c S
Odbitek DDV in boniteta za električno vozilo 23.08.2022

V podjetju nameravajo kupiti električno osebno vozilo. Zanima jih, ali se vstopni DDV lahko odbija v letošnjem letu, s tem da se v letu 2021 ni? Prav tako jih zanima, če lahko delavec uporablja službeno vozilo v privatne namene za neomejeno število kilometrov, ali je nujno voditi evidenco o prevoženih kilometrih (za službeno ali zasebno)?

Odbitek DDV

Z 22. januarjem 2022 so stopile v veljavo spremembe > ZDDV-1 (ZDDV-1M). Med drugim je bil uveden nov 66.b člen, na podlagi katerega se lahko odbija vstopni DDV ob nakupu električnega osebnega avtomobila. Za odbitek DDV morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • pogon motornega vozila mora biti brez izpusta ogljikovega dioksida, kar pomeni, da odbitek velja le za električna osebna vozila ne pa tudi za hibridna vozila,
  • vrednost z vključenim DDV ne sme presegati 80.000 EUR in
  • električno vozilo se mora uporabljati za dejavnost zavezanca, ki sicer daje pravico do odbitka (če se vozilo uporablja izključno za privatne namene, potem odbitka DDV ni).

Možnost odbitka DDV za električne osebne avtomobile (in tudi za goriva oz. električno energijo za polnjenje in maziva ter nadomestne dele in storitve kot npr. servis, poslovni najem ipd. vezane na ta vozila) velja za tiste avtomobile, ki so bili nabavljeni po 22.1.2022. Vendar pa  ZDDV-1M omogoča tudi odbitek DDV od električnih vozil, ki so bila nabavljena pred 22.1.2022 in za katere petletno obdobje popravka odbitka DDV še ni poteklo. Za ta vozila se lahko vstopni DDV odbije naknadno (po 22.1.2022) in sicer za preostanek obdobja popravka. Popravek se naredi v enkratnem znesku za celotno preostalo obdobje popravka. Za takšen popravek morajo seveda prav tako biti izpolnjeni zgoraj našteti pogoji.

Primer: davčni zavezanec je električni osebni avtomobil nabavil 1.6.2021 in tedaj vstopnega DDV ni odbil. Po uveljavitvi 66.b člena ZDDV-1, lahko davčni zavezanec ob izpolnjevanju pogojev iz 66.b člena ZDDV-1 odbije vstopni DDV, ki ga izračuna takole:

vstopni DDV na dan x 1.590 dni

Vstopni DDV na dan se izračuna po naslednji formuli: znesek DDV, ki ob nabavi ni bil odbit / (5 let x 365 dni).

Število 1.590 predstavlja število dni od 22.1.2022 do izteka petletnega obdobja popravka vozila, ki je bilo nabavljeno 1.6.2021, to je do 31.5.2026.

Opozorim naj še, da če odbijete vstopni DDV pri nabavi električnega osebnega avtomobila, je treba obračunati izstopni DDV od vseh voženj, ki so opravljene za privatne namene.

Davčno osnovo za obračun izstopnega DDV določa 38.a člen PZDDV. Izračuna se na podlagi:

  • števila kilometrov prevoženih v neposlovne (privatne) namene in
  • najvišje neobdavčene kilometrine, ki je določena z uredbo o povračilih stroškov in ki velja na zadnji dan obdobja, za katerega zavezanec ugotavlja celotne stroške pri uporabi vozila za neposlovne namene (kar v bistvu pomeni na zadnji dan obdobja, za katerega se izračunava davčna osnova iz naslova zasebne rabe), ki trenutno znaša 0,43 EUR/km.

Število kilometrov prevoženih v privatne namene se lahko izračuna na dva načina:

  • dejanski kilometri prevoženi v privatne namene - v tem primeru je treba voditi natančne evidence o kilometrih za poslovne in privatne namene,
  • kot razlika med vsemi prevoženimi kilometri in kilometri prevoženimi za poslovne namene - v tem primeru je dovolj, če se vodi evidenca službenih poti oz. se podatke o kilometrih za poslovne namene pridobi iz potnih nalogov, razlika med vsemi kilometri in kilometri iz potnih nalogov pa predstavlja število kilometrov za privatne namene.

Torej če boste odbili vstopni DDV pri nabavi električnega osebnega avtomobila, bo treba od privatnih voženj obračunati izstopni DDV. Za izračun davčne osnove za obračun izstopnega DDV pa boste morali voditi evidenco opravljenih voženj (za službene oz. privatne namene) kot navedeno zgoraj.


Boniteta

Če zaposleni uporablja v privatne namene službeni električni osebni avtomobili, se boniteta ne obračuna. Navedeno določa 2.a odstavek 43. člena Zakona od dohodnini (ZDoh-2). Za namene dohodnine torej v tem primeru ni treba voditi nobenih evidenc, jih je pa treba voditi zaradi obračuna izstopnega DDV, če je bil ob nabavi električnega osebnega avtomobila odbit vstopni DDV.

Če zaposleni uporablja v privatne namene vozilo, ki ni električno, pa pri nabavi tega vozila vstopnega DDV ne morete odbiti. To nadalje pomeni, da za privatne vožnje ne obračunava izstopnega DDV. Če zaposleni lahko uporablja vozilo za privatne namene neomejeno, pomeni, da se mu obračuna »polna« boniteta (ni znižanja za 50 % za privatne vožnje do 500 km) in zato vodenje evidenc za privatne in službene namene res ni obvezno. Vseeno pa je treba za službene vožnje izdajati potne naloge.


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Avtor: Katja Wostner


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.