c S
Od 1. 1. 2020 so publikacije obdavčene s 5 % davkom na dodano vrednost 13.01.2020

Tik pred koncem leta je bila sprejeta novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L), po kateri bodo odslej publikacije obdavčene po 5 % davčni stopnji.

Že sedaj je veljalo, da je v skladu z 2. odstavkom 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) z nižjo davčno stopnjo obdavčeno blago in storitve od davčne osnove za dobave blaga in storitev, ki so opredeljene v Prilogi I k ZDDV-1. Z novelo ZDDV-2L pa bodo v skladu s spremembo 2. odstavka 41. člena ZDDV-1publikacije obdavčene po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz nove Priloge IV.

V skladu s spremenjeno Prilogo I bo še vedno veljalo, da je z nižjo stopnjo davka 9,5 % obdavčena dobava:

 • Hrane in brezalkoholnih pijač za ljudi in živali, živih živali, semen, rastlin in primesi, namenjenih pripravi hrane, nadomestki hrane in sama priprava jedi;
 • dobava vode;
 • zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
 • medicinske opreme, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem;
 • prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
 • vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;
 • avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov;
 • uvoz umetniških predmetov, zbirk in starin iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 101. člena ZDDV-1;
 • umetniški predmeti iz 2. točke prvega odstavka 101. člena ZDDV-1, če jih proda avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno, in če je te predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV;
 • stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;
 • obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave;
 • čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev;
 • živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, biotična sredstva za varstvo rastlin ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
 • dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
 • uporaba športnih objektov;
 • storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;
 • storitve javne higiene;
 • manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, (vključno s krpanjem in predelavo);
 • storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele ali invalide);
 • frizerske storitve;
 • dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja.

V skladu z novelo ZDDV-1L se od 1. 1. 2020 uporablja Priloga IV, ki določa posebno nižjo 5 % davčno stopnjo od dobave knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko, vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami ter vključno s knjižnično izposojo, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Čeprav je obdavčitev publikacij po posebni nižji davčni stopnji za dobavitelji publikacij dobrodošla, pa to pomeni, da je računovodjem ostalo prav malo časa, da posodobijo svoje računovodske sisteme z navedenimi novitetami. V skladu s 40. členom ZDDV-1 se davek na dodano vrednost (DDV) obračunava po stopnji, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka. Ker se bodo navedene zakonske določbe uporabljale že s 1. januarjem 2020, pa bo pravilnost obračuna DDV ter njegovo ustrezno evidentiranje v poslovnih knjigah možno le s pravočasno posodobitvijo računalniško-informacijskega sistema vsakega uporabnika, ki bo omogočal pravilen obračun in poročanje že v začetku leta 2020, tako da ne bo prinesla dvojnega dela na uporabnikom in ne davčnemu organu, ki bi eventuelno lahko vse zamudnike terjal za pravilnost obračunov in poročanj že od začetka veljavnosti zakona dalje.


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!