c S
Preizkus usposobljenosti frizerke 12.05.2022 Frizerski salon želi zaposlil delavko po predhodnem preizkusu v salonu. Odločili so se za enodnevni preizkus, v katerem kandidatka opravi osem brezplačnih ur, saj zaradi slabih izkušenj ne želijo takoj popisati pogodbe o zaposlitvi npr. z enomesečnim poizkusnim delom. V kolikor bo pozitivno ocenjena, jo nameravajo zaposlili. Kakšen dokument naj imajo podpisan, da imajo ustrezno pravno podlago za takšno delo, v primeru obiska inšpektorja?

V skladu s 28. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)(1) lahko delodajalec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev zdravstvene zmožnosti kandidata se ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Ravnanje v nasprotju s tem členom je prekršek, za katerega je lahko delodajalec kaznovan v skladu z 218. členom ZDR-1 od 1.500 do 4.000 evrov.

Kot izhaja iz sodne prakse, je namen poskusnega dela ravno to, kar zasledujete, to je preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi, torej preizkus, ali je delavec v praksi sposoben opravljati delo in ali ustreza pričakovanjem delodajalca.(2)

Če bi kandidat za zaposlitev pri delodajalcu pod pretvezo preizkusa znanja oziroma sposobnosti dejansko opravljal delo v okviru organiziranega delovnega procesa delodajalca, bi v takem primeru lahko šlo za zaposlovanje na črno. Prva alineja prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)(3)namreč določa, da se kot zaposlovanje na črno šteje, če delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj.

Po pojasnil Inšpektorata RS za delo je razvidno tudi, da se preizkus usposobljenosti ne sme opraviti v neposrednem delovnem procesu pri delodajalcu.(4)

V izogib morebitnim težavam predlagamo, da preizkus usposobljenosti traja manj časa kot delovnik, na primer za čas trajanj treh oblikovanj pričesk, in podobnega, kar zapišete na dokument.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


_________

(1) Ur. l. RS, št. 21/13 (78/13 - popr.) in nasl.

(2) Sodba VDSS Pdp 455/2019 z dne 3. Julija 2019.

(3) Ur. l. RS, št. 32/14 in nasl.).

(4) Pojasnila IRSD glede poskusnega dela, preizkusa sposobnosti in pripravništva


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.