c S

Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo pri večji razdalji

29.05.2023 Zaposlena delavka se je preselila v oddaljen kraj in s tem se je zelo povečalo povračilo potnih stroškov. Delavka trenutno dela delno od doma, delno (polovico delovnega časa) pa se zaenkrat še vozi na delovno mesto v podjejte. Zanima nas, kako narediti  obračun prevoza na delo.

Povračila stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja v 130. členu, in sicer v prvem odstavku določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Nadalje je v drugem odstavku istega člena določeno, da če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom.

Tretji odstavek obravnavanega člena določa, da če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.

Iz vprašanje ne izhaja, ali vas morda zavezuje kakšna kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, zato v nadaljevanju podajamo splošen odgovor. Pri povračilu stroškov v zvezi z delom velja, da se le-ti povračajo samo, če delavcu tudi dejansko nastanejo. Glede na navedeno delavki v času ko dela od doma in ji ne nastanejo stroški s prevozom do dela in z dela, povračilo že po naravi stvari ne pripade, zato o tem ni treba skleniti posebnega aneksa k pogodbi o zaposlitvi. O novem povračilu stroškov lahko delavka poda izjavo oziroma sklenete nekakšen sporazum. ZDR-1 ne določa nobene omejitve koliko kilometrine dnevno se lahko povrne delavcu, pri čemer ponovno poudarjamo, da nismo seznanjeni ali vas morda zavezuje kakšna kolektivna pogodba oziroma podzakonski akt. 


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Pripravila: Tanja Bohl, odvetnica


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.