c S

Poslovni delež kot skupno premoženje

22.10.2021 S partnerko sva bila skupaj 15 let. Pred kratkim sem prodal poslovni delež v družbi, nato pa mi je partnerka rekla, da se želi odseliti in da hoče polovico poslovnega deleža. Naj omenim, da sem ravno iz tega razloga v času trajanja najine zunajzakonske zveze ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo. Ali razmišljam pravilno, da partnerka ne more dobiti nič od prodaje deleža?

Družinski zakonik (DZ) v 67. členu skupno premoženje zakoncev opredeljuje kot vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev, ter premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja. Posebno premoženje je v 77. členu DZ opredeljeno kot tisto premoženje, ki ga je vsak od zakoncev pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze, ne glede na izvor ali način pridobitve pa so posebno premoženje zakonca stvari manjše vrednosti za izključno njegovo osebno rabo.

Za odgovor na vaše vprašanje naj izpostavim dva primera novejše sodne prakse, ki opozarjata na bistveno. V enem od primerov je sodišče zavzelo stališče, da v skupno premoženje pravdnih strank lahko spada le poslovni delež v družbi, ne pa premoženje te družbe ali pa sama družba, ki je samostojen pravni subjekt (sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1172/2018 z dne 28. maja 2018). Konkretnejše je bilo isto sodišče v zadevi II Cp 424/2017 z dne 21. novembra 2017, v kateri je poudarilo, da le delež v gospodarski družbi (konkretno je toženec imel ustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo in sodišče se je med drugim ukvarjalo z vprašanjem, ali je poslovni delež skupno ali posebno premoženje), ki ga zakonca pridobita s sredstvi skupnega premoženja, spada v skupno premoženje zakoncev. Prav tako spada v skupno premoženje zakoncev podjetniško premoženje zakonca podjetnika, če je pridobljeno s sredstvi skupnega premoženja ali na podlagi dela v času trajanja zakonske zveze. Na poslovni delež zakonca bi razvezani zakonec lahko posegel le, če je bil vložek v družbo plačan iz skupnih sredstev, in še: v skupno premoženje bi lahko spadal le del povečane vrednosti poslovnega deleža (tisti, ki je dosežen z delom). Če zakonec sredstva za ustanovitev ali na nakup deleža družbe zagotovi iz posebnega premoženja, je on izključni imetnik tega deleža v družbi.

Torej: glede na sodno prakso je odgovor na zgornje vprašanje odvisen od tega, ali se bo poslovni delež štel kot skupno premoženje ali ne.


Oglejte si še druge članke s področja Poslovne poti in stranpoti

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Vir: Weber Nana, Poslovni delež kot skupno premoženje, Pravna praksa, št. 39-40, 2021.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.