c S

Poenostavljen postopek prijave dela na domu

16.11.2020

Vlada je sprejeti Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19, že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Poslanci bodo o šestem protikoronskem zakonu razpravljali na izredni seji DZ, ki bo 25. novembra.

Z navedenim predlogom pa je uvedla tudi novost na področju dela na domu. Glede na trenutno situacijo je delo na domu ena izmed najprimernejših oblik zagotavljanja kontinuiranega dela oziroma delovnega procesa, če seveda gre za taka dela, ki se lahko opravljajo na domu. Delo na domu je opredeljeno v 68. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in se v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZDR-1 šteje kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Na podlagi drugega odstavka 68. člena ZDR-1 se za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Namreč delavec in delodajalec se s pogodbo o zaposlitvi lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.[1]Je pa delodajalec glede nameravanega organiziranja dela na domu dolžan pred začetkom dela delavca na domu, obvestiti inšpektorat za delo.[2]Posledično to pomeni, da mora obvestiti inšpektorat za delo preden začne delavec opravljati delo na domu, saj v nasprotnem primeru delo na domu ni dopustno. Izpustitev obvestila delodajalca o opravljanju dela na domu na inšpektorat za delo, pa je sankcionirano in sicer se z globo od 750 do 2.000 eurov kaznuje delodajalca, če o nameravanem organiziranju dela na domu ni obvestil inšpekcije za delo pred začetkom dela delavca.[3]

Priporočilo s strani Ministrstva za delo je, da naj delodajalci z odredbo o delu na domu opredelijo bistvene okoliščine dela na domu kot je vrsta dela, način spremljanja dodeljenih delovnih nalog, delovna sredstva, ki jih bo zagotovil delodajalec, dosegljivost delavca, način sporočanja podatkov, napotke glede varnega in zdravega dela od doma.[4]Z navedenim predlogom (PKP6)[5]pa se uveljavlja poenostavljen postopek prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno pandemijo na način, da bodo delodajalci zahtevano vsebino vnesli v obrazec ter ga vložili elektronsko prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom SPOT, ki ga upravlja ministrstvo za javno upravo, pri čemer bo obrazec objavil inšpektorat za delo na svojih spletnih straneh.[6]

Ostale obveznosti in pravice delavca in delodajalca ostajajo enake. Pri tem je pomembno izpostaviti, da ima delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja, kot je to določeno v skladu s prvim odstavkom 69. člena ZDR-1. Prav tako ima delavec pravico do enake plače, kot bi jo prejemal, če bi delal v prostorih delodajalca. Prav tako se morajo med delodajalcem in delavcem urediti pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu.[7]V povezavi s tem se morata predvsem dogovoriti glede posebnosti, ki se nanašajo na opravljanje dela na domu in sicer kdo zagotavlja material in sredstva za delo ter na kakšen način, kako je s kritjem stroškov dela na domu, obseg dela, ki ga mora delavec na domu opraviti ter o povrnitvi stroškov za malico. Prav tako se morata dogovoriti o dosegljivosti delavca, torej kdaj in ob katerih urah ter na kakšen način mora biti delavec dosegljiv za delodajalca ter obratno. V kolikor se delavec in delodajalec o tem nista dogovorila mora delodajalec delavcu zagotoviti potrebni material, da lahko delavec nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti. Po drugi strani pa dogovor za uporabo sredstev za delo, ki so v lasti delavca, ni potreben, če sta se dogovorila za ustrezno denarno nadomestilo.[8]Poleg tega je dolžnost delodajalca zagotavljanje varnih pogojev dela na domu.[9]V kolikor delodajalec v skladu z drugim odstavkom 70. člena ZDR-1 ne zagotavlja varne pogoje dela na domu, se ga kaznuje z globo od 1.500 do 4.000 eurov.[10]

Vsekakor pa se lahko zgodi, da inšpektor za delo delodajalcu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo ali obstaja nevarnost, da postane škodljivo oziroma tudi v primerih, če gre za delo, ki se ne sme opravljati kot delo na domu, kot to izhaja iz 71. člena ZDR-1.[11]

Novi Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6) poleg že navedene novosti glede dela na domu pa vendarle prinaša še številne druge novosti, med njimi tudi podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, višje povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, zagotavljanje dodatnega kadra ter ostale novosti.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


_____________________________________

[1] Kot to izhaja iz 3. odstavka 68. člena ZDR-1.

[2] Kot to izhaja iz 4. odstavka 68. člena ZDR-1.

[3] Kot to izhaja iz 8. točke 1. odstavka 217b. člena ZDR-1.

[4]https://www.nucleus.si/delo-na-domu-je-treba-

[5] https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/odpravljanje-posledic-epidemije/sesti-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije-pkp6/?etm_term=aWlkPTE0RDZCNUYwLTI1MDItMTFFQi1BRkFELTQxQjdFNjBDRUQ2MQ==

[6] https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5fac28f0e82ca/nadomestilo-place-za-cakanje-na-delu-se-zvisuje-in-podaljsuje

[7] Kot to izhaja iz drugega odstavka 69. člena ZDR-1.

[8] Kot to izhaja iz prvega odstavka 70. člena ZDR-1.

[9] Kot to izhaja iz drugega odstavka 70. člena ZDR-1.

[10] Kot to izhaja iz 6. točke 1. odstavka 217a. člena ZDR-1.

[11] Kot to izhaja iz 71. člena ZDR-1 v povezavi z 72. členom ZDR-1.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.