c S
Dvojna ara 23.03.2020

Stranka je plačala aro za hišo v višini 20.000 EUR po predpogodbi. Predpogodba opredeljuje, da v kolikor ne pride do sklenitve posla, prodajalec vrne kupcu dvojno aro. Do sklenitve pogodbe za nakup ni prišlo. Prišlo je do poravnave, v okviru katere se tožena stranka zaveže tožeči stranki plačati iz naslove dvojne are in odškodnine dogovorjen znesek v obrokih. Kako poslovne dogodke knjižiti?

1. 20.000 EUR iz naslove are, ki je bila poravnana po predpogodbi,

2. 20.000 EUR kot drugi del are in

3. 37.000 EUR kot odškodnino.

Obligacijski zakonik v 64. členu opredeljuje v Vračanje in vštevanja are in sicer:

(1) Če je ob sklenitvi pogodbe ena stranka dala drugi stranki nek znesek denarja ali neko količino drugih nadomestnih stvari v znamenje, da je pogodba sklenjena (ara), se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če ni dogovorjeno kaj drugega.

(2) Pri izpolnitvi pogodbe se mora ara vrniti ali všteti v izpolnitev obveznosti.

(3) Če ni dogovorjeno kaj drugega, ne more stranka, ki je dala aro, odstopiti od pogodbe s tem, da pusti aro drugi stranki; prav tako ne more tega storiti druga stranka s tem, da vrne dvojno aro.


Članek je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Dvojna ara


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!





Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo