c S
Knjiženje ugotovljenega presežka osnovnih sredstev pri inventuri 05.11.2009 Začenjamo s serijo nasvetov, ki vam bodo v pomoč pri rešenju težav pri inventuri.

Vprašanje:

Pri redni letni inventuri je inventurna komisija ugotovila, da nabava ročnega orodja ni bila evidentirana med osnovnimi sredstvi. Fizično najdenega, novega, ročnega orodja izvajalci inventure niso našli na inventurnem seznamu oziroma na popisnem listu. Kakšen je postopek v računovodstvu, da bodo ta najdeni stroj pravilno evidentirali?

Odgovor:

V zgornjem primeru je potrebno najprej ugotoviti, kako je do tega sploh prišlo. Največkrat je vzrok v nenatančnosti osebe, ki je zadolžena za vnos osnovnih sredstev v register. Torej, glede na mnenje inventurne komisije, da je najdeno ročno orodje novo, je potrebno primerjati vknjižbe novih nabav v glavni knjigi in registru osnovnih sredstev.  

V primeru, da se ugotovi nabava tega ročnega orodja in tudi najde račun, kateri je tudi že poknjižen v glavni knjigi, je potrebno to ročno orodje kot osnovno sredstvo na podlagi zapisnika o prevzemu  evidentirati še v evidenci osnovnih sredstev. Na ta način tudi uskladimo stanje v pomožni knjigi – to je evidenci osnovnih sredstev – z glavno knjigo.  

V primeru, da pa je bilo stanje med registrom osnovnih sredstev in glavno knjigo že pred začetkom inventure usklajeno z glavno knjigo (to bi tudi v vsakem primeru moralo biti), pa je potrebno ugotoviti, na kakšen način je to ročno orodje prišlo v podjetje. Če predpostavljamo, da se to ne da ugotoviti, je potem potrebno na osnovi zapisanih ugotovitev inventurne komisije temu ročnemu orodju ugotoviti njegovo pošteno vrednost. Glede na to, da vemo, za kakšno orodje gre, je najbolje, da pri prodajalcih poizvemo, kakšna je njihova prodajna vrednost za to ročno orodje. Na podlagi zapisnika in priloženih predračunov lahko v računovodstvu družbe to ročno orodje evidentirajo v skladu s Kontnim okvirom za gospodarske družbe in SRS 1 med osnovnimi sredstvi ali pa drobnem inventarjem, po njegovi pošteni vrednosti, s protiknjižbo na izrednih prihodkih. Prav tako se to sedaj ovrednoteno ročno orodje lahko evidentira tudi v registru osnovnih sredstev.

Vesna Bartolj Maver, preizkušena notranja revizorka