c S

Ali lahko delavka, ki je zaposlena ter na porodniškem dopustu odpre »popoldanski« s.p.?

29.08.2022 Pojasnjujemo primer samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova, in sicer v primeru očetovskega in starševskega dopusta in nadomestila, s strani države. V tem primeru je stranka v rednem odvisnem delovnem razmerju pri delodajalcu.

Zadnje stališče MDDSZ z dne 16.8. 2022 pravi:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) v 48. členu določa, da pravica do nadomestila preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.

Pravica do nadomestila preneha, če oseba iz drugega odstavka 41. člena tega zakona začne delati po pogodbi o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno dejavnost. Če nastopi katerikoli razlog iz prvega in drugega odstavka tega člena mora oseba vrniti neupravičeno prejeti znesek nadomestila. Izrecne določbe glede »popoldanskega s.p-ja« ZSDP-1 nima.

Formulacija »začne delati« se nanaša na opravljanje dela v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki seveda za seboj potegne plačilo prispevkov za socialno varstvo. Prispevki za socialno varnost ne morejo biti dvakrat plačani, zato za delo v okviru popoldanske dejavnosti, po našem mnenju ni ovire.


Vir: Staša Pirkmaier, OZS, 25. 8. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.