c S
Prodaja tovornega vozila z možnostjo rednega servisa 24.02.2020

MSRP - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo morebitne storitve po opravljenem nakupi. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju, kako se bo pogodba uresničevala oz. oceni, koliko takih storitve bo izkoriščenih.

Temu se posveča pozornost predvsem zaradi tega, da se v pravilnem časovnem obdobju pripoznajo poslovni dogodki, ki bodo imeli končen učinek ob zaključku posla. Veliko se bomo morali ukvarjati z računovodskimi ocenami. Poglejmo primer v nadaljevanju:


Primer:

Podjetje (trgovec s tovornimi vozili) proda kupcu tovorno vozilo, pri čemer pogodba vsebuje tudi možnost brezplačnega rednega letnega servisa za obdobje 5 let. Prodajna cena tovornega vozila znaša 500.000 EUR, cena enega rednega letnega servisa pa 2.000 EUR. Podjetje ocenjuje, da bodo vsi kupci možnost brezplačnega servisa izkoristili. Pogodba tako vsebuje dve izvršitveni obvezi. Osnovno predstavlja obvezo prodaja tovornega vozila, druga pa je opcija za dodatne brezplačne storitve rednega letnega servisa. Transakcijska cena pogodbe znaša 500.000 EUR in jo je potrebno razdeliti med obe obvezi na podlagi relativnih samostojnih prodajnih cen. Podjetje relativno samostojno prodajno ceno opcije servisiranja oceni na 10.000 EUR saj pričakuje, da bodo kupci v celoti izkoristili možnost brezplačnega servisa. Na tej osnovi tovornemu vozili pripiše 490.200 EUR transakcijske cene, servisiranju pa 9.800 EUR (10.000/510.000=0,02; 500.000*0,02= 9.800).


Članek s primerom knjižbe je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek:
Prodaje tovornega vozila z možnostjo rednega servisaPRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo