FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Julij 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.7.2012 do 31.7.2012

31.7.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Dolžnik lahko vloži predlog za odpust svojih obveznosti le do izdaje sklepa o končanju postopka.

> Več ...


30.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik ni upravičen do plačila uporabnine za skupno stanovanje, ker se je prostovoljno odpovedal uporabi stanovanja.

> Več ...


27.7.2012

Investicijski skladi in družbe za upravljanje - Cilj novele Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) je dopolnitev zakona s pravili, potrebnimi za opravljanje nadzora nad vzajemnimi pokojninskimi skladi in njihovimi upravljavci ter zvišanje meje največje izpostavljenosti naložb ne-UCITS sklada.

> Več ...


26.7.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Ugotovitve o tem ali sta računa po vsebini enaka ali različna, so dejanske narave.

> Več ...


25.7.2012

Poroštva RS za financiranje investicij gospodarskih družb - Novela Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), ki je začela veljati 21. julija, želi pospešiti možnost dajanja poroštev Republike Slovenije za obratna sredstva.

> Več ...


24.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Za pridobitev (so)lastninske pravice z vlaganji niso relevantna kakršnakoli vlaganja, temveč je treba zgraditi novo stvar.

> Več ...


23.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Izkoriščanje določenega stanja pogodbenice pomeni ravnati vedoma (zavestno), zato ne zadostuje le možnost, da je pogodbena stranka za te okoliščine morala ali mogla vedeti.

> Več ...


20.7.2012

Pojasnilo DURS - Sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je spremenil obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezne zavarovance.

> Več ...


19.7.2012

Pojasnilo DURS - Dohodki, ki jih zavezanci dosegajo pri OZN ali pri kateri izmed specializiranih agencij OZN, se v Sloveniji ne obdavčijo pod pogojem, da zavezanci dohodke dosegajo kot uslužbenci teh organizacij.

> Več ...


18.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Opredelitev kupnine kot bistvene sestavine prodajne pogodbe, ugotovitev sklenitve katere je tožnica zahtevala, ne pomeni opredelitve vrednosti pravnega interesa tožnice za tako ugotovitev.

> Več ...


17.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Dolžnost izpolniti pogodbo (izpolnitvena dolžnost) je direktna neposredna posledica veljavno sklenjene pogodbe in njenega učinkovanja.

> Več ...


16.7.2012

Pojasnilo DURS - Pri storitvi prenosa slike in zvoka po kablu gre za prenos materialne avtorske pravice, pri izračunu nadomestila takšne pravice pa se uporablja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

> Več ...


13.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Dolžnost napovedi izpodbijanja veže tudi družbenika d.o.o.

> Več ...


12.7.2012

Pojasnilo DURS - Davčnemu zavezancu se lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več obrokih, v določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti.

> Več ...


11.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Projektantska pogodba je oblika podjemne pogodbe, pri kateri ni pomembna le izdelana projektna dokumentacija, ampak tudi končni rezultat (objekt, zgrajen brez napake).

> Več ...


10.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Neregistrirani znak ne more biti predmet lastninske pravice, niti ni premoženjska pravica, ki bi jo bilo mogoče upoštevati kot del stečajne mase.

> Več ...


9.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pogoj za pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če bo delavec kršitve ponavljal, je lahko vsaka kršitev, katere ponavljanje lahko privede do odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

> Več ...


6.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Družba lahko pridobi kvalificirani poslovni delež, če je bilo njeno poslovanje v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno.

> Več ...


5.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Bodoče terjatve po 40. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) so tiste terjatve, ki se ponavljajo in ki zapadejo po vložitvi tožbe.

> Več ...


4.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Delavčeva odpoved pogodbe o zaposlitvi je njegova enostranska izjava in delodajalec o tem nima kaj odločati.

> Več ...


3.7.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Najemno pogodbo za poslovne prostore je treba odpovedati sodno in tožeči stranki neposredno poslan dopis o odpovedi nima pravnega učinka.

> Več ...


2.7.2012

Judikat Upravnega sodišča RS - Delovanje društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni dovoljeno.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober