c S
Obravnava DDV v primeru trikotnega posla 08.04.2021 Naša stranka je slovensko podjetje, z veljavno številko ID za DDV in želi kupiti blago (rabljen papir) od švicarskega podjetja, ki nima ID za DDV v EU (ni v sistemu VIES). Podjetje bi nato blago prodalo naprej podjetju v Italiji, ki je v sistemu VIES z veljavno ID za DDV.

Dobili smo še zadnjo informacijo, da je blago v Nemčiji in bo poslano iz Nemčije direktno v Italijo, račun pa bo izdalo podjetje v Švici našemu podjetju v Sloveniji, ter prodalo podjetju v Italiji.

Zanima nas, kako izpolniti DDV obrazec in katere člene uporabiti?

Odgovor

V vašem primeru bosta opravljeni dve dobavi blaga (1. CH podjetje à SLO podjetje in 2. SLO podjetje à IT podjetje) in samo en prevoz blaga (blago bo odpeljano iz Nemčije direktno v Italijo). Prevoz organizira CH podjetje.

Glede na to, da CH podjetje blago skladišči v Nemčiji oz. blago dostavlja iz Nemčije, bi moral imeti nemško ID številko za DDV. Predlagam, da še enkrat preverite, ali DE podjetje res ni identificirano za DDV v Nemčiji.

Če bo CH podjetje SLO podjetju izdalo račun pod DE ID številko za DDV, potem lahko govorimo o pravem trikotnem poslu (trije udeleženci iz treh držav EU oz. z ID številkami za DDV treh različnih EU držav, blago pa se prepelje direktno od prvega do zadnjega udeleženca v tem trikotnem poslu). V tem primeru vi nastopate kot srednji člen v verigi in poročate tako:

-      Račun, katerega CH podjetje izda pod svojo DE ID številko za DDV SLO podjetju s SI ID številko za DDV: znesek po računu vpišete v polje 33 obrazca DDV-O kot oproščeno pridobitev blaga znotraj EU (samoobdavčitve ne naredite).

-      Račun, katerega SLO podjetje izda pod SI ID številko za DDV IT podjetju z IT ID številko za DDV: znesek po računu vpišete v polje 12 obrazca DDV-O in v stolpec A5 (Skupna vrednost tristranskih dobav blaga).

Če CH podjetje nima DE ali katere druge EU ID številke za DDV, pa morate upoštevati 23. člen ZDDV-1. Ker CH podjetje odpošlje blago iz Nemčije v Italijo, se šteje, da SLO podjetje opravi pridobitev blaga v Italiji (1. odst. 23. čl.). Zaradi tega bi bilo treba preveriti italijansko DDV zakonodajo, da se ugotovi, ali se mora identificirati za DDV v Italiji in narediti samoobdavčitev po italijanskih DDV pravilih (zelo verjetno). Če se SLO podjetje v Italiji ne identificira za DDV, mora v skladu z 2. odst. 23. člena ZDDV-1 narediti samoobdavčitev v Sloveniji, vendar pa tako obračunanega DDV ne sme odbiti kot vstopnega DDV (Sodba ECJ v združenih zadevah C-536/08 in C-539/08). Torej iz naslova pridobitve blaga bo SLO podjetje moralo plačati DDV v Sloveniji.

V naslednjem koraku bo SLO podjetje izdalo račun IT podjetju. Ker je dobava IT podjetju opravljena na ozemlju Italije, bi se moralo identificirati za DDV v Italiji in izdati račun skladno z italijanskimi DDV pravili (po mojih informacijah se v tem primeru IT DDV na računu ne obračuna, ker IT kupec naredi samoobdavčitev, DDV identifikacija in poročanje v Italiji pa sta vseeno potrebna). Če se SLO podjetje ne identificira za DDV v Italiji, potem menim, da na izdanem računu slovenskega DDV ne obračuna, saj dobava blaga ni predmet slovenskega DDV, ker ni opravljena na ozemlju Slovenije (glejte 3. člen ZDDV-1).

Če torej CH podjetje nima DE ID številke za DDV, bi se SLO podjetje moralo identificirati za DDV v Italiji in pridobitev blaga iz EU ter nadaljnjo dobavo IT podjetju poročati v Italiji. Če se ne identificira za DDV v Italiji, pa je poročanje v slovenskem DDV obračunu po mojem mnenju naslednje:

-      Po računu prejetem od CH podjetja se poroča pridobitev blaga znotraj EU – obračuna se izstopni DDV, vendar pa ta DDV ni odbiten.

-      Na izdanem računu se DDV ne obračuna na podlagi 3. člena ZDDV-1 (dobava ni predmet obdavčitve s slovenskim DDV). Pri tem opozarjam, da je s tem »rešen« vidik slovenskega DDV, še vedno pa bi bilo treba preveriti, kakšne DDV obveznosti ima SLO podjetje v Italiji.

 

23. člen (kraj pridobitve blaga znotraj Unije)

(1) Za kraj pridobitve blaga znotraj Unije se šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali prevoz osebi, ki ga je pridobila.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da je kraj pridobitve blaga znotraj Unije na ozemlju države članice, ki je izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero oseba, ki pridobiva blago, opravi to pridobitev, razen če dokaže, da je bila pridobitev blaga predmet DDV v drugi državi članici v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(3) Če je bila pridobitev blaga predmet DDV v skladu z drugim odstavkom tega člena in pozneje v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, se davčna osnova ustrezno zmanjša v državi članici, ki je izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero je pridobitelj opravil to pridobitev.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se šteje, da je bila pridobitev blaga predmet DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, če pridobitelj:

a)   dokaže, da je opravil to pridobitev za namene poznejše dobave na ozemlju druge države članice, določene v skladu s prvim odstavkom tega člena, za katero je bil določen prejemnik blaga kot oseba, ki mora plačati DDV, in

b)   če je izpolnil obveznosti v zvezi s predložitvijo rekapitulacijskega poročila.


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.