c S
Odrejanje nadurnega dela, kljub temu da ga lahko opravite z delavci na čakanju? 15.05.2020 V praksi se je pojavilo vprašanje, ali se lahko v času veljavnosti veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) odreja nadurno delo delavcem, ki delajo, če bi delo lahko opravili delavci, napoteni na čakanje ter za katere se ne uveljavlja povračilo nadomestila po določbah ZIUZEOP.

Kaj lahko uveljavljajo podjetja v primeru, da na začasno čakanje na delo napotijo del vseh zaposlenih delavcev, vendar povračila nadomestila skladno z določbami ZIUZEOP ne bodo uveljavljala za vse te napotene delavce, ampak le za nekatere izmed njih? Del delavcev, napotenih na čakanje na delo (op. za katere delodajalec nima namena zahtevati povračila nadomestila skladno z ZIUZEOP), opravlja delo A, preostali del delavcev na čakanju pa opravlja dela B, C in D (op. vsa dela so v aktu delodajalca sistemizirana in zanje opredeljeni pogoji za njihovo opravljanje).

Delo A opravlja tudi del delavcev, ki niso na čakanju, ampak delajo še naprej, pri čemer jim delodajalec odreja nadure (in ne vpokliče na delo delavcev na čakanju, ki sicer tudi opravljajo delo A), saj se boji možnosti, da bi delavci, ki opravljajo delo zboleli in jih nihče ne bi mogel nadomestiti (op. delo A namreč predstavlja delo, kjer je stik z ljudmi prisoten na dnevni ravni). Iz navedenega razloga za delavce, napotene na čakanje, ki opravljajo delo A tudi ne bo uveljavljal povračila nadomestila, skladno z določili ZIUZEOP.

Glede na to, da delavci, napoteni na čakanje, ki sicer opravljajo dela B, C in D ne morejo opravljati dela A oz. dela delavcev, ki delajo in opravljajo delo A, želi za ta del delavcev na čakanju (op. ki sicer opravljajo delo B, C in D) uveljavljati povračilo nadomestila skladno z ZIUZEOP.

Zavod za zaposlovanje RS je za tak primer pojasnil, da delodajalec v navedenem primeru lahko uveljavlja povračilo nadomestila za začasno čakanje na delo samo za določene zaposlene (op. delavce na čakanju, ki sicer opravljajo delo B, C in D), saj skladno z 2. odstavkom 31. člena ZIUZEOP v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. Vendar pa ZIUZEOP ne govori o tem, da delavcem v času, ko je v družbi odrejeno čakanje na delo, delodajalec ne sme odrediti nadurnega dela, ampak le, da ga ne sme odrediti, če bi lahko to delo opravili delavci, ki so začasno na čakanju na delo. Če nadurnega dela ne morejo opravljati delavci, ki so napoteni na čakanje - tisti, za katere delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo, potem niso izpolnjeni pogoji iz 4. odstavka 31. člena ZIUZEOP - glede vračila sredstev v trikratni višini.

Glede na navedeno, delodajalec v tem primeru lahko odreja nadure, saj bi omenjeno delo lahko izvedel le z delom delavcev napotenih na začasno čakanje na delo, glede katerih pa ne bo uveljavljal povračila nadomestila plače.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Vir: A TAX INTERNATIONAL LTD

 


Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

_______________________________________
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.