c S
Pogodbeni prenos terjatve - cesija 05.08.2019

Podjetje zanima, kako izdati račun v primeru, ko je stranki podjetje A, za izdane račune na podjetje A, plačalo iz podjetja B. Sedaj jim želijo poslati pravno podlago, zakaj se to ne sme izvajati na tak način.

Odgovor:

V praksi se pogosto dogaja, da druga stranka plača namesto prve. Razlogi take odločitve so lahko različni. Ključno pri tem je, da se to dokumentarno pokrije s cesijsko pogodbo

Obligacijskem zakoniku (OZ) je cesija oziroma odstop terjatve s pogodbo opredeljena kot pogodba, s katero upnik (odstopnik) svojo terjatev, ki jo ima proti dolžniku prenese na tretjo osebo (t.i. prevzemnika), ki postane novi upnik.

Pri cesiji gre torej za pogodbeni prenos terjatve iz enega upnika na drugega.

Cesijska pogodba, je pravni posel, v katerem so vpletene tri stranke. To je v prvi fazi cedent (odstopnik), stranka, ki odstopi svojo terjatev drugi stranki, to je cesionar (prevzemnik), saj ima cedent pri cesionarju dolg, katerega želi v celoti ali vsaj delno poplačati iz odstopljene terjatve oziroma od tega zneska, ki ga bo cesionar dobil za plačilo terjatve od tretje stranke (odstopljen dolžnik).

S cesijsko pogodbo se terjatev v ničemer ne spremeni – vsebina terjatve ostane ista, spremeni se samo upnik.

Za prenos terjatve dolžnikova privolitev ni potrebna, razen če se dolžnik in upnik dogovorita drugače. Odstopnik mora dolžnika o odstopu le obvestiti. To pomeni, da dolžnik pri odstopu ne sodeluje in je odstop stvar pogodbe med starim in novim upnikom.«

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?


Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo