c S
Izplačilo nagrade vajencem in predložitev REK-1a obrazca 09.10.2019

V zvezi z izplačilom vajeniških nagrad FURS sporoča, da so na podlagi 7. točke 20. člena Zakona o vajeništvu objavljeni novi (višji) zneski vajeniških nagrad, ki jih upoštevajo delodajalci ob izplačilu nagrade.

Pri tem FURS opozarja, da se davčna obravnava dohodkov vajencev ni spremenila.  Uredba v 12. členu določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine:

– 250 eurov na mesec za prvi letnik;
– 300 eurov na mesec za drugi letnik in
– 400 eurov na mesec za tretji letnik.

V primeru, ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, kot je določeno v 12. členu Uredbe se razlika všteva v davčno osnovo dohodka.

Vir: FURS