c S
Odbitek DDV pri uvozu 09.06.2020 Dne 21. 4. 2020 je FURS na svoji spletni strani objavil pojasnilo št. 0920-3754/2020 o uveljavljanju pravice do odbitka DDV pri uvozu v primerih, ko plačnik davka ne razpolaga z blagom kot lastnik.

Skladno z ZDDV-1 lahko davčni zavezanec odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v Sloveniji v zvezi z uvozom blaga, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij (e. točka prvega odstavka 63. člena). Davčni zavezanec mora za uveljavljanje pravice do odbitka DDV imeti uvozni dokument, na katerem je naveden kot prejemnik ali uvoznik in na katerem je naveden znesek DDV, ki ga je dolžan plačati oz. omogoča izračun tega zneska (e. točka prvega odstavka 67. člena).

Po pojasnilu FURS zgolj posedovanje takšnega uvoznega dokumenta ni dovolj. Davčni zavezanec lahko odbija uvozni DDV, če sta izpolnjena še naslednja dva pogoja opredeljena v smernicah Odbora za DDV izdanih dne 19. 10. 2011 na 94. sestanku:

1.    Davčni zavezanec ima pravico do razpolaganja z blagom kot lastnik.

Navedeno pomeni, da je bila davčnemu zavezancu opravljena dobava blaga (ki je predmet uvoza) kot jo definira ZDDV-1 v 6. členu. Ta določa, da »dobava blaga« pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik. Na podlagi sodne prakse Sodišča EU je pri tem ključno, da je prišlo do prenosa premoženja v stvareh ene stranke, ki drugo stranko pooblasti, da s tem premoženjem dejansko razpolaga, kot da bi bila njen lastnik. To ne pomeni nujno, da je na davčnega zavezanca prešla tudi lastninska pravica.

2.    Obstaja neposredna in takojšnja povezava z obdavčeno dejavnostjo zavezanca.

Pogoj za pravico do odbitka DDV, ki je plačan v zvezi s pridobitvijo blaga je, da je izdatek za pridobitev blaga sestavni del cene izstopnih transakcij, ki so podlaga za pravico do odbitka DDV. To pomeni, da mora davčni zavezanec uvoženo blago uporabiti v okviru svojih transakcij, v zvezi s katerimi odbija vstopni DDV - uvoženo blago mora bodisi prodati bodisi ga uporabiti pri opravljanju svoje dejavnosti (npr. uvoz osnovnega sredstva).

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!________________________________________
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.