c S
Danes se odloča, kaj bo vključeno v tretji protikoronski paket 18.05.2020 Posebni delovni skupini socialnih partnerjev bosta danes po pričakovanjih uskladili ukrepe, ki bodo vključeni v tretji paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa. Tokrat naj bi posebno pozornost posvetili turizmu in gostinstvu, vsem podjetjem pa bo na voljo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Nosilni ukrep novega interventnega zakona bo po predlogu ministrstva za delo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki naj bi ga bili deležni delodajalci, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela.

Subvencionirano naj bi bilo delo zaposlenih, skrajšano na 20 do 36 ur tedensko, subvencije pa bi znašale od 448,52 do 112,13 evra. Ukrep, ki naj bi bil težak do ene milijarde evrov in naj bi bil financiran z evropskimi sredstvi, naj bi bil na voljo od 1. junija do najdlje 30. novembra.

Shema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa vredna od pol do ene milijarde evrov. Država bi z evropskimi sredstvi sofinancirala do polovice delovnega časa posameznega delavca, ukrep pa bi lahko koristili delodajalci iz vseh panog.

Širitev nabora upravičencev do državne pomoči

Ministrstvo bi razširilo tudi nabor upravičencev do državne pomoči. Doslej naj bi bili namreč spregledani izvajalci socialnovarstvene storitve pomoči na domu, ki so v času epidemije glede na januar in februar zabeležili vsaj 20-odstoten padec prihodkov. Hkrati naj bi se dodatek za nevarnost priznalo še zasebnim izvajalcem institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

Ministrstvo za obrambo pa predlaga tudi pomoč prostovoljnim in nepoklicnim pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč. Upravičeni naj bi bili do nezgodnega zavarovanja in povračila neposrednih stroškov pri opravljanju nalog ter dodatka za nevarnost v višini 10 evrov dnevno.

Poleg tega na ministrstvu za čas od 1. junija do 31. decembra predlagajo zvišanje subvencij plač za invalide, in sicer za 10 odstotkov minimalne plače.

Delovna dovoljenja za sezonske delavce

Ob težavah s pomanjkanjem sezonskih delavcev v kmetijstvu rešujejo tudi problem tuje delovne sile, ki bi ji delovno dovoljenje v letošnjem letu podaljšali z 90 na 150 dni.

Ministrstvo za kmetijstvo se ob tem zavzema za podaljšanje finančnega nadomestila nosilcem kmetijskega gospodarstva, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, lastnikom gozda in imetnikom dovoljenja za gospodarski ribolov, ki imajo zaradi posledic epidemije izpad dohodka, do konca letošnjega leta.

Vavčerji za redno zaposlene polnoletne državljane

Turizmu, ki velja za eno najbolj prizadetih panog zaradi epidemije, namerava vlada na pomoč priskočiti s posebnimi vavčerji, ki jih bo mogoče koristiti pri slovenskih turističnih ponudnikih. Bone v višini 200 evrov naj bi izplačali vsem redno zaposlenim in samozaposlenim, starim vsaj 18 let. Boni naj bi bili veljavni ali do 31. decembra 2020 ali do 28. februarja 2021, z njimi pa naj bi upad v turizmu ublažili z od 60 do 70 odstotkov na 40 odstotkov. Ukrep naj ne bi vplival na izplačila regresa iz proračuna pa naj bi šlo zanj največ 200 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarstvo pa predvideva posebno pomoč za gostinstvo in turizem. Med drugim zanju predlaga podaljšanje ukrepa čakanja na delo za en mesec, torej do konca junija. Kot je znano, država v okviru tega ukrepa v celoti krije 80-odstotno nadomestilo plače zaposlenih.

Odlog plačila najemnin za poslovne stavbe

Prav tako je med možnimi rešitvami v gradivu naveden odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemnega razmerja za poslovne stavbe in poslovne prostore, v katerih se opravljajo dejavnosti, ki so bile v času epidemije delno ali v celoti prepovedane, in sicer do 1. julija 2021.

Poenostavitev gradnje

Investitor bo lahko po novem pričel z gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja in ne šele, ko bo to pravnomočno. Pomeni, da bo lahko začel graditi kljub morebitnim tožbam. Vsi postopki glede izdaje gradbenega dovoljenja pa bodo obravnavani kot nujni in prednostni.

Omejevanje nevladnih organizacij

Ministrstvo za okolje predlaga novo omejevanje nevladnih organizacij. Zaostrilo naj bi namreč pogoje za sodelovanje naravovarstvenih in okoljevarstvenih organizacij v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Vir: FinD-INFO
Datum: 18.05.2020