c S

Koriščenje nadur

18.05.2023

Zanima nas, kako je z obračunom povračil za prevoz na delo in prehrano delavcu, če ta koristi nadure za zasebni izhod med delovnim časom ali pa celo za celodnevno odsotnost. Zasledili smo, da v kolikor gre za redne ure, potem delavcu v primeru celodnevne odsotnosti pripada povračilo za malico in prevoz, ali to drži? 

Vprašanje izrabe ali plačila nadur mora biti urejeno s splošnim aktom delodajalca. Delodajalec mora torej s splošnim aktom urediti sistem, po katerem delavci lahko izrabljajo nadure in določiti tudi, v katerih primerih se nadure izplačajo (npr. primarno se nadure izplačajo, razen če delavec zaprosi za izrabo).

Dodatno mora splošni akt urediti tudi, kako se upošteva pribitek za naduro. V konkretnem primeru gre namreč za izrabo nadure, ki bi bila v primeru izplačila izplačana z dodatkom za nadurno delo, ker ne gre za redno ampak nadurno delo. Sodna praksa se je že opredelila do tega vprašanja in je zavzela stališče, da v primeru, ko delavci nadure izrabljajo po katerem koli sistemu, ki ga vzpostavi delodajalec s splošnim aktom, mora delodajalec za vsako naduro, ki jo delavec izrabi, plačati tudi dodatek za nadurno delo ali omogočiti koriščenje ur na način, da se izrabi npr. 1,3 ure za 1 naduro, odvisno od dodatka za nadurno delo, ki je običajno urejen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca.

V vseh primerih, ko delavec ne dela in dejansko ne pride na delo, mu stroški prihoda na delo in z dela ne nastanejo, kar pomeni, da ne more biti upravičen do povračila stroškov za prihod na delo, saj mu ti stroški niso nastali. Pri povračilu stroškov prihoda na delo gre za povračilo nastalih stroškov,  do česar delavec ne more biti upravičen, če mu stroški niso nastali. Drugače je pa seveda takrat, ko delavec pride na delo, potem pa izrabi samo eno ali nekaj ur ter zato predčasno zapusti delovno mesto. V tem primeru pa so mu stroški za prihod na delo nastali in je do povračila upravičen.Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Pripravila: Tanja Bohl, odvetnica


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.