c S
Ukrepi Vlade zaživeli v praksi: Banke pričele z aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti podjetjem 11.05.2020 Banke za kredite odobrene po 12. 3. 2020 odobravajo odloge plačil obveznosti kreditojemalcev in tako prispevajo k zagotavljanju likvidnosti podjetjem, kar je ključno za hiter izhod iz krize in za okrevanje našega gospodarstva. Izjemno število vlog že v prvem valu do konca aprila je pokazalo, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep, ki je tako hitro zaživel v praksi tudi zaradi učinkovitega odziva in pripravljenosti bank na njegovo izvajanje.

Banke so do 1. 5. 2020 prejele 22.227 vlog za odobritev odlogov plačil in novih likvidnostnih kreditov za ublažitev posledic epidemije. Skupen znesek odloženih plačil, za katera so bile podane vloge za odlog, znaša 267.2 milijonov evrov in se nanaša na odložene obveznosti obstoječih kreditov. Iz podatkov tako izhaja, da bo za odobritev novih kreditov gospodarstvu ključen Zakon o zagotavljanju dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo za kredite podano državno poroštvo.

Številčno največji del vlog predstavlja prebivalstvo, in sicer 15.599 vlog, za odlog plačila kreditnih obveznosti v višini 33,1 milijonov evrov.

Podjetja so vložila 6628 vlog v skupni vrednosti odloženih plačil 234 milijonov evrov, od tega je segment malih in srednjih podjetij vložil 3.020 vlog v skupni vrednosti 114,6 milijonov evrov, segment velikih podjetij pa 154 vlog v skupni vrednosti 77.6 milijonov evrov.

Gospodarska aktivnost naj bi se po napovedih Evropske komisije v letu 2021 povečala za 6,7 %, kar pomeni, da bi se BDP do konca leta 2021 približeval ravni iz leta 2019. Zaradi stabilnih javnih financ in likvidnih bank se pričakuje, da bo Slovenija hitreje gospodarsko okrevala.Vir: Ministrstvo za finance, 11. 5. 2020