c S
DDV ob nakupu jadrnice 06.08.2019

Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja, da bi rezident Slovenije (fizična oseba) kupil jadrnico v Saint Martinu ( del Francije na Karibih), kjer je DDV 2 %. Naročnika zanima, ali to pomeni, da bo jadrnica kupljena z 2 % DDV, glede na to, da je kupec fizična oseba. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

Skladno s c točko drugega odstavka 3. člena ZDDV-1 velja, da je promet s plovili obdavčen po ZDDV-1. Obdavčitev in način obdavčitve sta odvisna od dveh dejavnikov, in sicer kakšno plovilo kupujete in kje ga kupujete.

V kolikor kupujete plovilo v drugi državi članici, je pomembno ali kupujete novo ali rabljeno plovilo. Če kupujete novo plovilo, je predmet DDV v Sloveniji. V kolikor kupujete rabljeno plovilo, je praviloma predmet obdavčitve v državi članici nakupa. Za rabljena plovila, ki se uvozijo iz tretjih držav (zunaj EU), obračuna dajatve davčni organ.

Pri pridobitvi blaga znotraj Unije se za prevozno sredstvo šteje plovilo, daljše od 7,5 metrov, ki pa se šteje za novo, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

  • plovilo je dobavljeno pred potekom treh mesecev po datumu, ko je bilo dano prvič v uporabo; ali
  • s plovilom ni preplutih več kot 100 ur.

Skladno s podrobnejšim opisom obdavčitve vodnih plovil davčnega organa iz aprila 2015 velja, da se pridobitev novih plovil iz Unije obdavčuje po splošnih pravilih po načelu destinacije. To pomeni, da slovenski kupec, ki nabavi novo plovilo v drugi državi članici, plača DDV v Sloveniji. Slednje velja tako za zavezance za DDV kot za tiste ki niso zavezanci za namene DDV v Sloveniji.

Pri tem mora oseba, ki ni identificirana za namene DDV v Sloveniji, in pridobi novo plovilo, to pridobitev prijaviti na obrazcu DDV-PPS. Obrazec oziroma napoved za odmero davka se predloži osebno ali po pošti, lahko pa tudi v elektronski obliki preko sistema eDavki.  Obrazec se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, za davčni organ in za registracijski organ). Brez predložitve potrjenega izvoda obrazca se plovila ne sme registrirati.

Za rabljeno plovilo se šteje plovilo, daljše od 7,5 metrov, če:

  • je plovilo dobavljeno po poteku treh mesecev po datumu, ko je bilo dano prvič v uporabo; in
  • s plovilom je bilo preplutih več kot 100 ur.


Rabljena plovila kupljena v drugi državi članici so praviloma obdavčena z DDV v državi članici nakupa, razen če plovilo kupi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ko je vozilo obdavčeno v državi njegovega sedeža.

Tako torej velja, da v kolikor kupec, ki ni identificiran za namene DDV v Sloveniji, nabavi rabljeno plovilo v drugi državi članici, od slednje nabave ne plača slovenskega DDV ampak je takšno plovilo obdavčeno po načelu porekla, torej v državi nakupa plovila. Takšne pridobitve rabljenega plovila slovenskemu davčnemu organu ni treba prijaviti.

Za rabljena plovila, ki se uvozijo iz tretjih držav (zunaj EU), obračuna dajatve davčni organ.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je za pravilno opredelitev DDV obravnave nabave jadrnice pomembno poznati vsaj še dve dejstvi v zvezi z nakupom, in sicer:

  • dolžino jadrnice; in
  • ali gre za novo ali rabljeno plovilo na podlagi zgoraj navedenih kriterijev.

V kolikor gre za pridobitev jadrnice iz druge države članice EU, ki je daljša od 7,5 metrov in je bilo s plovilom preplutih manj kot 100 ur (oziroma je plovilo dobavljeno prej kot v treh mesecih po datumu prve uporabe), velja, da je kupec dolžan plačati slovenski DDV od takšne pridobitve. Slednje velja ne glede na to ali je kupec registriran za namene DDV v Sloveniji ali ne.

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?