c S
Kako kraj obdavčitve vpliva na obdavčitev transakcij z DDV?
Mojca Müller direktorica Anova, d.o.o.
17.03.2020

Pravila o kraju obdavčitve transakcij pomembno vplivajo na obdavčitev z DDV. S temi pravili se (1) preprečuje obdavčitev oz. neobdavčitev transakcij in (2) zagotavlja, da so storitve oz. blago obdavčene tam, kjer se dejansko potrošijo.

Veljajo ločena pravila za obdavčitev blaga in storitev, zato je zelo pomembno, da zavezanci najprej opredelijo ali gre za promet z blagom ali storitvami. V kolikor gre za promet z blagom je potrebno poznati pravila od 19. do 23. člena in 31. člen ZDDV-1, pri storitvah pa določbe od 24. do 30e. člena ZDDV-1. Pri storitvah veljajo t.i. splošna pravila v skladu s 25. členom ZDDV-1 in posebna pravila od 26. do 30e. člena ZDDV-1. Zavezanci naj pri določanju kraja obdavčitve storitev najprej preverijo ali konkretna storitev zapade pod katero izmed posebnih pravil. Šele, ko ugotovijo, da za konkretno storitev ne velja nobeno izmed posebnih pravil, lahko uporabijo splošno pravilo.

V nadaljevanju prispevka bomo povzeli primer iz prakse, kjer je zavezanec napačno opredelil kraj obdavčitve pri nastanitvah turistov v objektu na Hrvaškem.

Slovenski davčni zavezanec je lastnik nepremičnine na Hrvaškem. Nepremičnino oddaja v turistični najem svojim zaposlenim in tudi drugim gostom. Zavezanec je zaračunaval nočitve s slovenskim DDV v višini 9,5 %. Naknadno je ugotovil, da je bil slovenski DDV neupravičeno zaračunan, zato izdanih računov ni poročal v slovenske DDV evidence. Zavezanca zanima kako naj ugotovljeno napako odpravi.

V skladu s 27. členom ZDDV-1 (oz. v skladu z 19. členom hrvaškega Zakona o porezu na dodanu vrijednost) je kraj obdavčitve storitev, kot so nočitve v hotelih ali podobnih nastanitvenih objektih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih namenjenih kampiranju, tam kjer se nepremičnina nahaja. V konkretnem primeru gre za storitve v zvezi z nepremičnino, ki je locirana na Hrvaškem, zato je kraj obdavčitve na Hrvaškem. Povedano drugače, nočitve niso predmet slovenskega DDV sistema. Od nočitev v zvezi z nepremičnino na Hrvaškem je potrebno obračunavati hrvaški DDV po 13- odstotni stopnji.

Nadalje želimo opozoriti na 9. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1, ki določa, da mora DDV plačati vsaka oseba, ki na računu izkaže DDV. Navedeno pomeni, da mora zavezanec obračunani DDV poročati in plačati v slovenski proračun, kljub temu, da zaračunane storitve niso predmet slovenskega DDV.

Za popravek napake bi bilo potrebno:

  1. poročati vse nočitve v hrvaški DDV obračun, kjer se hrvaški DDV obračuna na podlagi preračunane stopnje v višini 11,5044 %,
  2. poročati vse nočitve od katerih je bil obračunan slovenski DDV, v prvem slovenskem DDV obračunu po odkritju napake (v skladu z 88b. členom ZDDV-1 je potrebno obračunati tudi 3- odstotne zamudne obresti),
  3. vložiti zahtevek za vračilo neupravičeno zaračunanega slovenskega DDV, na podlagi dokazila o plačanem DDV na Hrvaškem.

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Članek pripravila: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR


Viri:

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4.12.2019)

- Sodba sodišča EU v zadevi C-566/07 (Stadeco) iz dne 18.6.2009