c S
Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža 22.07.2021 Sem v bolniškem staležu zaradi nesreče pri delu, a me je delodajalec napotil na izobraževanje, ki je v njegovem interesu. Ali imam prav, da gre za kršitve mojih pravic, če moram na izobraževanje med bolniškim staležem?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) daje delavcu pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti, delodajalec pa je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.[1] Če se delavec na tak način izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja, ima pravico do plačane odsotnosti z dela.[2] Namen izobraževanja je iz povzetih zakonskih določb jasen. Bolniški stalež pa je namenjen okrevanju delavca in usposobitvi za delo.[3]

Iz tega sledi, da sta instituta bolniške odsotnosti in izobraževanja tako po namenu kot vsebini povsem izključujoča, kar pomeni, da vas delodajalec v času bolniškega staleža ne more prisiliti v izobraževanje.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


Vir: Weber Nana, Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža, Pravna praksa, št. 29, 2021.


[1] Prvi in drugi odstavek 170. člena ZDR-1.

[2] Tretji odstavek 171. člena ZDR-1.

[3] V tem času delavec prejema ustrezno nadomestilo plače.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.