospodarstvo Občine Ljubljana Vič - Rudnik št. 321-490/92 z dne 1.12.1993 19.3.1998 19.11.1997
Odločba: U-I-217/97 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v ObčiniKrško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 17/87, 43/87 in 21/89 ter Uradni list RS, št. 12/92 - odl. US 22/92), 1. odst. 17. a čl. 5.3.1998 29.8.1997
Odločba: Up-237/97 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1146/95 z dne 4.6.1997Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 362/D-108/93 z dne 30.9.1997 12.3.1998 21.7.1997
Sklep: Up-221/97 Ustavna pritožba zoper odločbo Ministrstva za ekonomske odnosein razvoj št. 464 -09/96 - 34 z dne 10.7.1996 24.3.1998 8.7.1997
Odločba: U-I-311/97 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.15/94, 13/95 - odl. US, 38/96 in 43/96 - odl. US) (ZRLI), 17. in 18. čl. 13.3.1998 27.6.1997
Sklep: Up-50/97 Ustavna pritožba I. T. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru vzvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici se ne sprejme v obravnavo. 10.3.1998 10.2.1997
Odločba: U-I-340/96 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) (ZKZ),2. odst. 124. čl. 12.3.1998 29.10.1996
Sklep: Up-269/96 Ustavna pritožba J. Ž. zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. VIIIR-3/96 z dne 20.6.1996 in št. VIII R-7/96 z dne 8.10.1996 24.3.1998 26.9.1996
Odločba: Up-258/96 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 1200/95 z dne4.7.1996 in odločba Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije št. 0001-2/1-S-07/55-95 z dne 28.6.1995 5.3.1998 13.9.1996
Odločba: U-I-296/96 Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah zazgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96), 2. odst. 3. čl. 19.3.1998 9.9.1996
Odločba: Up-239/96 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1219/95-19 z dne 5.6.1996 inodločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0001-4/4-S-28/1042-95 z dne 17.7.1995 5.3.1998 23.8.1996
Sklep: Up-168/96 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. U 98/95 - 3 zdne 20.3.1996 24.3.1998 8.7.1996
Sklep: Up-185/96 Ustavna pritožba družbe A. d.d. L. zoper sodbo Vrhovnega sodiščašt. Ru-63/95 z dne 2.2.1996 24.3.1998 5.7.1996
Sklep: U-I-217/96 Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln vobčini Piran (Uradne novice Koper, št. 11/96), 5., 6., 7., 18. in 19. čl. 5.3.1998 5.6.1996
Sklep: U-I-117/96 Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91, 17/91,55/92, 13/93, 66/93, 71/93 in 63/95) (ZDP), 1. odst. 87. čl. 5.3.1998 28.5.1996
Sklep: U-I-93/96 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.15/94, 13/95 - odl. US, 38/96 in 43/96 - odl. US) (ZRLI), 3. odst. 25. čl. 13.3.1998 4.4.1996
Odločba: U-I-83/96 Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ),1. odst. 38. čl. 19.3.1998 29.3.1996
Odločba: U-I-81/96 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobičkapravnih oseb (Uradni list RS, št. 20/95) (ZDDPO), 2. odst. 18. čl., 2 stavek 2. odst. 4. čl., 1. in 4. čl. 12.3.1998 28.3.1996
Sklep: Up-176/95 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips40/94 z dne 5.9.1995 v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 34/94 z dne 23.6.1994 in odločbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Sp 74/93 z dne 13.7.1993 24.3.1998 22.11.1995
Odločba: U-I-123/95 Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78,39/85 in 57/89) (ZOR), 2. odst. 109. čl. 5.3.1998 8.7.1995
Sklep: U-I-111/95 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,št. 12/92) (ZPIZ), 77. čl. 5.3.1998 27.6.1995
Sklep: U-I-36/95 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,št. 12/92) (ZPIZ), 312. čl. 5.3.1998 13.3.1995
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1998(3) 1997(6) 1996(12) 1995(4)
1994(4)

Leto rešitve

< Vsi 1998 Marec

Letnik pisne zbirke

1998(22)

Geslo

Vpisniki

U-I(16) Up(13)

Vrsta akta

drugi akti(14) zakon(12) občinski predpis(2) podzakonski akt(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(16) Ustavne pritožbe(13)

Vrsta rešitve

razveljavitev(8) nesprejem ustavne pritožbe(5) zavrnitev(5) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(4) zavrženje(4) Več...

Področje

Ostalo(22) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(2) Gospodarstvo - promet(2) Socialna varnost(2) Bančni in kreditni posli(1)