c S

Uporaba nižje davčne stopnje pri popravilu strehe na stanovanjskem objektu

01.11.2022 Krovec (s.p.) je sklenil posel za popravilo strehe na objektu, katerega lastnik je d.o.o., pri tem meni, da lahko v tem primeru obračuna DDV po nižji davčni stopnji (76.a členu ZDDV-1), ker gre za stanovanjsko stavbo. Zanima ga, ali lahko uporabi obrnjeno davčno obveznost?

Gradnja, obnova in popravila stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjeni za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so del socialne politike, je obdavčena po nižji stopnji DDV. Za gradnjo, obnovo in popravila se štejejo storitve, ki so uvrščene v poglavje F/Gradbeništvo Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Popravilo strehe je ena izmed storitev, ki se uvršča v poglavje F/Gradbeništvo SKD.

V vašem primeru je krovec popravil streho na stanovanjskem objektu. Za uporabo nižje stopnje pri tem popravilu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji navedeni v 54. členu PZDDV:

a)    popravilo strehe je izvedeno na stanovanjskem objektu, ki je namenjen za trajno bivanje – npr. nižja stopnja ne velja za apartmajski objekt namenjen počitniškim nastanitvam in ne trajnemu bivanju,

b)    stanovanjski objekt se šteje kot del socialne politike – to pomeni, da uporabna površina stanovanjskega objekta ne sme presegati 250 m2, če gre za enostanovanjski objekt, če pa gre za večstanovanjski objekt, pa je meja 120 m2 na posamezno stanovanje,

c)    popravilo strehe se zaračuna neposredno investitorju – v 3. členu Gradbenega zakona je investitor opredeljen kot udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev dovoljenj po tem zakonu, prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam. V vašem primeru sicer gradnja ni bila izvedena je pa bila izvedena gradbena storitev, katero je naročil d.o.o., ki je lastnik stanovanjskega objekta. Ker je d.o.o. lastnik stanovanjskega objekta, se šteje za investitorja in je posledično ta pogoj izpolnjen.

Menim, da se za popravilo strehe na stanovanjskem objektu, ki se zaračuna d.o.o.-ju, ki je lastnik tega objekta lahko uporabi nižja stopnja DDV, če je stanovanjski objekt namenjen za trajno bivanje in ustreza definiciji objekta, ki je del socialne politike.

Očitno je d.o.o. registriran za DDV, zato je pravilno, da se na izdanem računu uporabi 76.a člen ZDDV-1, tako kot ste napisali že sami.


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Avtor: Katja Wostner


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.